Krátce

Výbor Psychiatrické společnosti nechce zavádět plošné psychotesty

Jednorázové komplexní psychiatrické vyšetření nemusí případnou duševní poruchu odhalit. V některých případech lze i očekávat, že žadatel či držitel zbrojního průkazu se bude snažit své eventuální obtíže zakrýt. Ze statistických údajů vyplývá, že pachateli hrůzných činů obvykle nebývají pacienti trpící závažným duševním onemocněním, ale bývají to především lidé s narušenou osobnostní strukturou, tedy s patologickými povahovými vlastnostmi, kteří nepatří mezi klienty psychiatrické péče.

Výbor dále konstatoval, že: “současný systém lze považovat z pohledu možností a kapacit psychiatrické péče za jediný možný“. “S ohledem na výše uvedené skutečnosti, zejména pokud zvážíme kdykoliv možné náhlé změny zdravotního stavu jedince, se nedomníváme, že by obligatorní jednorázové psychiatrické vyšetření přispělo ke zvýšení bezpečnosti v naší zemi.

Podrobně:

Další souvislosti:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *