Zahraničí

Kyle Rittenhouse: Český překlad úplného znění prohlášení obhájce Pierce Bainbridge

VERNON HILLS, ILLINOIS/ 28 srpna 2020 Pro Pierce Bainbridge je ctí zastupovat 17letého Kylea Rittenhouse, který se nečekaně ocitl ve středu celonároní bouřlivé pozornosti a byl obviněn z vraždy poté, co se bránil před neúprosným, zákeřným a potenciálně smrtícím útokem davu ve městě Kenosha, Wisconsin.

25 srpna 2020 zachvátil město Kenosha chaos po postřelení Jacoba Blakea. Starosta Kenoshi a guvernér Wisconsinu nedokázal zajistit základní zachování zákona a pořádku a ochránit občany a veřejné budovy v Kenoshi. Město zachvátily požáry, dav ničil budovy a majetek a rabující kradli cokoli se jim zlíbilo. Vzbouřenci poškozovali výlohy obchodů, budovu soudu a další veřejné a soukromé budovy ve městě.

Poté co Kyle ten den ukončil svou brigádu jako komunitní zdravotník v Kenoshi, chtěl pomoci s odstraňováním škod, proto se se svým kamarádem vydal k místní škole odstraňovat graffiti zanechané vzbouřenci. Později ten den se dozvěděli o žádosti o pomoci místního podnikatele, jehož prodejna automobilů byla z velké části zničena řáděním davu. Majitel prodejny potřeboval pomoci s ochranou toho, co z jeho životní práce zbylo, včetně dvou autodílen. Kyle a jeho kamarád se ozbrojili puškami kvůli smrtelně nebezpečnému násilí, které Kenoshu a řadu dalších amerických měst zachvátilo. Zbraně byly ve Wisconsinu a nikdy nepřekročily hranice státu.

Poté co dorazili na místo, se Kyle s ostatními zapojil do hlídání autodílny naproti prodejny automobilů, aby zabránili dalším škodám a destrukci. Později ten večer, značnou dobu po 20:00, kdy začal platit zákaz vycházení, který nebyl do té chvíle nijak zásadně vymáhán, učinila policie první pokusy rozehnat skupinu vzbouřenců. Tím vmanévrovali skupinu osob do ulice, kde se nacházely zmiňované autodílny. Kyle a ostatní, kdo se na místě nacházeli, byli ze strany procházejících demonstrantů vystaveni řadě slovních útoků a posměchu, ale Kyle na tyto útoky nijak nereagoval. Jeho záměrem nebylo vyvolání násilí, ale pouze zabránit dalším škodám a využít svého zdravotnického výcviku k poskytnutí první pomoci zraněným občanům.

Poté co skupina protestujících prošla kolem autodílen, usoudil Kyle, že nebezpečí dalších škod již nehrozí a obrátil svou pozornost na zraněné demonstranty a kolemjdoucí, kteří se srocovali u blízké čerpací stanice, a neměli přístup k okamžité zdravotnické pomoci nebo pomoci od bezpečnostních složek. Kyle proto se svou lékárničkou vyrazil tímto směrem. Vyhledal zraněné osoby, poskytl první pomoc, a snažil se nasměrovat další osoby schopné pomoci nakolik to bylo v nastalém zmatku možné. V době, kdy se Kyle naposledy vydal k čerpací stanici a ujistil se, že na místě se již nenachází žádní zranění vyžadující pomoc,  přesunula jednotka policie svou formaci a zablokovala Kylovi cestu zpět k autodílně. Kyle uposlechl nařízení policie nevydávat se touto cestou zpět. Kyle se proto vydal zpět k čerpací stanici, kde setrval do chvíle, kdy se dozvěděl, že je potřeba pomoci v téže ulici ohlídat druhou autodílnu které hrozilo zničení, protože na blízku nebyla policie.

Když se Kyle vydal ke druhé autodílně, dostihla ho skupina vzbouřenců, kteří poznali, že prve hlídal podnik, který dav chtěl zničit. To demonstranty rozlítilo a dav se zaměřil na to, aby Kylovi ublížil. Začali jej pronásledovat. Kyle se jim snažil uniknout, avšak ne dostatečně rychle. Poté, co za svými zády uslyšel
výstřel, se Kyle otočil a okamžitě spatřil útočníka, který proti němu vystartoval a natáhl se po jeho pušce. Kyle zareagoval okamžitě a odůvodněně, ze své zbraně vystřelil a útočníka zasáhl.

Kyle se zastavil u zasaženého, aby mu poskytl pomoc, ale uviděl rostoucí dav, který se k němu blížil. Uvědomil si, že pro své bezpečí a přežití musí z místa utéci.

Když Kyle prchal ulicí, zasáhl jej další útočník úderm zezadu. Jak se k němu dav blížil, otočil se, zakopl a upadl na zem. Jeden útočník jej na zemi zasáhl kopem. Další útočník jej uhodil skateboardem. Několik vzbouřenců se Kyla pokusilo odzbrojit. Ve strachu o svůj život a přesvědčený, že dav na něj bude střílet a nebude váhat použít proti němu i jeho vlastní zbraň, neměl Kyle jinou možnost, než několikrát vystřelit na své bezprostřední útočníky,  čímž zasáhl dva útočníky, z toho jednoho ozbrojeného (pistolí – pozn. překladatele). Zbytek davu se rozprchl poté, co zazněly další výstřely (není známo, kdo střílel poté, co Kyle zasáhl útočníky – pozn. překl.).

Kyle se zvedl ze země a vydal se dál ulicí směrem k policii s rukama nad hlavou. Pokusil se oslovit několik policistů, ti ale věnovali svou pozornost zraněným útočníkům. Policie na místě Kylea nezatkla, místo toho mu nařídila, aby šel dál. Kyle plně spolupracoval, jak na místě, tak později ten večer, kdy se ohlásil na policii u sebe doma v Antiochu ve státě Illionis (25 minut jízdy od města Kenosha – pozn. překl.).

Kyle nespáchal nic špatného. Využil svého Bohem zaručeného, ústavního a běžného statutárního zákona o právu na sebeobranu.

Bohužel však ve snaze naklonit si rozdělující a destruktivní síly, které dnes ovládají tuto zemi, žalobci v Kenoshi neprovedli žádnou smysluplnou analýzu faktů ani  podrobný rozbor množství dostupných důkazů v podobě v videonahrávek (některé z nich dokazují, že zásadní svěděk obžaloby ani nebyl na místě v době střelby), toto není seriózní vyšetřování. Místo toho, poté co zjistili, že Kyle zastával konzervativní politické názory, uviděli v něm vhodný terč, ze kterého by mohli udělat obětního beránka, aby odvrátili pozornost od případu Jacoba Blakea a selhání státu v zajištění základního zachování zákona pořádku pro své občany.

Během 24-36 hodin byl obviněn z několika vražd.

Kyle má nyní jedno z nejlepších právních zastoupení v zemi. S pomocí advokáta Nicholase Sandmanna, pana L.Lin Wooda,Pierce Bainbridge nabídla své služby řada nejlepších advokátů v oboru trestního práva ve Wisconsinu.

Dnes Kylův právní tým uspěl při práci s veřejným žalobcem a podařilo se prodloužit extradiční řízení o několik týdnů na 25 září. Tím se aspoň částečně podařilo zpomalit snahu státu a médií urychleně zlikvidovat Kylea jako člověka a zničit mu život.

Kyle, jeho rodina, jeho právní tým od Pierce Bainbridge a další jeho právníci jsou rozhodnuti proti těmto obviněním bojovat krok za krokem a dosáhnout u soudu před porotou zproštění obviněné ve všech bodech obžaloby na základě sebeobrany.

Náklady na Kyleovu obhajobu a vešekeré další náklady budou hrazeny z dobrovolných příspěvků #FightBack Foundation Inc., Texas 501 (c)(4) fondu vytvořeného Johnem Piercem a Lin Woodem na ochranu zákonadbalých amerických občanů, jejichž práva jsou pošlapávána federálními i místními vládami, které se více starají o naklonění si davů, než o ochranu práv.

Zakladatel Pierce Bainbridge, John Bainbridge, obdivuje Kylovu sílu a odolnost.

Sedmnáctiletý hoch by neměl být v Americe postaven do pozice, kdy musí vzít zbraň aby bránil život a majetek. To by mělo být úkolem federálních a okresních úřadů. Tyto úřady však selhaly, a zákonadbalí občané nemají jinou volbu, než bránit svou komunitu vlastními silami jako tomu činili jejich předci u Lexingtonu a Concordu v roce 1775. Kyle není ani rasista ani bílý supremacista. Je to odvážný, vlastenecký, soucitný a zákonadbalý Američan, který miluje svou vlast a komunitu. Nespáchal nic špatného. Bránil se, je základní právo Američanů, které jim dává Bůh a které chrání zákon. Nyní je v hledáčku institucionálních sil, které jsou mnohem silnější, než on, Ale on se jim postaví nejen kvůli sobě, ale i kvůli všem Američanům a jejich milované ústavě. Neopustíme jej v tomto boji až do vítězného konce.

Další podrobnosti budou následovat podle toho, jak bude pokračovat vyšetřování a další právní procesy.

Zdroj.


Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *