Domácí

Kdo jsou čtenáři zbrojnice.com – výsledky dotazníku z února 2019

Ve dnech 3. – 6. února vyplnilo celkem 665 osob dotazník, jehož cílem bylo získat informace o typických čtenářích zbrojnice.com. Za tu dobu na stránky přišlo přibližně 9.000 návštěvníků, z čehož přibližně 4.000 byli vracející se návštěvníci. Pravidelní čtenáři tvořili 94% respondentů dotazníku.

V delší časové perspektivě má zbrojnice.com v současnosti přibližně 8.000 pravidelných čtenářů (a měsíčně přibližně 27.000 dalších jednorázových návštěvníků webu).

Děkuji všem, kteří dotazník vyplnili, a níže přináším jeho závěry s krátkým komentářem.

Obecné údaje

 

Věděl jsem, že většina čtenářů jsou muži, ale tento poměr mě lehce překvapil.

Střelba není levný koníček, takže výrazně nadprůměrné příjmy čtenářů webu zaměřeného na civilní držení zbraní jsou pochopitelné (pozn.: medián českých mezd je 27.720 Kč hrubého).

Čtenáři a zbraně

15,2% bez popisku je “kubotan či jiný nenápadný předmět”

Jednou ze zásadních neznámých v oblasti skrytého nošení střelných zbraní je otázka toho, kolik držitelů zbrojního průkazu skupiny E tak opravdu činí.

Všichni se nacházíme v určitých sociálních bublinách, které mohou být jako odraz obecné reality velmi zkreslující. Výsledky dotazníku naznačují, buď že se kolem zbrojnice.com utvořila větší specifická sociální bublina odtržená od zbytku legálních držitelů zbraní, nebo že to, co řada z nás sleduje ve svém okolí, odpovídá širší realitě.

Jen pravidelných čtenářů zbrojnice.com je denně ozbrojeno střelnou zbraní asi 3.500. To naznačuje, že můj odhad počtu ozbrojených civilistů převyšující počet policistů v článku Návod pro policisty: na co myslet, když jde o ozbrojené civilisty asi nebyl až tak vzdálený realitě.

Nošení nožů je samozřejmé pro většinu čtenářů. Relativně časté jsou i teleskopické obušky.

Osobně považuji za překvapivou nízkou četnost nošení pepřových sprejů. Přece jen žijeme v relativně bezpečné společnosti a situace, v nichž sprej může být vhodným prostředkem, jsou pravděpodobnější, než ty, v nichž je vhodným prvním prostředkem střelná zbraň. Při 96,7% pánského publika lze nicméně předpokládat spoléhání na čistou fyzickou sílu ve chvílích, kdy by jinak byl vhodnou první volbou sprej.

Otázky týkající se výdajů odpovědělo přibližně 80% respondentů.

Téměř 90% čtenářů v posledních 3 letech utrácelo za zbraně, přičemž ti co utráceli, vynaložili ročně průměrně 31.000 Kč. Řada přitom poznamenávala násobně vyšší útratu za střelivo, které mezi otázkami nebylo uvedeno. Přibližně stejný počet čtenářů utrácel také za příslušenství zbraní, a to třetinovou částku.

Pouze 2/3 čtenářů utrácely za jiné prostředky sebeobrany nebo taktickou výstroj, přičemž šlo o výrazně menší náklady, než v případě zbraní a jejich příslušenství.

Návštěvnost a hodnocení zbrojnice.com

Přibližně třetina respondentů web navštěvuje několikrát týdně, což odpovídá dlouhodobému průměru vydávání 3-4 plnohodnotných článků týdně (v posledním čtvrtletí spíše častěji).

Tři čtvrtiny čtenářů přicházejí ze sociálních sítí. Poměr je do určité míry zkreslený tím, že přes sociální sítě je jim obsah zbrojnice.com přímo nabízen (nemají tedy potřebu jít zvlášť přímo na stránku), nicméně i tak lze očekávat, že v případě očisty sociálních platforem od zbraňového obsahu by došlo k výraznému poklesu návštěvnosti.

Obsah webu a hodnocení

Myslím, že výsledky v této rovině nejlépe dokládají zatím omezený dosah webu. Nepřátelé civilního držení zbraní si k němu zatím cestu nenašli, což je trochu škoda.

Mezi respondenty převažuje zájem o podrobné analýzy, což se trochu rozchází s čteností jednotlivých článků. Je nicméně logické, že právě lidé s větším zájmem o delší a podrobnější obsah budou mít ochotu vyplnit dotazník.

Navíc vyšší čtenost některých “kratších” článků je zřejmým důsledkem jejich větší atraktivity pro nepravidelné návštěvníky webu.

Zbraně & reklama

Většina čtenářů čte tištěná média týkající se zbraní, přičemž přibližně 3/5 z nich reklamu v nich zobrazenou ignoruje.

Přibližně 2/3 návštěvníků webu se s online reklamou na zbraně nebo jiné prostředky sebeobrany setkává výjimečně, nebo vůbec. Pokud se s ní setkají, je poměr míry oslovení přibližně opačný (ve prospěch online reklamy) než v případě tištěných médií.

Reklamu jsem se rozhodl upřednostnit před možností dobrovolných příspěvků na rozvoj serveru.

Reklamu přímo na zbraně na internetu nikde moc neuvidíte, protože převažující způsoby šíření reklamy (jako Google Ad Sense) ji zakazují. Ostatně dostat Google Ad Sense na zbrojnice.com byl taky docela boj. Po sérií zamítnutí (zbraně = fuj) nyní funguje, přičemž tuším, že stejně záhadně, jak začala fungovat, jednou zase přestane.

Perspektivně bych se rád dostal do stavu, kdy bude na stránce inzerce přímo zadávaná subjekty, pro které typičtí čtenáři představují potenciální zákazníky – a to méně invazivním způsobem a v menším rozsahu, než je to nyní s Google Ad Sense.

Finální vzkazy

Všechny finální vzkazy jsem si přečetl a děkuji za vřelá slova jejich autorů. K vybraným vzkazům pár slov níže:

 • Prosím, zaveďte novou rubriku, která učí střelce jak vytvářet další střelce z nestřelců (jak přátelům říct, že vlastníte zbraně, že je dobré je vlastnit atd) – aniž by člověk zněl jako politický aktivista nebo šílenec.
  • To je velmi dobrý nápad. Zamyslím se nad tím, jak danou rubriku zapracovat do celkové koncepce webu, a určitě ji časem doplním.
 • Ještě bych chtěl poprosit o analýzu, co dělat v případě nutné obrany. Jestli si právního zástupce nakontaktovat předem, když denně nosím zbraň a poté co dělat, když to bude potřeba.
  • Už delší dobu syslím seriál článků o nutné obraně. Pokud je někdy dopíšu, tak jich bude 6 – 10 a budou velmi podrobně řešit jednotlivé aspekty. Problém je v tom, že jeden díl mi zabere více jak den… což je čas obvykle potřebný pro přípravu obsahu na celý týden. Každopádně, je to na cestě.
 • Střelivo / školení nebylo ve výdajích
  • To jsou rozhodně dvě položky, které v případném příštím dotazníku budou zahrnuty. Myslím, že by byl taky dobrý seriál článků s recenzemi různých školení a cvičení, se kterými se v posledních letech roztrhl pytel. Pokud by na tom chtěl někdo spolupracovat, prosím napište mi.
 • zbrojnice.com odrazuje jako název
  • Toto je opakovaná výtka. Nezbývá, než pokračovat v práci na vytvoření reputace nezávislé na prvotním dojmu z názvu serveru.

Řada vzkazů mne vyzývala k nepolevování v činnosti. Šlo o lavinu díků a zapřísáhání k zachování současné míry energie pro projekt.

Já tedy budu makat dál a využiji tohoto prostoru k poděkování své drahé polovičce, korektorce a hlavní modelce zbrojnice.com, bez jejíž podpory a inspirace by web rozhodně fungovat nemohl.

Pokud jste dočetli až sem

– prosím, vypněte si na zbrojnice.com AdBlock.


Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *