Domácí

Návod pro policisty: na co myslet, když jde o ozbrojené civilisty

Ozbrojení civilisté jsou úspěšní v 96% zásahů proti aktivním střelcům a současně nejsou známy žádné případy, kdy by civilisté omylem zasáhli jinou osobu než právě pachatele. V případě úspěšného zásahu ozbrojeného civilisty přitom útoky pachatelů zamýšlených masových vražd mají výrazně méně obětí, než když vznikne prodleva v důsledku běhu času potřebného pro příjezd policie na místo (či v horším případě, v důsledku váhání se zásahem). S růstem počtu povolení ke skrytému nošení zbraní v USA navíc přibývají také případy, kdy se na místě útoku nachází vícero ozbrojených civilistů, kteří proti pachateli zasáhnou současně. Byť jde zatím o malý statistický vzorek, dosud také nedošlo k mylné střelbě jednoho “good guy with a gun” na jiného (viz např. David George & Jesse Zamora, Bryan Whittle & Juan Carlos Nazario, Abdul Haji & Harish Patel, nebo Yitzhak Dadon & David Shapira). To může souviset s přirozenou tendencí ozbrojených civilistů postupovat co nejzdrženlivěji (na což doplatil například Joseph Robert Wilcox †), oproti tendenci policistů v souladu s výcvikem co nejrychleji zneškodnit pachatele.

V posledních týdnech v USA nicméně došlo k několika případům, kdy policisté dorazivší na místo útoku omylem zastřelili zasahující civilisty. Paradoxně tak pro zasahující civilisty představují státní bezpečnostní složky podobné nebezpečí, jako přímo samotní pachatelé. Odborník na sebeobranu Mike Wood v článku pro PoliceOne.com uvedl, na co by měli zasahující policisté myslet, když jde o ozbrojené civilisty.

Některé jeho hlavní myšlenky shrnu níže s doplněním informací specifických pro Českou republiku. Zde uvedené postřehy mohou být užitečné také pro ozbrojené civilisty.

Jste přečísleni

Ve většině USA dlouhodobě platily velmi přísné zákazy nošení zbraní pro sebeobranu. To se začalo postupně měnit především od 90. let legislativně a po roce 2000 také statisticky. V roce 2010 v přepočtu na obyvatele USA předběhly Českou republiku co se týče počtu osob s povolením ke skrytému nošení zbraní pro sebeobranu. Nárůst rychle pokračoval – současných přibližně 12% dospělé populace znamená více než trojnásobek ČR (ve 12 státech navíc bezúhonní občané nově ani zvláštní povolení nepotřebují). Na pozadí nárůstu lze statisticky vysledovat také vyšší pravděpodobnost přítomnosti “good guy with a gun” na místě útoku vraha, a to přibližně od roku 2014 (pokud přihlédneme k specificky americkému problému “gun free zones”, kde i lidé s povolením k nošení zbraně nesmějí být ozbrojeni, a které si pachatelé z 98% vybírají jako cíle).

Stejně tak v České republice od roku 2001 došlo k mírnému poklesu celkového počtu držitelů zbraní, ale přitom stále mírně roste počet osob se zbrojním průkazem pro ochranu života, zdraví a majetku. Zatímco dříve pravidelně možnosti nosit zbraň využívalo velmi málo držitelů, v návaznosti na změnu bezpečnostní situace v Evropě a také výzvy některých politiků či velitele Útvaru rychlého nasazení se v posledních letech situace výrazně změnila. Lze odhadovat, že z 250.000 lidí s tímto zbrojním průkazem je denně v ulicích českých měst pravděpodobně několik desítek tisíc legálně ozbrojených zákonadbalých občanů. Při velmi konzervativním odhadu je pravděpodobné, že jich je více než všech policistů (40.000) a násobně více než policistů zařazených v dané chvíli k přímému výkonu služby v ulicích.


Související:


Mysli na kulturu

Výše uvedená čísla je nutné chápat také v kulturním kontextu. Například ve Velké Británii je držení krátkých střelných zbraní zcela zakázáno již od roku 1996 a současně pravděpodobnost (v přepočtu na obyvatele) užití střelné zbraně při spáchání trestného činu je 8x vyšší než v ČR.

Zatímco britský policista s poměrně vysokou jistotou může každého civilistu se zbraní považovat za zločince (protože zákonadbalí občané byli ve všech praktických směrech zcela odzbrojeni), policista sloužící v ČR ze stejného předpokladu vycházet nesmí.

To platí o to více, když celá řada členů ozbrojených složek může sloužit – a na místě zasahovat – bez uniformy (např. SKPV).

Fyziologické dopady

Většina policistů si je na rozdíl od státních zástupců a soudců z výcviku vědoma rozsáhlé plejády možných fyziologických dopadů stresu, včetně dočasného zkreslení vnímání, tunelového vidění a selektivního vypuštění některých zvukových vjemů. Tomu všemu jsou vystaveni také civilisté, zvlášť, pokud neprošli výcvikem stresových situací.

Ozbrojený civilista tak nemusí slyšet vaše pokyny k “odhození zbraně”, dokonce si vůbec nemusí uvědomit vaši přítomnost. Neodhození zbraně tak nemusí nutně znamenat hrozbu nebo odmítnutí uposlechnutí příkazů. Proto je důležité věnovat pozornost také dalším okolnostem.

Současně si buďte vědomi možných dopadů stresu na vás. Je dost dobře možné, že nebudete vnímat křik z davu, že ten člověk se zbraní je zachráncem ostatních, jako se to stalo v případě zastřelení Jemela Robersona. Stejně tak je možné, že ani nezaregistrujete mávání a gesta přítomných osob ukazujících směrem k opravdovému pachateli.

Použijte techniky jako taktické dýchání k snížení míry stresu a znovunabytí kontroly nad svými schopnostmi vnímání zvukových a vizuálních vjemů.


Video ze zásahu Eitana Runda proti teroristovi v Izraeli. I když je na místě několik desítek členů ozbrojených složek s automatickými puškami, nevylučuje to, že nejrychlejší a nejúčinnější reakci bude mít civilista se svou legální pistolí.


Chovej se takticky

Pohybujte se v zákrytu, využijte pomoci dalších policistů a postupujte ze směru, který je pro vás výhodný – a to vše s cílem získat více času pro správnou identifikaci ozbrojené osoby, získání její pozornosti a umožnění uposlechnutí vašich příkazů. Tak, abyste následně měli čas k provedení správného rozhodnutí.

Prostě – pokud máte možnost určovat tempo, nežeňte se do situace, kdy budete nuceni dělat ukvapená rozhodnutí.

Klíčem je komunikace

V průběhu výjezdu k zásahu si od dispečera zjistěte co nejvíce informací o pachateli a také o tom, zda-li jsou na místě také další ozbrojení civilisté. Na to stejné se zeptejte osob přítomných na místě a POSLOUCHEJTE jejich odpovědi. V řadě incidentů v USA policisté dostali od dispečera či osob na místě informaci o přítomnosti dalších ozbrojených civilistů, ale buď jí neporozuměli, nebo ji nedokázali zpracovat.

Myslete na to, že na místě z celé řady důvodů může být ztíženo dorozumění. Hluky na pozadí jako sirény, pláč a křik mohou znesnadnit porozumění a člověk, který zrovna vystřelil – zvlášť v uzavřeném prostoru – může trpět úplnou dočasnou ztrátou sluchu. Myslete nejen na to, jaké pokyny dáváte, ale také na to, jak jsou pokyny přijímány.

Zhodnoť chování

V stresujících dynamických situacích může být obtížné určit, kdo je kdo. Hlavní je myslet na to, že přítomnost zbraně neznamená automaticky hrozbu. Osoba se zbraní není nutně zločincem.

Určit, co se děje, je jednoduché, pokud na místě dochází k vraždění nevinných. Mnohem složitější ale může být situace, když někdo například pouze míří na jiného zbraní. Ne vždy můžete určovat běh věcí, ale pokud to je možné, tak se snažte všechny následující kroky zpomalit, abyste mohli získat dostatek informací.

Čti dav

Pokud se dostanete na místo, kde je kolem ozbrojené osoby srocený dav zvědavců, je pravděpodobné, že tato osoba nepředstavuje hrozbu. Jinak by asi ostatní utekli a nenechali se přemoci zvědavostí. Pokud se skupina osob pohybuje, zamyslete se nejprve nad tím, zda-li utíkají společně s ozbrojenou osobou, nebo utíkají před ní? Zhodnotit, jak lidé kolem reagují na osobu se zbraní, je základ.

Tetování v obličeji automaticky nevylučuje legálního držitele zbraně. Thomas Yoxal, který střelbo zachránil těžce zraněného policistu. Foto: CBS News.
Tetování v obličeji automaticky nevylučuje legálního držitele zbraně. Thomas Yoxal, který střelbou zachránil těžce zraněného policistu. Foto: CBS News.

Hledej náznaky

Je celá řada náznaků, které mohou pomoci rozeznat pachatele od zákonadbalého ozbrojeného občana. Zločinci obvykle nemají zbraňová pouzdra. Stejně tak zákonadbalí občané obvykle nenosí například brokovnice s upilovanou hlavní.

Současně mnoho ozbrojených zákonadbalých občanů prošlo tréninkem podobným tomu vašemu. Zločinci nebudou dbát na držení prstu mimo lučík spouště a nebudou se pohybovat se zbraní v “low ready”. Ne každý civilista se bude pohybovat jako člen zásahovky a ne každý zločinec bude zbraň držet natočenou jako v rapovém videu, nicméně i toto může poskytnout řadu informací o situaci na místě.

Dejte také na své zkušenosti ohledně toho, jak typický pachatel vypadá. Polonahý člověk s vz.58 nebo AR 15 asi spíše vyběhl ze svého domu s cílem ochránit ostatní (např. Stephen Willeford), než že by připravoval útok. Současně ale ani tetování ve tváři nevylučuje zasahujícího zákonadbalého občana (např. Thomas Yoxall).

Prober to se zkušenějšími

Většina policistů se ve službě se zásahem proti ozbrojené osobě nesetká. Současně ale existuje dost těch, kteří tak již učinili, ať už byl na místě jen pachatel, nebo i legální držitel zbraně. Poučte se z jejich zkušeností.

Střelu zastavit nelze

Je zřejmé, že zdrženlivost nesmí jít na úkor bezpečnosti vlastní a osob ohrožených pachatelem. Současně ale vždy myslete na to, že jste odpovědni za každou svou střelu po celou dráhu jejího letu a po zmáčknutí spouště už ji zastavit nemůžete.

Ozbrojení zákonadbalí občané jsou na vaší straně. Myslete na to.

Emantic Fitzgerald Bradford Jr., ozbrojený civilista zastřelený policistou při zásahu v obchodním domě v Hooveru, Alabamě. Zatímco policisté slavili nad jeho mrtvolou úspěšný zásah, tak opravdový vrah se vytratil v davu.
Emantic Fitzgerald Bradford Jr., ozbrojený civilista zastřelený policistou při zásahu v obchodním domě v Hooveru, Alabamě. Zatímco policisté slavili nad jeho mrtvolou úspěšný zásah, opravdový vrah odhodil svou zbraň a vytratil se v davu.

Původní článek – Mike Wood: What cops need to consider about armed citizens – The presence of a gun does not always indicate a threat


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v kostelech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech a restauracích, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Abdul Haji a Harish Patel sestupují schodištěm obchodního domu Westgate (Nairobi), kde pomohli stovkám osob utéct před těžce ozbrojenými teroristy.
Abdul Haji a Harish Patel sestupují schodištěm obchodního domu Westgate (Nairobi), kde pomohli stovkám osob utéct před těžce ozbrojenými teroristy, zatímco bezpečnostní složky venku hodiny vyčkávaly na příjezd zásahové jednotky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *