Zahraničí

Španělsko: Demonstrace proti návrhu “implementace”, který je výrazně restriktivnější než zbraňová směrnice [aktualizováno]

Španělsko patřilo k státům, které prosazovaly přijetí evropské zbraňové směrnice v co nejrestriktivnější verzi. Není tedy žádným překvapením, že místní návrh “implementace” řádně zahýbal žlučí střelecké veřejnosti. Občané doposud k návrhu novelizace místní legislativy zaslali na 30.000 připomínek a 2. února se v Madridu také konala demonstrace.

Návrh implementace jde za hranice směrnice

Původní plán přípravy novely místní zbraňové legislativy počítal se zapojením širší zájmové veřejnosti podobně, jako tomu je v České republice. Po pádu vlády došlo v červnu 2018 k zvolení nového premiéra a zájmová veřejnost se stala pouhým následným připomínkovým místem.

Návrh implementace sepisují stejní úřednící centrálního úřadu pro zbraně a střelivo, kteří Španělsko zastupovali také v rámci jednání Evropské rady při přípravě zbraňové směrnice.

Podle Daniela Álvareze zastupujícího střeleckou organizaci ANARMA přitom návrhy španělských úředníků v Radě, jak se s nimi mohl seznámit, byly naprosto “zcestné a groteskní”.

Není tedy překvapením, že návrh zákona obsahuje řadu nových omezení nad rámec původní směrnice. Kromě toho také ignoruje mnohé výjimky ze zákazů obsažené v samotné směrnici.

Nadto návrh vedle střelných zbraní přináší restrikce také pro vzduchovky, lukostřelbu a v oblasti nožů a harpun.

Demonstrace v Madridu

Pro španělské legální držitele zbraní návrh představuje další z řady útoků na jejich svobody. Zejména v míře, v jaké již existující zákonná úprava umožňuje správní uvážení, se dlouhodobě potýkají s častými změnami výkladu. Ty pak netransparentním způsobem mění úřednickou praxi, která se navíc v jednotlivých regionech liší.

Zatímco dřívější útoky proti legálním držitelům zbraní šly po linii “rozděl a panuj”, nynější návrh cílí doslova na všechny – lovce, sportovní střelce, ale také sběratele a fanoušky airsoftu a paintballu. Toto vedlo ke spojení dříve roztříštěných sil různých zájmových skupin.

2. února před hlavní budovou centrálního úřadu pro zbraně a střelivo proběhla demonstrace. 400 protestujících dalo najevo své rozezlení nad představeným zněním návrhu.

Álvarez k demonstraci uvedl: “Musíme ukázat naši jednotnost, protože teď jde opravdu o hodně.”

Zdroje: Club-Caza 1, Club Caza 2

Vývoj jinde

Zneužití povinnosti “implementace” ve Španělsku k navržení zákazů daleko za povinnosti uložené směrnicí není nijak výjimečné. Podobná nepříjemná překvapení zažili také v Německu a Švédsku.

Mezitím v jiných státech, například v Itálii a Rakousku, byla potřeba novelizace legislativy využita k liberalizaci některých dříve zavedených omezení.

Nejvyostřenější situace je ve Švýcarsku, kde se parlamentem schválená implementace setkala s významným celolidovým odporem. V květnu zde proběhne referendum, jehož obsahem bude odmítnutí unijních zbraňových restrikcí, ale v širší rovině díky návaznosti na Schengenskou úmluvu bude především vymezovat vztah země k Evropské unii přinejmenším na další desetiletí.


Španělsko a nošení zbraní pro sebeobranu

Ve Španělsku je v současnosti vydáno 1,5 milionu povolení k držení zbraně, naprostá většina pro účely sportu nebo lovu.

Podobně jako ve většině Evropy zde vydání povolení k držení a nošení zbraně pro sebeobranu podléhá správnímu uvážení. Podle místních rozhodování v praktické rovině záleží zcela na libovůli úředníků.

V současnosti drží povolení k nošení zbraně pro sebeobranu jen 8.514 Španělů,  z nichž 8.048 má krátkou střelnou zbraň (Zdroj – s. 319). Povolení je totiž někdy vydáváno jako “dar” od policejních úředníků, přičemž recipienti je někdy dostatečně neocení a v praktické rovině nevyužívají. Mezitím pro běžné Španěly jsou povolení prakticky nedostupná.

Co se pepřových sprejů týče, na rozdíl od severněji položené Francie je zde lze nosit, pokud se jedná o státem schválený typ (max. 5% CS).


Aktualizace 12.2.2019: Návrh nového zákona stažen

V návaznosti na demonstraci, desetitisíce námitek v připomínkovém řízení a zejména tlak veřejnosti na politiky bylo neoficiálně oznámeno stažení navrhované restriktivní legislativy. Zájmová veřejnost nyní netrpělivé očekává formální stažení návrhu ze zákonadárného procesu.

Příslušné úřady dostanou za úkol připravit zcela nový návrh, který má být minimalistický a jen v nejnutnějším rozsahu provádět změny uložené evropskou zbraňovou směrnicí.

Zdroj: fecaza.com


Související

 

One Reply to “Španělsko: Demonstrace proti návrhu “implementace”, který je výrazně restriktivnější než zbraňová směrnice [aktualizováno]

  1. K aktualizaci 12. 2. 2019

    To je prilis dobra zprava, nez aby to byla pravda. Nebo ze by se vitr zacinal obracet? I kdyz minimalisticka implementace ve Spanelsku muze byt neco diametralne odlisneho od toho, co si pod tim pojmem predstavujeme my tady…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *