Zahraničí

Nový Zéland: Stát není připraven zabezpečit statisíce zbraní konfiskovaných legálním držitelům, zločinci je kradou z policejních stanic

Nový Zéland: Krádež celé řady zbraní z policejní stanice v Palmerston North poukázala na zásadní nepřipravenost státu zabezpečit zbraně, které jsou v současnosti po změně legislativy konfiskovány legálním majitelům. Policie dopadla jednoho podezřelého, ale stále postrádá 11 z ukradených zbraní. Mluvčí uvedla, že nešlo o policejní zbraně, ale dále odmítla jejich původ či typ upřesnit.

Audit policejních stanic

V souvislosti s krádeží vyšlo najevo, že stát není vůbec připraven na bezpečné uložení stovek tisíc zbraní, které mají být jejich legálním držitelům konfiskovány do konce září. Policejní velení se nyní rozhodlo nechat provést audit bezpečnosti jednotlivých stanic a jejich připravenosti zbraně dostatečně zabezpečit.

Paradoxem přitom je, že novozélandská legislativa na bezpečné uložení zbraní jejich civilními držiteli klade poměrně vysoké nároky.

Naprostá nepřipravenost na převzetí velkého počtu zbraní

David Seymour, předseda a jediný poslanec strany ACT, a také jediný poslanec, který hlasoval proti zákonu zavádějícím zákaz a konfiskace legálně držených zbraní, to komentoval slovy, že opatření přináší chaos. Vinu klade politikům, kteří urychleně přijali novou legislativu, aniž by je zajímalo, zda-li je policie připravena stovky tisíc zbraní bezpečně převzít: “Jsem si jistý, že by to policie zvládla, ale ne s dvoutýdenním upozorněním a šestiměsíční lhůtou. Parlament obejitím standardního procesu přijímání legislativy s policisty pěkně vycukal.

Mluvčí Národní strany pro policejní záležitosti se pozastavil nad tím, proč audit nebyl proveden dříve. Poukazuje především na to, že policejní ministr občany od začátku vyzývá, aby s odevzdáním zbraní neotáleli a provedli jej co nejrychleji.

Ztráty policejní zbraní jinde

Ztráty a krádeže zbraní z policejních zásob představují problém všude na světě. Například v Jižní Africe policie za tři roky přišla o více než 2.500 zbraní, což představuje 8x vyšší počet než je počet zbraní ukradených a ztracených legálním civilním držitelům.

V České republice porovnání nelze provést – podle formálního prohlášení Policejního prezídia vůči autorovi článku policie nemá o ztrátách svých zbraní přesný přehled a kontrolu souvisejících záznamů si Prezídium ohodnotilo na více než 160.000 Kč:

“Ve vztahu k informacím požadovaným v bodu č. 7 této žádosti povinný subjekt konstatoval, že nevykazuje požadované informace a musel by je vyhledat v informačním systému evidence pohřešovaných zbraní. V této souvislosti shledal, že informační systém evidence pohřešovaných zbraní obsahuje za období od 1. 1. 1990 do 30. 6. 2018 celkem 19 689 záznamů a že neumožňuje strojově rozlišit ani subjekt, jehož se záznam týká ani důvod pohřešování zbraně. Zjištění požadovaných informací by proto vyžadovalo fyzickou prověrku každého jednotlivého záznamu. Na základě zkušební prověrky vzorku několika desítek záznamů povinný subjekt kvalifikovaně odhadl, že prověrka jednoho záznamu si vyžádá minimálně 2 minuty času, to znamená, že vyhledání a shromáždění požadovaných informací by trvalo přinejmenším 19 689 x 2 = 39 378 minut, tj. 656 hodin. Takový rozsah vynaložené práce povinný subjekt posoudil jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a v této souvislosti mu nezbylo než požadovat za toto mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 téhož zákona proto oznámil žadateli, že poskytnutí informací požadovaných v tomto bodě žádosti je podmíněno zaplacením úhrady v částce 164 656,- Kč.”

Zdroje: stuff, stuff


Nový Zéland

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *