Zahraničí

Ministr zdravotnictví Nového Mexika vyhláškou zakázal nošení zbraní ve vybraných městech

Ministr zdravotnictví Nového Mexika vydal 8. září 2023 vyhlášku, kterou zakazuje skryté i viditelné nošení zbraní na veřejně přístupných místech ve městech nebo okresech, kde počet násilných trestných činů překračuje 1.000 na 100.000 ročně. Tato vyhláška navazuje na nařízení guvernérky č. 130 vydané o den dříve, kterým byl vyhlášen stav ohrožení veřejného zdraví v důsledku “násilí palných zbraní(gun violence). Tento článek nebude podrobně analyzovat právní stránku věci (k tomu se vrátím po soudním přezkumu), pouze krátce shrne fakta k v obou dokumentech uváděným hlavním důvodům přijetí zákazu.

Zbraňová legislativa Nového Mexika

Ústavní zakotvení

Článek 2, odstavec 6 Ústavy Nového Mexika stanoví: Žádný zákon nesmí omezovat právo občana držet a nosit zbraň pro účely bezpečnosti a obrany, pro zákonný lov a rekreační využití a pro jiné zákonné účely, avšak nic z toho nesmí být považováno za povolení skrytého nošení zbraní. Žádná obec ani okres nesmí žádným způsobem regulovat případné právo držet a nosit zbraň.

Nošení zbraní

Viditelné nošení palných zbraní bylo v Novém Mexiku vždy legální a nevyžadovalo žádné zvláštní povolení. Toto se v Novém Mexiku vztahuje na dlouhé i krátké zbraně (na rozdíl od některých států, které takto umožňují nosit pouze dlouhé zbraně).

Oproti tomu legislativa skrytého nošení palných zbraní byla historicky restriktivní. Do roku 2003 bylo nošení zbraní zakázáno v těch částech území státu, které byly součástí konkrétních měst a obcí, zatímco ve zbytku státu bylo legální bez jakéhokoliv omezení. V roce 2001 Nové Mexiko přijalo legislativu umožňující vydávání povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu na základě správního uvážení (tj. bez právního nároku, dle libovůle úředníka). Tento zákon byl ale shledán protiústavním Nejvyšším soudem Nového Mexika a zrušen dříve, než vešel v účinnost.

V roce 2003 byla přijata nová legislativa, díky níž se vydání povolení k nošení zbraně stalo nárokovým. Úřady tedy musí vyhovět žádostem obyvatelů, kteří splní přesně definované zákonné podmínky. Tato legislativa také prošla přezkumem soudů, tentokrát úspěšně.

V roce 2004 Nejvyšší soud Nového Mexika v případu State ex rel. New Mexico Voices for Children, Inc. v. Denko vyložil výše uvedené ustanovení Ústavy následujícím způsobem: Ústava právo nosit zbraň skrytě nezakazuje ani nepřiznává. Článek II, odstavec 6 je prohlášením o neutralitě a ponechává na zákonodárci, aby rozhodl, zda a jak povolí a upraví nošení skrytých zbraní.

Federální úpravě práva držet a nosit zbraně se podrobně věnuje série článků NYSRPA v Bruen (část 2, část 3), proto ji zde nebudu rozvádět.

Oficiální důvody přijetí zákazu

Nárůst zbraňových úmrtí

Nařízení guvernérky v prvé řadě konstatuje nárůst “zbraňových úmrtí” (gun deaths) v letech 2009 – 2018 o 43%. Zbraňová úmrtí představují zvláštní kategorii zahrnující vraždy, nehody i sebevraždy, při nichž byla užita palná zbraň. Tato kategorizace je nesmyslná (viz část 7 a 8 nejčastějších dezinformací), nicméně podívejme se na některé související statistiky.

  • 67% “zbraňových úmrtí v Novém Mexiku představují sebevraždy.
  • Podle FBI byla v Novém Mexiku vražednost (bez ohledu na nástroj) v roce 2009 = 9,9; v roce 2018 = 7,3; v roce 2020 7,8. Pro srovnání průměr USA v roce 2021 byl 6,9, v České republice 0,4.
  • Podle protizbraňového EFSGV (lepší zdroj jsem nedohledal) byla násilná usmrcení palnou zbraní v roce 2010 = 3,91 a v roce 2018 = 6,92. Tato kategorie patrně zahrnuje vraždy, nehody i legální obranu se zbraní (zdrojový web definici neuvádí).

Lze tedy obecně konstatovat, že v Novém Mexiku dochází k postupnému poklesu vražednosti obecně, a nárůstu násilných úmrtí páchaných s užitím palné zbraně.

Konkrétní případy

Nařízení guvernérky zmiňuje několik konkrétních případů jako motivaci k jeho vydání. V prvé řadě hovoří o tom, že usmrcení palnou zbraní patří k vedoucím příčinám smrti dětí a dospívajících. To je nicméně založeno na záměně příčiny za nástroj (srov. např. Marii F., kdy prsty byly nástrojem, nikoliv příčinou vraždění kojenců). V roce 2022 v Novém Mexiku zemřelo 163 nezletilých, z toho 14% v důsledku zneužívání, zanedbání či úmyslného usmrcení, 23% v důsledku náhlého neočekávaného úmrtí kojence, 27% spáchalo sebevraždu a 36% v důsledku neúmyslného poranění. Po zásahu palnou zbraní umírá průměrně ročně 32 dětí. Souvislost těchto statistik s nošením zbraní není jasná. Pokud jde o konkrétní v nařízení odkazované případy:

  • 7. září 2023 dosud neidentifikovaný řidič střílel na jiné vozidlo, přičemž smrtelně zasáhl 11letého chlapce a těžce zranil jeho matku. Podrobnosti nejsou známy.
  • 13. srpna 2023 čtyři teenageři (jeden z nich v podmínečném výkonu trestu odnětí svobody) z ukradeného automobilu stříleli na jiného mladíka, přičemž smrtelně zranili 5letou dívku uvnitř obytného přívěsu poblíž.
  • 28. července 2023 14letý chlapec pistolí svého otce v domě zavraždil 13letou dívku.

Dále je zmiňován nárůst “masových střeleb“, přičemž je konkrétně odkazováno na:

  • Útok aktivního vraha na ulici ve Farmingtonu. 18letý pachatel při něm použil legálně drženou (právě koupenou) pušku AR 15 a dvě nelegálně držené pistole, které uzmul svým příbuzným. Pachatel zavraždil 3 a zranil 6 osob.
  • Přestřelku mezi motorkářskými gangy Waterdogs a Bandidos v Red River. Na místě jediný zadržený střelec byl následně propuštěn, protože střílel v sebeobraně. Při přestřelce zemřely 3 osoby a 5 bylo zraněno.

Komentář zbrojnice.com

Je nadbytečné popisovat rozdělení americké společnosti v otázce civilního držení zbraní, což se zde projevilo také přijetím zákazu skrz pouhou ministerskou vyhlášku namísto změny zákona v běžném legislativním procesu.

Právě přijatý zákaz je zajímavý pro zaměření právě na nošení zbraní pro sebeobranu, a to jak v souvislosti s absencí minimální věkové hranice pro nabytí zbraně či zavedením povinnosti bezpečného uložení zbraně až v březnu 2023.

Pokud bychom vycházeli z upřímné snahy guvernérky a ministra zdravotnictví dělat něco s mírou násilí v jejich státě, pak je naprosto nepochopitelné, a to i při zohlednění uváděných příkladů, proč zrovna zákaz nošení v případě občanů, kteří za účelem získání příslušného povolení prošli bezpečnostními prověrkami a vyžadovanými školeními, by mohl být jakkoliv ku prospěchu.

Obzvlášť, když je zákaz zaměřen na města a okresy s vysokou mírou násilné trestné činnosti. Opravdu si někdo myslí, že znemožnění obrany prověřeným občanům sníží míru násilí páchaného zločinci?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *