Počty zbrojních průkazů jednotlivých skupin.
Domácí

Trendy civilního držení zbraní v rámci jednotlivých skupin zbrojních průkazů

Sérii textů o trendech civilního držení zbraní v České republice ukončíme dvěma grafy, které shrnují trendy v detailu popsané v jednotlivých předchozích článcích.

V dlouhodobém horizontu jsou zřejmé následující trendy:

 • Významný nárůst sběratelů zbraní a sportovních střelců.
 • Významný pokles lovců, který zastavila až změna zákona v roce 2014, podle níž k nabytí zbrojního průkazu této kategorie již není potřeba držení platného oprávnění k lovu.
 • Stabilní, avšak dlouhodobě mírně klesající počty ozbrojených profesionálů.
 • Kolísající, avšak dlouhodobě rostoucí ozbrojená veřejnost.

Za výše popsanými trendy lze odhadovat některé z následujících důvodů:

 • Velká část nových držitelů zbrojních průkazů si vyřizuje vícero skupin současně, aby nemuseli opakovat zkoušku odborné způsobilosti, pokud by se v budoucnu rozhodli rozšiřovat ZP.
 • Nová směrnice z Brusele. Od počátečních snah o zavedení dalších omezení v roce 2011 bylo zřejmé, že právní jistota pro držitele zbraní neexistuje. Nikdo si nemůže být jistý, co se komu zakáže a jaká přesně nesmyslná výjimka z toho zákazu bude přijata. Takže i kdyby někdo nechtěl vícero skupin ve smyslu první odrážky, jde o nejlepší cestu.
 • Současně dochází k úbytku dlouhodobých “tradičních” držitelů pouze konkrétní skupiny zbrojního průkazu, například myslivců a sportovních střelců, kteří si mnohdy zbraně pořídili ještě za minulého režimu.
 • Pro některé nové držitele zbrojních průkazů se sk. E (ochrana života, zdraví a majetku) může ukázat jako příliš obtížná k získání. Byť se pro zbrojní průkaz primárně rozhodli z důvodu bezpečnosti, nakonec se spokojí se sk. A (sběratelství – nejlehčí zkouška) nebo B (sport – střední obtížnost zkoušky). Zbraň pak nemohou nosit na veřejnosti, ale mohou ji mít alespoň k obraně v rámci obydlí.
 • S rostoucí životní úrovní roste taky dostupnost zbraní pro větší skupiny populace, ať už se zájmem o historii, sport nebo lov.
 • Úspěchy českých sportovních střelců, které v posledních letech vedly ke zvýšenému zájmu o sportovní střelbu u mládeže (sk. B je dostupná od 15 let, sk. E až od 21 let, při rozšíření skupin je nutné opakovat zkoušku, k čemuž se řada osob už neodhodlá).
 • Změna bezpečnostní situace v Evropě.
Změny počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin.
Změny počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin.

Statistiky civilního držení zbraní v ČR


Související: 50 let republiky: nastal čas ústavně chránit právo nabývat, držet a nosit zbraně


Edit 20.1.2019: Článek aktualizován o počty k 31.12.2018.

One Reply to “Trendy civilního držení zbraní v rámci jednotlivých skupin zbrojních průkazů

 1. Vynikající série článků, děkuji.

  Koukám Brusel se definitivně začal skloňovat podle vzoru prd… Však nic jiného si nezaslouží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *