Zahraničí

Oklahoma se stala 16. státem USA, kde bude možné nosit zbraně bez zvláštního povolení

Oklahoma se po 112 letech vrátila ke kořenům své zbraňové legislativy. V pátek 1.11.2019 v Oklahomě vešel v účinnost zákon č. 2597, kterým byl zrušen zákaz nošení zbraní bez zvláštního povolení. Restriktivní legislativu nošení Oklahoma opustila teprve v roce 2012, kdy byl zaveden nárokový systém vydávání povolení k nošení podobný českému. Nyní jde zákon dokonce dále než v některých jiných “constitutional carry” státech, které mnohdy možnost bezformálního nošení omezují pouze na místní rezidenty. V Oklahomě tento požadavek platit nebude. Hlavními předpoklady zůstane legální držení nošené zbraně a věk 21 let, resp. 18 v případě členů policie, armády a veteránů.

Nošení zbraní v USA

Pro legální držení zbraní jsou v USA na federální úrovni nastaveny relativně nízké nároky, které zahrnují především čistý trestní rejstřík a anamnézu bez dřívějšího umístění v psychiatrické péči. K tomu v detailu v článku: Rozšíření databáze NICS pro zbraňové prověrky.

Nad toto federální minimum také řada států zavádí další požadavky, od podrobnějších bezpečnostních prověrek na nákup až po povolení i na samotné držení zbraně. K tomu více v článku: Univerzální bezpečnostní prověrky nepřinášejí kýžený efekt.

V oblasti nošení zbraní je legislativa v jednotlivých státech poměrně různorodá. Zejména v návaznosti na emancipaci černošského obyvatelstva byla od 60. let 20. století v řadě států přijímána legislativa omezující nošení zbraní. Tento trend se začal měnit na přelomu 90. let, kdy v souvislosti s vysokou kriminalitou řada států začala zavádět různé systémy vydávání povolení k nošení zbraní pro ochranu života, zdraví a majetku. Ve většině států se omezení soustředila na nošení krátkých zbraní, případně na skryté nošení krátkých zbraní, protože držení a viditelné nošení dlouhých zbraní je obecně považováno za chráněné ústavou. K tomu více v článku: Nejdůležitější zbraňový zákon posledních desetiletí.

Constitutional carry

Zcela mimo trend omezování a následného uvolňování legislativy zůstal stát Vermont, ve kterém za celou dobu jeho existence nebyla přijata žádná legislativa omezující držení či nošení zbraní. Podle toho se také systému umožňujícímu skryté nošení zbraně pro sebeobranu dříve říkalo “Vermont carry”.

V roce 2003 se k Vermontu připojila Aljaška, kde bylo až do roku 1994 prakticky nemožné získat povolení ke skrytému nošení.

Po roce 2010 se spustila lavina států zavádějících “constitutional carry”. V Oklahomě a Utahu úpravu přijaly státní parlamenty, ale byly vetovány guvernéry.

V současnosti návrhy na přijetí zákonů umožňujících skryté nošení legálních zbraní bez zvláštního povolení čekají na schválení (či odmítnutí) v přibližně 20 státech USA.

Předchozí guvernérka návrh vetovala, o chvíli později dva ozbrojení civilisté zastavili aktivního vraha

Změna legislativy v Oklahomě je zajímavá také z jiného pohledu. Zákon zavádějící bezformální nošení zbraní totiž oklahomský parlament přijal již několikrát, ale dříve jej opakovaně zastavila veta guvernéra.

Poslední veto uplatnila předchozí guvernérka na jaře 2018 – a to navzdory předvolebním slibům, že takovou úpravu podpoří. Pouhé dva měsíce po jejím vetu došlo k útoku aktivního vraha v Oklahoma City, kterého zastavili dva navzájem se neznající ozbrojení civilisté Bryan Whittle & Juan Carlos Nazario. Případ vyvolal pozornost také proto, že šerif odmítl odpovědět na otázky novinářů, zda-li tito dva měli platné povolení k nošení zbraně. Oba do protokolu uvedli, že svou zbraň měli v autě, k čemuž ve státě není potřeba povolení k nošení.

Ozbrojení civilisté jsou úspěšní v naprosté většině zásahů proti aktivním vrahům. V důsledku dlouhodobě restriktivní legislativy ale bylo v USA až do roku 2010 v přepočtu na obyvatele méně osob s povolením k nošení zbraně než v České republice. Ozbrojení civilisté se na místě útoku aktivních vrahů v USA nacházeli pouze v 11,7% případů, pravděpodobnost jejich přítomnosti se začala výrazně zvyšovat až po roce 2014, kdy USA jako celek dosáhly v přepočtu dvojnásobného počtu povolení k nošení oproti ČR.

Vražednost a skryté nošení zbraně v USA. Vražednost a skryté nošení zbraně v USA.

V době zavedení bezformálního nošení zbraně mělo v Oklahomě povolení k nošení 6,5% dospělé populace, tedy přibližně dvojnásobek oproti ČR. Oklahoma bude i nadále povolení k nošení zbraně vydávat, neboť je občané potřebují, aby mohli zbraň nosit i v jiných státech USA. Oklahomská povolení k nošení zbraně uznává naprostá většina amerických států – neplatí pouze v 11.

Bezzbraňové zóny

Vedle některých států, které neumožňují nošení zbraně pro sebeobranu běžnými občany (např. Kalifornie nebo New York), jsou pro USA typické taky bezzbraňové zóny. Ty si právě aktivní vrahové převážně vybírají pro spáchání útoku, neboť vědí, že se jim zde nikdo nebude moci účinně bránit.

Nynější změna oklahomské legislativy v tomto ohledu žádný posun nepřinesla. Ve státě bude i nadále platit rozsáhlá úprava bezzbraňových zón, kde samotné vnesení jinak legální zbraně představuje trestný čin. Kromě zákonem stanovených zón může svou vlastní zakázanou zónu vymezit také kterýkoliv soukromý vlastník budovy či provozovatel podniku.

Vzhledem k doporučením parklandské vyšetřovací komise je na místě také poznamenat, že zákon umožňuje univerzitám, aby si samy stanovily pravidla nošení, resp. zavedly bezzbraňovou zónu. Základní a střední školy v Oklahomě zůstávají obecně bezzbraňovými zónami, avšak již od roku 2015 může vedení školy povolit nošení zbraně vybraným zaměstnancům včetně pedagogů. Problematice ozbrojování učitelů v USA se podrobně věnuje článek: Florida: Navzdory změně legislativy většina škol nadále zakazuje učitelům zapojení do ochrany studentů před aktivními vrahy.

Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *