Zahraničí

Švýcarsko: Kantony vyjadřují nevoli nad implementací zbraňové směrnice

Švýcarsko se vedle České republiky stalo druhou hlavní linií odporu proti evropské zbraňové směrnici. Zatímco v ČR dosud panuje shoda mezi lidovým odporem a jeho politickým zastoupením, švýcarská federální vláda od počátku směrnici podporovala. Prosadila do ní poměrně nesmyslnou výjimku pro původně miliční zbraně (podmínky pro její aplikaci jsou téměř stejné jako u výjimky pro sportovní střelce). To se jí podařilo ve směrnici prosadit argumentem, že “něco” potřebuje, aby směrnici mohla prodat domácímu obyvatelstvu.

Švýcaři se ale nedali opít rohlíkem a ohledně nyní již schválené implementace vyvolali referendum. Vláda zahájila kampaň na podporu implementace, nicméně i tak jde zatím od jedné porážky k druhé. Sdružení důstojníků, které se v zemi s celonárodní domobranou těší mimořádnému společenskému uznání, se už jednomyslně vyslovilo pro odmítnutí implementace. Nyní se proti implementaci postavily i kantony, a to v některých případech opravdu velmi nediplomaticky.

Švýcarsko a unijní směrnice

Švýcarsko je smluvním státem Schengenské úmluvy o bezhraničním prostoru. Kromě toho s Evropskou unií uzavřelo více než 200 dalších dvoustranných smluv. To v podstatě znamená, že ve vybraných oblastech musí přejímat evropské právo – aniž by mělo možnost se podílet na jeho tvorbě.

Jednou z těchto oblastí je také vnitřní trh. Vzhledem k tomu, že byla zbraňová směrnice přijímána v rámci procedury směřující k odstraňování bariér na vnitřním trhu, je Švýcarsko povinno ji převzít do svého práva.

Mimochodem, přijímání směrnice v rámci procedur vnitřního trhu je také jedním z bodů žaloby České republiky proti směrnici. V otázkách bezpečnosti se neužívá většinové hlasování, a tedy v případě “logického” postupu by Česká republika mohla přijetí nesmyslných částí směrnice zablokovat.

Kantonům se implementace nelíbí

V návaznosti na přijetí implementační legislativy – a v očekávání snah o vyvolání referenda – vláda novelu zbraňové legislativy rozeslala kantonům a střeleckým organizacím k zaslání připomínek k plánu uvádění změn v praxi. Kantony měly čas do 13.2.2019. Protože provádění legislativy bude ležet především na bedrech kantonálních úředníků, je jejich pohled na věc opravdu důležitý.

A pro vládu rozhodně názor kantonů není nijak příjemný. Kantony Schwyz a Thurgau například novelu označily za “naprosto zcestnou“.

Kanton Thurgau jako by vyjádření opisoval z dřívějších zpráv České republiky a českého Ministerstva vnitra vůči evropským institucím. Ve vyjádření je konkrétně uvedeno, že Thurgau se změnami nesouhlasí, jelikož jsou “nesrozumitelné“, “prakticky neproveditelné” a “nereálné“. Thurgau dále uvádí, že uplatňování nové legislativy vyvolá “enormní navýšení nákladů“.

Podobně kanton Schwyz píše, že navrhované změny zbraňové legislativy nejsou vhodné k předcházení terorismu nebo zvýšení bezpečnosti. Jediným výsledkem změn bude nárůst byrokracie a navýšení nákladů ve všech směrech.

Hlavně neztratit Schengen a Dublin

Další kantony, například Lucern a Appenzell-Innerrhoden, ve svých vyjádřeních přímo uvedly, že s přijetím souhlasí výhradně protože nechtějí ohrozit Schengenskou a Dublinskou úmluvu. Jde o klíčové smlouvy, které Švýcarsku zajišťují členství v unijním bezhraničním prostoru a možnost vracet migranty do země, z níž přišli (typicky Itálie nebo Francie).

Ostatní připomínky kantonů jsou jinak také plné kritiky: nemožnost uvést v praxi nové požadavky na značení hlavních částí zbraní, obtížná kontrola povinností ukládaných směrnicí (v podrobnostech viz článek: Švýcarsko: zahájení kampaně za referendum proti implementaci) nebo absence zákonné definice sběratele.

Zdroj: Neue Zürcher Zeitung, Blick.ch

Komentář zbrojnice.com

Švýcarsko v roce 2016 stáhlo svou přihlášku o členství v EU podanou v roce 1992. Kvůli zbraňové směrnici ale mohou Švýcaři i tak pocítit pachuť Brusele:

  • omezení míry občanské svobody
  • snížení obranyschopnosti skrz ztížení přístupu ke zbraním, na kterých je závislá efektivnost miličního systému
  • snížení bezpečnosti skrz ztížení podmínek pro držení zbraně s dopadem především na domácnosti v odlehlejších místech
  • nárůst administrativy k provádění předpisů, které nedávají smysl
  • nárůst nákladů na provádění předpisů, které jsou naprosto nevhodné k plnění proklamovaného účelu (boj proti terorismu)
  • vydírání
    • omezením obchodu po zavedení hraničních kontrol v důsledku ukončení Schengenu a
    • zavalením migranty v důsledku ukončení zpětného přijímání dle Dublinu v případě odporu. Ano, švýcarští vládní politici opravdu explicitně vyhrožují tím, že země bude zavalena migranty v případě odmítnutí směrnice omezující civilní držení zbraní.

Implementace ve Švýcarsku

Implementace v jiných zemích

One Reply to “Švýcarsko: Kantony vyjadřují nevoli nad implementací zbraňové směrnice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *