Zahraničí

Nový Zéland: Pachatel útoku v Christchurchi nesplňoval podmínky pro držení zbrojního průkazu, policie jej vystavila protizákonně

Již několik dní po útoku masového vraha na dvě mešity v Christchuchi se novozélandská zbraňová komunita začala pozastavovat nad dvěma aspekty případu. Jednak jak je možné, že policie proti pachateli vraždícímu pouhé dvě minuty od nejbližší policejní stanice zasáhla až po 36 minutách, a také zda-li splňoval podmínky pro legální držení zbraní v zemi. Vláda, policie i masmédia nicméně okamžitě odvedly pozornost od těchto dvou zásadních otázek směrem k prosazení konfiskací zbraní legálně držených zákonadbalými občany.

Nyní, poté co vládní konfiskační kampaň vyústila v přesun až stovek tisíc zbraní na černý trh, zélandská masmédia přinášejí informaci, že pachatel opravdu nesplňoval podmínky pro vydání zbrojního průkazu. Policie přitom selhala dvakrát, protože ani interní kontrolní mechanismus na zjištění o protizákonném vydání průkazu nijak nereagoval. Policisté rozhodující o zbrojních průkazech byli tak přepracovaní, že často upadali v pláč a posunovali žádosti v rozhodovacím procesu vpřed bez provedení zákonem požadovaných úkonů.

Shrnutí dosavadního vývoje na Novém Zélandu

 • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
 • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
 • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
 • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
 • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
 • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
 • Přestože policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
 • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání, zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
 • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
 • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u řady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.
 • V návaznosti na přeřazení samonabíjecích pušek do zakázaných se na Novém Zélandu staly populárními sety součástek umožňujících přestavbu na opakovací . Policie přitom není schopna říct, zda-li je tento postup cestou, jak se vyhnout možnému trestu až pěti let odnětí svobody za neodevzdání nově zakázaných zbraní.
 • Na konci července vláda zveřejnila detaily ohledně návhu další novely zbraňové legislativy. Ta má mimo jiné zpřísnit podmínky držení zbraní, zavést registr a automatické upozornění policie v případě, že držitel vyhledá pomoc lékaře v souvislosti s duševními potížemi. Narozdíl od předchozích změn nová legislativa nemá tak širokou podporu v parlamentu.
 • V červenci vyšlo najevo, že policie udělila zbrojní průkazy 639 australským zločincům.
 • Ukázalo se, že zločinci (ti bez zbrojních průkazů) zbraně nejen nesložili, ale v zemi na pozadí konfiskací legálních zbraní narůstá počet zločinů páchaných se střelnými zbraněmi a noži. Zástupci vedení policie se tak na přelomu října a listopadu sešli s 50 nejvlivnějšími bossy podsvětí a poprosili je, aby odevzdání zbraní ještě jednou zvážili.
 • V prosinci 2019 došlo k zásadnímu prolomení bezpečnosti systému registrace konfiskovaných zbraní. V důsledku nepovedené aktualizace aplikace SAP došlo k úniku informací o osobách, které odevzdaly zbraně, a to včetně konkretizace zbraní i částky, která za ně byla vyplacena.
 • Konečné výsledky konfiskací doposud legálních zbraní ukázaly, že se podařilo nuceně vykoupit pouze 13-17% nově zakázaných zbraní. Naprostá většina držitelů se zákazu odmítla podřídit a desítky až stovky tisíc zbraní skončily v ilegalitě.

Přísně utajovaná zpráva vyšetřovací komise

Zatímco vláda a parlament se vydaly na cestu překotného schválení konfiskační legislativy, na pozadí pracovala královská komise pro vyšetření útoku v Christchurchi.

Výsledky činnosti komise doposud nebyly publikovány. Lhůta pro publikaci výsledků šetření byla nejprve prodloužena v prosinci 2019 a následně opět v dubnu 2020. Tato prodloužení byla silně kritizována novozélandskými organizacemi držitelů zbraní, a to především ze tří důvodů.

V dubnu 2020 totiž odešel do penze šéf policie a následně oznámil odchod do penze i jeho zástupce. Zákonadbalým občanům, kteří se ničím neprovinili, stát konfiskoval jejich legální zbraně. Policejní vedení se díky prodloužením lhůt vyhnulo odpovědnosti.

Navíc novozélandský parlament projednává další vlnu zbraňových restrikcí. Je absurdní, že stát přijímá další a další restrikce, aniž by měl k dispozici analýzu okolností doprovázejících největší masovou vraždu v zemi.

Konečně, pokud by mělo dojít k třetímu prodloužení lhůty pro předložení vyšetřovací zprávy, zjevně by se odpovědnosti vyhnula také vláda. V září totiž na Novém Zélandu proběhnou parlamentní volby.

Policie selhala a vydala pachateli zbrojní průkaz protizákonně

Byť oficiální vyšetřovací zpráva doposud nebyla publikována, v minulých dnech z ní unikly zásadní informace. Ty se týkají procesu vydání zbrojního průkazu pachateli. Nové informace se v zásadě shodují s fakty, na které zbraňová komunita poukazovala již déle než rok. Ostatně i zbrojnice.com pochybení policie při vydávání zbrojního průkazu velmi podrobně popsala v článku z 24.3.2019.

Novozélandská masmédia nyní v zásadě totožné informace uvádějí jakožto únik z vyšetřovací zprávy. Podle zdroje serveru Stuff.co.nz policie při rozhodování o udělení licence učinila celou řadu chyb, které by při dodržení standardních postupů měly vést k odmítnutí žádosti.

Předpokladem vydání zbrojního průkazu na Novém Zélandu je “doporučení” dvou osob, které žadatele důvěrně znají, z nichž jedna musí být blízkým příbuzným.

Z celé řady chyb policie tak nejvíce do očí bije, že:

 • Policie neprovedla pohovor s rodinným příslušníkem žadatele, bez čehož na Novém Zélandu standardně nelze povolení vydat.
  • Poznámka zbrojnice.com: Pachatel v zemi žádné příbuzné ani neměl a dlouhodobě se zde nezdržoval (pravidelně cestoval různě po světě). Pokud by policie identifikovala nesplnění tohoto požadavku, navedlo by ji to ke zjištění, že pachatel v zemi není fakticky rezidentem. Čímž vůbec nesplňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu pro rezidenty.
 • Namísto toho policie provedla pohovor se dvěma kontakty navrženými pachatelem, kdy se jednalo o otce a syna. V rámci pohovoru ale neidentifikovala, že tito pachatele znali pouze z online chatu. Nebyli tedy vůbec způsobilí jakožto osoby “doporučující” vydání zbrojního průkazu, protože jej prostě důvěrně neznali.

Selhal i kontrolní mechanismus

Policista rozhodující o udělení zbrojního průkazu tedy zásadním způsobem selhal. Zélandské úřady ale právě proto zavedly kontrolní mechanismus, kdy splnění podmínek pro udělení zbrojního průkazu přezkoumává další policista. Ani ten ale proces zjevně nezákonného vydání zbrojního průkazu nezastavil.

Důvěrné policejní zdroje zélandským novinářům sdělily, že žádost pachatele přišla v době, kdy byli příslušní policisté přepracovaní. Bylo jich prostě příliš málo na počet žádostí, o nichž měli rozhodovat:

Podle zdroje novin Dunedin zaměstnanci někdy volali kolegům na policejním velitelství a plakali, protože byli pod velkým tlakem kvůli přepracování. Žádosti o zbrojní průkazy museli urychleně posunovat vpřed.

Policejní okrsky dlouhá léta vydávaly nedostatečné prostředky na agendu zbraní a snižovaly počty zaměstnanců. Celá řada projektů na zlepšení systému zbrojních průkazů byla vedením naplánována, a následně zastavena, aniž je kdokoliv stačil uvést v praxi. Jak zbraňoví policisté tak i nedostatečně placení zaměstnanci provádějící kontrolu splnění předpokladů pro vydání zbrojních průkazů pošoupávali žádosti vpřed bez dostatečně podrobného zkoumání.

Propaganda policejního vedení se sesypává

Informace, které nyní unikají z doposud nezveřejněné vyšetřovací zprávy v zásadě dávají za pravdu zbraňovým organizacím. Ty po útoku rozsáhle citovaly bývalého velitele policejní zbraňové agendy Joe Greena.

Policie ale 22. března 2019 okamžitě vydala zprávu, kterou informace Joe Greena popřela. Policie výslovně tvrdila, že při vydávání zbrojního průkazu pachateli žádná pravidla nebyla porušena.

Zdroje: New Zealand Herald, Stuff.co.nz,

Souvislosti se současným děním v České republice

Uvedená odhalení z opačného konce světa jsou zásadní také pro současný vývoj v České republice. Zde parlament připravuje implementaci zbraňové směrnice. Protože jde o zásadní téma, budu se mu věnovat ve zvláštním článku.


Související

2 Replies to “Nový Zéland: Pachatel útoku v Christchurchi nesplňoval podmínky pro držení zbrojního průkazu, policie jej vystavila protizákonně

 1. Neskutečně pregnantně shrnuto a okomentováno.
  Doufejme, že tyto informace, které nyní vyplouvají po opadnutí emocí a hysterické hoplofobní kampaně ovlivní volby na NZ ve prospěch držitelů zbraní a ne zločinců.

  1. A děkuji za úžasnou práci, která o řády převyšuje všechny místní novináře a velkou část prozbraňových aktivistů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *