Domácí

Ženy představují 34% nárůstu počtu držitelů zbrojních průkazů v posledních pěti letech

Civilní držení zbraní v České republice v posledních letech zažívá nárůst zastoupení ženské populace. V roce 2021 se ženy na nárůstu počtu držitelů zbrojních průkazů podílely dokonce z 51,29%.

Ženy a zbrojní průkazy

Na začátku roku 2020 jsem publikoval článek Nízké zastoupení žen se zbrojními průkazy ohrožuje dlouhodobé zachování civilního držení zbraní v České republice. Vedle apelu na potřebu nárůstu počtu držitelek zbrojních průkazů tento článek také obsahuje podrobné statistické údaje, včetně regionálních odchylek. Čtenáře se zájmem o tato data odkazuji na článek, zde je nebudu opakovat.

27.8.2023 novinky.cz publikovaly článek s názvem Češi mají rekordní zájem o zbraně. Kupují je ve velkém. Ten do značné míry dezinterpretuje data týkající se zbraní podléhajících ohlášení, nevyžadujících zbrojní průkaz. Povinnost ohlášení těchto zbraní vznikla až v roce 2021, přičemž velká část veřejnosti se předzásobila, aby se této povinnosti vyhnula. Pokud je tedy výchozím číslem nula (ve skutečnost záporná hodnota s ohledem na předzásobení), pak následné nárůsty nemají příliš vypovídací hodnotu.

Zásadní část článku se nicméně věnuje nárůstu počtu držitelek zbrojních průkazů. Ta je pravdivá a stojí za to se na data podívat podrobně.

Komentář výše uvedených dat je potřeba uvést s výhradou: Nejsou dostupné statistiky počtu nových držitelů zbrojních průkazů, pouze statistiky změn absolutního počtu. Pokud ubyde 10 mužů a 1 žena a přibyde 11 mužů a 2 ženy, statistika zaznamená + 1 v obou případech. Uvedená data tedy mají pouze orientační hodnotu.

Statistická data ukazují následující skutečnosti:

  • V pětiletém období ročně průměrně ženy představovaly 38% přírůstku nových držitelů zbrojních průkazů.
  • V absolutním součtu pěti let se jedná o 34%.
  • Trend zásadně ovlivnila válka na Ukrajině, která se výrazně více odrazila na zájmu o zbrojní průkazy u můžů než žen.
  • V letech 2019 a 2021 se ženy podílely na nárůstu počtu zbrojních průkazů ve stejné míře jako muži (v 2021 dokonce o něco málo více).
  • Procentuální zastoupení žen mezi držiteli zbrojních průkazů během pěti let vzrostlo z 9,22% na 10,15%.

Závěr

Výše uvedená data jistě představují velmi pozitivní vývoj. Není ale na místě jej přeceňovat. Ženských držitelek zbrojního průkazu stále přibývá příliš málo, než aby mohlo dojít k zvrácení trendů nastolených v 90. letech.


Související

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *