Domácí

Q&A: Připravované restrikce palných zbraní na náboje typu Flobert

Nyní je to téměř rok, co byl finálně oznámen plán zavést v rámci připravovaného nového zákona o zbraních restrikce na palné zbraně střílející náboje typu Flobert, tzv. flobertky. V posledních dnech se tento problém dostal ve zbraňové komunitě do centra poměrně vyhrocené veřejné debaty. Tento Q&A článek krátce shrnuje zásadní informace k problému.

Co jsou flobertky?

Flobertky jsou palné zbraně na náboje s okrajovým zápalem typu Flobert. Nejjednodušší shrnutí pro neznalou osobu představuje informace, že jde v zásadě o střelivo s výrazně nižší úsťovou energií střely, než je tomu u jiných palných zbraní. Tedy toto alespoň platilo donedávna. Co do podrobností viz článek na Wikipedii.

Jak flobertky upravuje současná legislativa?

Do 29.1.2021 byly “palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J” zařazeny mezi zbraně kategorie D. “Slabé” flobertky tedy nevyžadovaly zbrojní průkaz ani jiné formality (ohlášení). Flobertky bez omezení úsťové energie spadaly mezi ostatní palné zbraně na zbrojní průkaz.

30.1.2021 vešla v účinnost tzv. mininovela zákona o zbraních. Ta zavedla novou kategorii zbraní podléhajících ohlášení “C-I”, čemuž se věnuje podrobný článek. Do této kategorie byly nově zařazeny “palné zbraně určené pro náboje typu Flobert (…)”. Držení flobertek tedy nepodléhá zbrojnímu průkazu, nově se však musí ohlašovat na policii.

Zásadní je, že současná zákonná úprava již neomezuje úsťovou energii flobertek. Při navržení této úpravy se vycházelo z toho, že konkretizace v technickém směru bude ponechána na zvláštní úpravě v prováděcím předpisu ve formě nařízení vlády. Tím by se zachovala také určitá míra flexibility ve vztahu k evropské úpravě. Díky aktivitě zástupců výrobců a příznivců flobertek však toto prováděcí nařízení nebylo přijato.

Jaký byl dopad nepřijetí prováděcího nařízení vlády?

Uvolnění úsťové energie v zákoně při současném nepřijetí předvídaného “omezujícího” nařízení vlády vedlo k zásadním změnám na trhu palných zbraní typu Flobert. Zatímco dříve se jednalo v podstatě o téměř neškodné 7,5 J atrapy v rážích především 4mm a 6mm vhodné pro střelbu na plechovky na zahradě, dnes je reprezentují zcela jiné zbraně. Jde hlavně o pistole a pušky na náboje 9mm Flobert běžně dosahující úsťové energie 40J, přičemž některé údajně dosahují až 100J.

K zajímavým modelům patří například šestihlavňový Detonics 6X9 GRIM, který výrobce přímo prezentuje jako pistoli vhodnou k sebeobraně, či jednoranná puška Chiappa Little Squirell (“Malá veverka“, což je všeříkající).

I při zaměření čistě na českou legislativu a reálie lze konstatovat, že “flobertková současnost” je zcela jinde, než tomu bylo do 29.1.2021, přičemž nejde o cílený výsledek původně předkládaných legislativních změn, nýbrž o důsledek jejich neúplného uzákonění.

Proč by se to teď mělo měnit?

Evropská zbraňová směrnice nerozlišovala a nerozlišuje mezi “běžnými” palnými zbraněmi a palnými zbraněmi na náboje typu Flobert. Úměrně tomu také většina unijních zemí má pravidla pro flobertky nastavena stejně jako pro ostatní palné zbraně. Česká úprava “sedmi-a-půl-joulových” flobertek tedy byla od počátku v rozporu s unijní legislativou, nicméně toto dlouho zůstávalo mimo rozlišovací schopnosti eurokratů.

To se ale změnilo, když flobertky získaly čestné místo v kuchařských příručkách evropského podsvětí. Tomu se podrobně věnuje článek Slovensko: Ruský dealer ze slovenských “flobertek” uvařil 737 ostrých zbraní pro berlínské podsvětí. Ve zkratce: slovenská flobertková legislativa byla ještě volnější než česká. Docházelo zde k “úpravě” běžných palných zbraní na zbraně typu Flobert. Ty si evropské podsvětí legálně kupovalo bez jakýchkoliv formalit. Základem pro navrácení “plné palebné síly” pak bylo pouze povaření v hrnci, čímž došlo k uvolnění lepidla fixujícího vloženou redukci.

Z problému 7,5 joulových “hraček” zcela mimo zájem Brusele se tak stalo zásadní téma při hodnocení konformity národních legislativ s evropskou zbraňovou směrnicí.

A jako by tomu čert nechtěl, ono už ani u nás nejde o 7,5 J hračky…

Co tedy přináší návrh nového zákona o zbraních?

Vládní návrh nového zákona o zbraních (Eklep č. ALBSCJRBT5UB, sněmovní tisk 465) je plně v souladu s evropskou zbraňovou směrnicí, tedy nevyřazuje zbraně na náboje typu Flobert z pravidel platných pro ostatní palné zbraně. Jde tedy částečně o návrat k úpravě před 30.1.2021 (co do Flobert nad 7,5 J), částečně o z českého hlediska zpřísnění (co do Flobert do 7,5 J). Flobertky by tak nově mohli nabývat a držet pouze osoby mající zbrojní oprávnění.

Edit: Toto se bude týkat nových zbraní, pro ty nabyté před účinností zákona budou platit dosavadní pravidla.

Co se s tím dá udělat?

Lze předpokládat, že v rámci legislativního procesu v poslanecké sněmovně dojde k předložení pozměňovacích návrhů, které by tuto změnu negovaly. Zásadní otázka bude, zda-li půjde pouze o symbolickou úlitbu a podbízení se držitelům zbraní bez praktického dopadu, resp. bez aktivního prosazování. Či zda-li předkladatel(é) budou principiálně a výslovně obhajovat takový návrh i navzdory hrozbě miliardových sankcí ze strany Brusele.

Přece jen “zbraňová veřejnost” držitelů zbrojních průkazů představuje definovatelnou a hmatatelnou voličskou skupinu, a tedy hledání cestiček kolem restrikcí na standardní zásobníky nebo zbraně kategorie A-I mělo pro politiky po přijetí zbraňové směrnice jasné adresáty. Oproti tomu “flobertková veřejnost” je skupina definovatelná a oslovitelná velmi obtížně, byť se zástupci výrobců budou snažit tvrdit opak.


Komentář zbrojnice.com

Již jsem mnohokrát uváděl, že podporuji deregulaci zbraní kategorie C po rakouském a švýcarském vzoru, tj. umožnění jejich držení zákona dbalým občanům bez potřeby zbrojního průkazu. Evropská zbraňová směrnice toto umožňuje a je to plně v souladu s českou před-totalitní praxí. Bohužel toto jsem v rámci expertní pracovní skupiny pro přípravu nové zbraňové legislativy prosazoval zcela osamocen.

Logicky si z toho dovedete odvodit také můj názor na flobertkový problém. Vedle toho plně platí mé shrnutí uvedené před rokem, takže jej pouze zopakuji:

 • V tomto směru v evropském kontextu opravdu vyčníváme.
 • Výrobci nalili olej do ohně zaváděním 9mm Flobert. Kdož se flobertkou střelí do svého kolene, nechť se nedožaduje pozornosti hlasitým pláčem.
 • Z hlediska jádra civilního držení zbraní (obrana života, zdraví a majetku) je nepovažuji za mé téma.
 • Důsledkem bude jistě nárůst zbrojních oprávnění a “opravdových” zbraní u osob, které by se jinak spokojily s flobertkou. Řada dalších si naopak pořídí moderní černopraché karabiny. Tedy další příklad toho, jak v Bruseli něco mysleli, ale důsledek v Česku byl (bude) přesně opačný.
 • Pokud bude schválen nyní navrhovaný limit 50J umožňující střelbu mimo střelnice, pak lze očekávat nárůst koupí flobertek držiteli zbrojního průkazu – pro legální trénink a odreagování na zahradě nebo ve sklepě.

9 Replies to “Q&A: Připravované restrikce palných zbraní na náboje typu Flobert

 1. Takže i kousky, které se někomu povalují doma dvacet let budou najednou na papíry? To dopadne jako s perkusáky – prostě “zmizí”, jako by nikdy nebyly. Jsem zvědavý, kdy dojde na zbraně vyrobené do roku 1890…

  1. Dobrý den, ne, na zbraně, které jsou nyní v kategorii D bude nahlíženo jako na zbraně kategorie NO, takže prakticky beze změny. Obdobně se na zbraně kategorie C-I bude pohlížet jako na zbraně kategorie PO. Tady už sice změna je, ale pořád nebude jejich držení podmíněno Zbrojním oprávněním.

   1. Jen bych zdůraznil, že toto bude platit pouze v rámci grandfatheringu, dle § 150 odst. 2 návrhu nového zákona o zbraních. Nové budou na zbrojní oprávnění.

    (2) Na zbraň, která byla platně ověřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, a na zbraň, která byla uvedena na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování nepodléhala, se hledí jako na zbraň
    a) kategorie NO, pokud byla ověřena nebo uvedena na trh přede dnem 30. ledna 2021 a jde-li o
    (…)
    2. zbraň určenou pro střelivo typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
    (…), nebo
    b) kategorie PO, pokud byla ověřena v době od 30. ledna 2021 do dne předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o palnou zbraň určenou pro náboje typu Flobert, (…).

  2. Ten rok by se měl přesunout minimálně na 1900, spíše ještě dál. Je naprosto absurdní, aby limit zůstával po desítky let neměnný 🙁 Takhle jsou historické zbraně rok od roku ze zákona starší, což je dokonale na palici 🙁

   1. Mně to zase tak absurdní nepřijde. Zrovna v tom období byl pokrok ve vývoji zbraní a střeliva poměrně rychlý, takže i těch pouhých pár desítek let může znamenat velký rozdíl. Navíc si myslím, že ta hranice 1890 je stanovena i s ohledem na to, že teprve od roku 1891 podléhaly zbraně v tehdejším Rakousko -Uhersku ověřování.

 2. Dobrý den,

  obecný komentář/otázka nepřímo navazující na článek či diskuzi. Jak to bude s nutností mít autorizaci v případě zbraní, které jsou nyní v kategorii C-I a společně s novým zákonem o zbraních se stanou zbraněmi kategorie PO? Dle § 150 odst. 5)

  Oprávnění nabytá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčena, pokud tento zákon obdobná oprávnění upravuje; ode dne nabytí jeho účinnosti se na ně obdobně použije tento zákon.

  Lze tomu rozumět tak, že oprávnění držet zbraň kategorie C-I dle současného zákona o zbraních zůstane zachováno? Nebo bude třeba mít autorizaci i v těchto případech? Dle zákona autorizace vyžaduje stejné podmínky bezúhonnosti jako zbrojní oprávnění. TO by pro spoustu držitelů zbraní kategorie C-I mohl být problém.

  Děkuji za odpověď

  1. Ano, píšte to správně, oprávnění již nabyté zůstane zachováno, včetně těch již držených / ohlášených zbraní C-I.

   Obdobně se bude postupovat ve vztahu k držitelům ZP, kteří by nově nevyhověli upraveným podmínkám bezúhonnosti.

 3. Chtěl bych upozornit na možnou drobnou nepřesnost v článku. Píšete “K zajímavým modelům patří například devítihlavňový Detonics 6X9 GRIM” – pokud dobře vidím daný model je šestihlavňový.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *