Počty zbrojních průkazů jednotlivých skupin.
Domácí

Trendy civilního držení zbraní v rámci jednotlivých skupin zbrojních průkazů

Sérii textů o trendech civilního držení zbraní v České republice ukončíme dvěma grafy, které shrnují trendy v detailu popsané v jednotlivých předchozích článcích.

V dlouhodobém horizontu jsou zřejmé následující trendy:

 • Významný nárůst sběratelů zbraní a sportovních střelců.
 • Významný pokles lovců, který zastavila až změna zákona v roce 2014, podle níž k nabytí zbrojního průkazu této kategorie již není potřeba držení platného oprávnění k lovu.
 • Stabilní, avšak dlouhodobě mírně klesající počty ozbrojených profesionálů.
 • Kolísající, avšak dlouhodobě rostoucí ozbrojená veřejnost.

Za výše popsanými trendy lze odhadovat některé z následujících důvodů:

 • Velká část nových držitelů zbrojních průkazů si vyřizuje vícero skupin současně, aby nemuseli opakovat zkoušku odborné způsobilosti, pokud by se v budoucnu rozhodli rozšiřovat ZP.
 • Nová směrnice z Brusele. Od počátečních snah o zavedení dalších omezení v roce 2011 bylo zřejmé, že právní jistota pro držitele zbraní neexistuje. Nikdo si nemůže být jistý, co se komu zakáže a jaká přesně nesmyslná výjimka z toho zákazu bude přijata. Takže i kdyby někdo nechtěl vícero skupin ve smyslu první odrážky, jde o nejlepší cestu.
 • Současně dochází k úbytku dlouhodobých “tradičních” držitelů pouze konkrétní skupiny zbrojního průkazu, například myslivců a sportovních střelců, kteří si mnohdy zbraně pořídili ještě za minulého režimu.
 • Pro některé nové držitele zbrojních průkazů se sk. E (ochrana života, zdraví a majetku) může ukázat jako příliš obtížná k získání. Byť se pro zbrojní průkaz primárně rozhodli z důvodu bezpečnosti, nakonec se spokojí se sk. A (sběratelství – nejlehčí zkouška) nebo B (sport – střední obtížnost zkoušky). Zbraň pak nemohou nosit na veřejnosti, ale mohou ji mít alespoň k obraně v rámci obydlí.
 • S rostoucí životní úrovní roste taky dostupnost zbraní pro větší skupiny populace, ať už se zájmem o historii, sport nebo lov.
 • Úspěchy českých sportovních střelců, které v posledních letech vedly ke zvýšenému zájmu o sportovní střelbu u mládeže (sk. B je dostupná od 15 let, sk. E až od 21 let, při rozšíření skupin je nutné opakovat zkoušku, k čemuž se řada osob už neodhodlá).
 • Změna bezpečnostní situace v Evropě.
Změny počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin.
Změny počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin.

Statistiky civilního držení zbraní v ČR


Související: 50 let republiky: nastal čas ústavně chránit právo nabývat, držet a nosit zbraně


Edit 20.1.2019: Článek aktualizován o počty k 31.12.2018.

One Reply to “Trendy civilního držení zbraní v rámci jednotlivých skupin zbrojních průkazů

 1. Vynikající série článků, děkuji.

  Koukám Brusel se definitivně začal skloňovat podle vzoru prd… Však nic jiného si nezaslouží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *