Zahraničí

Jižní Afrika: návrh zákazu držení zbraní pro sebeobranu

Jižní Afrika se propadá do čím dal hloubější spirály násilí a zločinu. V zemi je každý den zavražděno 57 osob (roční nárůst o 6,9%), což z níž činí v přepočtu na obyvatele 7. nejvražednější zemi na světě. Místní vláda je již delší dobu na válečné stezce proti legálním držitelům zbraní a nyní po několika neúspěších na veřejnost pronikl utajovaný návrh novely místního zákona o zbraních, podle nějž by držení zbraní nově mělo být podmíněno prokázáním řádného důvodu (jehož akceptace by byla na správním uvážení policie), přičemž možnost legálního držení zbraní pro sebeobranu by ze zákona zcela odpadla.

Značka upozorňující jihoafrické řidiče na oblast vysoké zločinnosti. V podobných místech například i červené světlo na semaforech znamená zvýšenou obezřetnost při vjezdu do křižovatky, v žádném případě ale řidiči nemají zastavovat. Foto: newcastleadvertiser.co.za
Značka upozorňující jihoafrické řidiče na oblast vysoké zločinnosti. V podobných místech například i červené světlo na semaforech znamená zvýšenou obezřetnost při vjezdu do křižovatky, v žádném případě ale řidiči nemají zastavovat. Foto: newcastleadvertiser.co.za

Civilní držení zbraní v Jižní Africe:

Vývoj na poli civilního držení zbraní v posledních letech

Tématu civilního držení zbraní v Jižní Africe se podrobně věnovala série článků z července. Pro shrnutí krátce:

 • V roce 2000 byl přijat nový zákon č. 60/2000, o kontrole zbraní, který nahradil dřívější legislativu. Nová právní úprava zavedla následující změny:
  • správní uvážení při vydávání licence
  • nutnost obnovovat licence k držení zbraní co pět let
  • omezený maximální počet legálně držených zbraní, při obnovení licence se držitel musí zbavit dříve legálně držených zbraní překračujících povolený počet
  • nemožnost legalizace držení zbraní při promeškání lhůty pro obnovení licence (doposud legální držitel by dle přísného výkladu automaticky den po propadnutí licence byl pachatelem trestného činu nelegálního ozbrojování
 • Ústavnost omezení platnosti dosavadních doživotních licencí byla napadena u ústavního soudu.
 • V roce 2009 spolek držitelů zbraní dosáhl u vrchního soudu vydání předběžného opatření, podle nějž bylo policii nařízeno považovat “staré” doživotní licence za platné do doby, dokud nebude rozhodnuto o samotné ústavnosti nové legislativy.
 • V roce 2017 vrchní soud rozhodl o protiústavnosti některých ustanovení nové legislativy, v důsledku by “staré” doživotní licence zůstaly platné. Vláda se odvolala k ústavnímu soudu.
 • 7. června 2018 ústavní soud zrušil rozhodnutí vrchního soudu. V důsledku rozhodnutí se na 300.000 doposud legálních držitelů zbraní toho dne stalo nelegálními držiteli.

Na výše uvedené navázal následující vývoj:

 • Vláda a policie byly zcela zjevně zaskočeny vítězstvím před ústavním soudem, a zatímco držely tvrdou rétoriku o tom, že proběhnou masivní konfiskace doposud legálně držených zbraní, tak na pozadí se snažily se spolky držitelů zbraní vyjednat dobrovolné odevzdání zbraní od stovek tisíc doposud legálních držitelů.
 • Spolky držitelů zbraní opět podaly návrh na předběžné opatření, kterému vrchní soud vyhověl a vydal následující předběžné rozhodnutí:
  • Nikdo nesmí být zatčen nebo obviněn za propadnutí platnosti licence.
  • Policie nesmí provádět konfiskace a nesmí požadovat odevzdání zbraní na základě propadnutí licence.

Soudní rozhodnutí bylo přitom primárně odůvodněno tím, že konfiskace zbraní by vedly k ohrožení národní bezpečnosti, neboť stovky tisíc doposud legálně držených zbraní představují menší riziko jakožto zabezpečené u svých (doposud) legálních držitelů zbraní, než kdyby měly být masově převedeny do rukou policie, která pro jejich přijetí a zabezpečení není v žádném směru připravena.

Tyto soudní závěry přitom souvisí s rozsáhlým případem známým jako “guns to gangs“, v jehož rámci byli odsouzeni vysoce postavení policejní důstojníci. Ti v oblasti Kapského města vedli policejní činnosti v oblasti registru zbraní a v letech 2010-2016 gangům prodali nejméně 2.000 zbraní, které byly zabaveny majitelům a měly být úředně zničeny.

Podle výsledků vyšetřování s těmito policií dodanými zbraněmi kriminálníci zavraždili nejméně 1.066 osob, přičemž zranění či smrt utrpělo také 261 dětí. Nejméně 1.200 těchto policií dodaných zbraní i dnes stále koluje mezi kriminálními gangy.

Když se týmu vyšetřovatelů povedlo vznést první sérii obvinění v souvislosti s projedem 2.000 zbraní, došlo k jeho okamžitému rozpuštění a přeřazení jednotlivých policistů do různých oddělení, což vyvolalo pochybnosti veřejnosti, zda-li celý případ ve skutečnosti neměl mnohem větší rozměry.

Návrh novelizace znemožňující efektivní sebeobranu

V říjnu 2018 na veřejnost unikl návrh novely jihoafrického zákona o zbraních, který měl na každé straně velkými písmeny napsáno “NEKOPÍROVAT”.

K zásadním bodům novely patří:

 • zrušení sebeobrany jakožto důvodu pro legální držení zbraní
 • nutnost prokázání řádného důvodu pro držení zbraní
 • sportovní střelci a lovci by nově mohli držet maximálně 2 pistole a celkem maximálně 8 zbraní
 • maximální počet držených nábojů by byl omezen na 25 x počet zbraní (s možností zvláštních výjimek)

Politici reagují

Organizace sdružující držitele zbraní dospěly k závěru, že cílem vlády bylo předložit dokument k projednání v parlamentu v povánočním týdnu, tedy době, kdy se politickému dění nikdo příliš nevěnuje.

V průběhu října politická reprezentace reagovala s tvrzením, že uniklý dokument představuje pouze pracovní verzi, která nebyla schválena k dalšímu legislativnímu projednávání. Spolky držitelů zbraní byly obviněny z šíření zbytečné paniky.

O měsíc později se již nicméně také vláda začala k uniklému dokumentu hlásit. Ministr vnitra Bheki Cele v reakci na interpelace poslanců konstatoval, že příprava novely zákona je v pokročilé fázi a že cílem je je výrazně ztížit podmínky legálního držení zbraní pro sebeobranu. Jako důvodu Cele uvedel, že cílem vlády je omezit nelegální držení zbraní v zemi.

Jak přesně může omezení legálního držení zbraní pro sebeobranu zákonadbalými občany odradit nelegálně ozbrojené kriminálníky od páchání trestné činnosti, ministr neuvedl.

Civilní držení a nošení zbraní pro sebeobranu v jiných zemích:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *