Ozbrojená veřejnost - celkový počet držitelů zbrojního průkazu sk. E.
Domácí

Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. E – ozbrojená veřejnost

Ozbrojená veřejnost, tedy držitelé zbrojního průkazu skupiny E – k ochraně života, zdraví a majetku, představuje bezkonkurenčně největší část českých držitelů zbraní. Tradice civilního držení střelných zbraní v českých zemích sahá zpět až do dob husitských válek. Za symbolický počátek lze považovat bitvu u Kutné Hory, v níž byly 21.12.1421 střelné zbraně poprvé užity na bitevním poli. Ty byly vzhledem k obtížné manipulaci a nízké kadenci dříve využívány pouze při obléhání. Husitská taktika zapojení vozové hradby umožnila nasazení raných střelných zbraní i při bitvách.


Související: 50 let republiky: nastal čas ústavně chránit právo nabývat, držet a nosit zbraně


Vývoj právní úpravy

Stejně jako v době husitské, i dnes střelné zbraně představují ultimátní nástroj vyrovnání sil. Pro současného lupiče či jiného násilníka spoléhajícího na moment překvapení a fyzickou převahu je i menší žena se střelnou zbraní stejně nevhodnou obětí, jakou představovala před téměř šesti stoletími pro profesionálního křižáckého bojovníka v plné zbroji na polích v okolí Kutné Hory.

Zatímco držení zbraní zůstávalo po staletí přirozeným právem, tak jejich nošení pro sebeobranu od roku 1852 podléhalo vydání zvláštního povolení. Půl milénia dlouhou tradici civilního držení a nošení zbraní narušily až nacistická okupace a komunistická totalita. To se změnilo již v březnu 1990 přijetím zákona č. 49/1990 Sb., který opět umožnil občanům držet zbraně – nyní již za předpokladu předchozího získání zbrojního průkazu. Vydávání průkazu opravňujícího k držení a nošení zbraní pro sebeobranu zprvu podléhalo správnímu uvážení a od roku 1995 se následně stalo nárokovým. “Divoká devadesátá” vedla k velmi rychlému nárůstu počtu zbrojních průkazů této skupiny. Trend postupného mírného nárůstu v delším časovém období pokračuje dodnes.

Situace jinde v Evropě

Masové civilní držení a nošení zbraní pro ochranu vlastní a svých blízkých je českým unikem. Podobnou úpravu mají pouze pobaltské státy. Slovenská úprava zahrnuje správní uvážení orgánu vydávajícího zbrojní průkaz – zatím proces funguje permisivně, ale takto to bývalo také v Rakousku, než došlo na přelomu milénia ke změně (přetrvává pouze možnost držení, nikoliv nošení zbraní pro sebeobranu). V Rakousku se přitom nezměnila právní úprava, ale pouze správní praxe – sprostý občan pozbyl důvěru úředníků. K uvolnění pravidel v nedávné době došlo v Polsku, kde jde ale o úpravu v podobě ministerské vyhlášky – tedy něco, co se může změnit podle toho, kdo zrovna sedí na ministerské židli.

Většina států Evropy formálně ve svých zákonech držení a nošení zbraní pro sebeobranu umožňuje. Realita je v nich ale typicky taková, s jakou se setkal šéfredaktor Charlie Hebdo. Jakožto sportovní střelec a vlastník dvou pistolí, které mohl leda tak přenést nenabité v uzamčeném kufříku na střelnici a zpátky domů, žádal o povolení k nošení zbraní pro sebeobranu. Byť byl vysoko na seznamu osob určených k zavraždění Al Kájdou a byť on sám i časopis dříve čelili útokům, jeho žádosti nebylo vyhověno. Jeho vrazi přitom neměli sebemenší problém pořídit si nelegální zbraně, třebaže byli na watchlistu místních bezpečnostních složek a jeden již byl za terorismus dokonce v minulosti odsouzen.

V současnosti má zbrojní průkaz skupiny E v Česku téměř 250.000 osob. Každý den jsou v ulicích desetitisíce legálně ozbrojených občanů a Česká republika zůstává jednou z nejbezpečnějších zemí světa.

Je jen na nás, aby tomu tak bylo i nadále. A to nejen navzdory Bruselu, ale také některým místním politikům vyznávajícím hodnotový žebříček, podle nějž se zbraněmi mají bránit hlavně peníze, a nikoliv lidé.


Statistiky civilního držení zbraní v ČR


Specifika zbrojního průkazu sk. E – pro ochranu života, zdraví a majetku

Držitel může mít zbrojní průkaz vícero skupin. Níže uvedená specifika se tedy vztahují především na ty držitele, kteří současně nemají žádnou další skupinu zbrojního průkazu.

K hlavním specifikům zbrojního průkazu sk. E patří:

  • Držitelé této skupiny zbrojního průkazu jsou oprávněni nabývat, držet a nosit zbraně kategorií B a C.
  • Na místě veřejnosti přístupném mohou nosit nejvýše dvě nabité zbraně, nesmí je přitom nosit viditelně.
  • Zbrojní průkaz této skupiny je dostupný až od 21 let věku.
  • Zkouška odborné způsobilosti je vedle ZP sk. D nejobtížnější.

Trend změny počtu držitelů

Jelikož je držitelů zbrojního průkazu sk. E nejvíce, jakékoliv změny jejich počtu v absolutních číslech výrazně vyčnívají. Navzdory větším výkyvům v absolutních číslech v poslední dekádě přibylo více sportovních střelců a sběratelů než ozbrojené veřejnosti. Což tak úplně nezapadá do mediálního obrazu Čechů ozbrojujících se kvůli migrantům s cílem hlídkovat “na čáře”. Ale to všichni, kdo čtou zbrojnice.com, asi tuší.

Trendy změny držitelů zbrojního průkazu pro sebeobranu.

Následující graf ukazuje, kolik držitelů přesně přibylo v jednotlivých letech:

Změna počtu držitelů zbrojního průkazu sk. E.
Změna počtu držitelů zbrojního průkazu sk. E.

Zdroj dat: Informace poskytnuté Policejním prezidiem ČR.


Související:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

2 Replies to “Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. E – ozbrojená veřejnost

  1. Docela by mě zajímalo, kolik lidí, co nosit může, tak opravdu činí. Já ve svém okolí mám asi pět lidí, o kterých spolehlivě vím, že mají sk. E, ale pravidelně nosí jen jeden. Ale je jasný, že to není velký vzorek.

  2. Neuvedené specifikum této skupiny je také, že lze nakoupit střelivo pouze na zbraně, na které vlastním průkaz zbraně.

    Ohledně nošení si myslím, že většina lidí ho má a nenosí vůbec nebo jen velmi zřídka. Díky tomu že jako všechny skupiny nepodléhá správnímu uvážení, ani splnění specifického kurzu a umožnuje nošení, tak většina si pro jistotu zvolí i tuto skupinu. A možná formální důvod: “Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominul-li řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f) ochrana života, zdraví nebo majetku.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *