Zahraničí

Nový Zéland: Představena třetí vlna zbraňových restrikcí během čtyř měsíců

Novozélandská vláda představila další velkou novelu místní zbraňové legislativy. Jedná se o třetí vlnu restrikcí civilního držení zbraní za čtyři měsíce. Zatímco předchozí dvě novely se soustředily na zákazy konkrétních zbraní, tato novela od základu mění systém civilního držení zbraní v zemi.

Předchozí dvě novelizace

21.3.2019, již šest dní po útoku v Christchurch, novozélandská vláda zneužila skuliny v zákoně o zbraních, která jí umožňovala pouhou vládní vyhláškou měnit zařazení zbraní do jednotlivých kategorií. Toho dne došlo k přeřazení samonabíjecích pušek do kategorie “zbraní vojenského typu”. Současně policie přestala vydávat povolení k držení těchto zbraní.

Povolení na “zbraně vojenského typu” mělo do té chvíle přibližně 14.000 osob. Pouhou změnou kategorizace do této skupiny najednou spadlo více než sto tisíc dalších osob, které na ně neměly příslušná povolení.

10.4.2019 novozélandský parlament přijal novelu, která do “zbraní vojenského typu” přeřadila vedle vládou zařazených samonabíjecích pušek také samonabíjecí a opakovací brokovnice, pokud jejich zásobovací ústrojí může pojmout více než pět ran. Současně zcela zrušila povolení kategorie “E” pro držení těchto zbraní, čímž se do nelegality dostalo i 14.000 dosavadních držitelů povolení “E”.

Zatím odevzdáno jen 1% nově zakázaných zbraní

Vlastníkům nově nelegálních zbraní byla dána lhůta k odevzdání zbraní do prosince. Stát za zbraně odevzdávané doposud legálními držiteli vyplácí odškodnění, jehož výše byla dříve kritizována jako nedostatečná.

Zásadní informací je, že vláda na kompenzace vyčlenila přibližně pouze čtvrtinu částky, která by byla potřebná, pokud by bylo odevzdáno všech ca 300.000 nově nelegálních zbraní. To by mohlo držitele motivovat, aby své zbraně odevzdali co nejdříve, dokud je jistota, že dostanou odškodnění.

Podle policie bylo za první měsíc odevzdáno pouze 3.200 zbraní a 7.800 “zakázaných součástek”. Vládě se tedy podařilo konfiskovat 1% nově zakázaných zbraní. Byť na odevzdání mají držitelé ještě několik měsíců čas, je zřejmé, že celá řada jich dá přednost přechodu do ilegality, a to i navzdory možnému trestu odnětí svobody v délce až pěti let.

Nové restrikce

Třetí vlna restrikcí po schválení bude zahrnovat následující změny:

 • zákon bude explicitně obsahovat větu, že držení zbraní není právem, ale privilegiem,
 • zpřísnění kritérii pro posouzení “vhodnosti” pro držení zbraní a pro získání licence pro obchod se zbraněmi
 • registrace všech držených zbraní
 • rozšíření možností policie kdykoliv vstoupit do obydlí k provedení kontroly zabezpečení zbraní
 • policie bude mít možnost získat zdravotní dokumentaci osob, které považuje za rizikové. Návštěva lékaře např. s depresí povede k automatickému upozornění policie, ta bude mít rozšířené možnosti odebrání zbraní
 • koupě střeliva, částí zbraní a zásobníků pouze po předložení povolení
 • obnovování povolení po 5 letech (doposud 10) a zvýšení poplatků
 • kluby a střelnice budou muset získat zvláštní licence
 • sestavení “expertní skupiny” 9 osob, která bude vládě předkládat každoroční hodnocení stavu zbraňové legislativy a připravovat kompletní změnu legislativy nejpozději za 5 let
 • zavedení nových trestných činů souvisejících s držením zbraní
 • omezení reklamy na zbraně
 • povolení k držení zbraně budou moci získat jen občané Nového Zélandu, nikoliv osoby s trvalým pobytem nebo turisté

EDIT 23.7.2019: Z pozdějších vyjádření politiků a zástupců policie není jasné, zda-li má novela zakázat držení zbraní jen osobám “navštěvujícím” zemi, nebo také rezidentům s trvalým pobytem. Zatímco premiérka tvrdí, že zbraně budou moci mít jen občané, podle pozdějšího vyjádření vlády se omezení budou vztahovat pouze na návštěvníky bez trvalého pobytu. Zdroj: News Hub.


Nová legislativa má být na rozdíl od předchozích dvou vln schvalována ve standardním legislativním procesu.

Zdroje: NZ Herald, The Hill,

Shrnutí dosavadního vývoje:

 • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
 • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
 • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
 • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
 • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
 • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
 • Přestože zatím policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
 • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
 • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
 • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u řady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.
 • V návaznosti na přeřazení samonabíjecích pušek do zakázaných se na Novém Zélandu staly populárními sety součástek umožňujících přestavbu na opakovací . Policie přitom není schopna říct, zda-li je tento postup cestou, jak se vyhnout možnému trestu až pěti let odnětí svobody za neodevzdání nově zakázaných zbraní.

Komentář zbrojnice.com

Extrémně nízký počet odevzdaných zbraní za první měsíc byl částečně zapříčiněn i dřívějším příslibem vlády, že novela možná zahrne také výjimku, která by umožnila pokračování v kariéře místním profesionálním sportovním střelcům. Mnoho lidí doufalo, že nakonec bude existovat cesta, jak si zbraně ponechat legálně. To se nestalo.

Změny představené v “třetí vlně” jsou mixem restrikcí zavedených v jiných zemích Commonwealthu (např. vstupy do obydlí) a těch obsažených v evropské zbraňové směrnici. Předchozí arbitrární zákazy budou zachovány.

Zavedení registrací po dvou vlnách zákazů bude mít předvídatelný výsledek. Občané již zjistili, že jediné zbraně, které jsou opravdu jejich, jsou ty, o nichž vláda neví.

Dovolím si předpovědět, že se orgánům na Novém Zélandu podaří zabavit přibližně kolem 20% nově zakázaných zbraní (tj. podobně, jako v Rakousku po zákazu brokovnic – pump). Výsledkem novelizací bude výrazný nárůst černého trhu.

Jako to už dobře známe u nás v Evropě.


Související:

3 Replies to “Nový Zéland: Představena třetí vlna zbraňových restrikcí během čtyř měsíců

 1. Myslím, že nevydávat povolení cizincům a imigrantům je dobrý krok. To samo o sobě by předešlo oné tragédii, kdy jeden imigrant napadl skupinu jiných imigrantů.

  Nejzásadnější je registrace. Je to v podstatě otázka důvěry ve vládu a politický systém. V USA mají nedůvěru zakotvenou hluboko v systému, u nás sice možná tolik důvěry nemáme, ale tady zase existuje německý model pořádku a evidence.
  Registrace je dvousečná, na jedné straně dovoluje výborně eliminovat z držení nežádoucí osoby, na straně druhé je to potenciální předkrok ke konfiskaci.
  Na místě Novozélanďanů bych si svoje důležité zbraně zaregistrovat nenechal. Na místě českých občanů musíme udělat všechno proto, aby nedošlo ke konfiskaci ať otevřené, nebo té skryté.

  1. Registrace je prvním krokem ke zdanění (např. auta, nemovitosti nebo teď aktuální vlastní studny) nebo rovnou ke konfiskaci (typicky v případě zbraní). Otázka není zda, ale kdy k tomu dojde. Nezávislých lidí nad kterými nemají kontrolu se totiž soudruzi velice bojí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *