Zahraničí

Švýcarsko: Armádní důstojníci se jednomyslně vyslovili pro odmítnutí implementace zbraňové směrnice

Švýcarsko: Spolek zájmové střelby (IGS) v lednu předložil 125.000 ověřených podpisů pro vyvolání referenda o odmítnutí evropské zbraňové směrnice. Referendum bylo vypsáno na 19. května. Počtem petentů převyšujícím o 75.000 zákonné minimum dal IGS jasně najevo, že odmítnutí implementace má vysokou šanci na úspěch.

Nyní odmítnutí směrnice podpořilo také švýcarské Sdružení důstojníků (SOG), mimořádně vlivná organizace, která jinak maximálně dbá o to, aby stála mimo politiku a uchovávala si přísnou neutralitu.

Švýcarsko a unijní směrnice

Švýcarsko je smluvním státem Schengenské úmluvy o bezhraničním prostoru. Kromě toho s Evropskou unií uzavřelo více než 200 dalších dvoustranných smluv. To v podstatě znamená, že ve vybraných oblastech musí přejímat evropské právo – aniž by mělo možnost se podílet na jeho tvorbě.

Jednou z těchto oblastí je také vnitřní trh. Vzhledem k tomu, že byla zbraňová směrnice přijímána v rámci procedury směřující k odstraňování bariér na vnitřním trhu, je Švýcarsko povinno ji převzít do svého práva.

Mimochodem, přijímání směrnice v rámci procedur vnitřního trhu je také jedním z bodů žaloby České republiky proti směrnici. V otázkách bezpečnosti se neužívá většinové hlasování, a tedy v případě “logického” postupu by Česká republika mohla přijetí nesmyslných částí směrnice zablokovat.

Sdružení důstojníků

Sdružení důstojníků představuje asociaci spolčující 39 kantonálních a specializovaných důstojnických spolků čítajících celkem 22.000 důstojníků. V zemi, jejíž národní obrana je založena na miličním systému, představuje mimořádně vlivnou organizaci. Svůj vliv však využívá velmi střídmě a ve snaze udržovat si odstup od politiky se k ožehavým tématům bez přímé souvislosti s obranou země prakticky nevyjadřuje.

V průběhu vyjednávání zákazové směrnice (kterého se účastnili také zástupci Švýcarska, byť o jeho konečné podobě hlasovat nemohli) se SOG držel stranou. Svůj odstup si udržoval i během přijímání implementační legislativy (což bylo na zbrojnice.com detailně popsáno v sérii článků – odkazy níže). Zatímco samotný SOG se k tématu nevyjádřil, jeho předseda poskytl Basler Zeitung rozhovor, ve kterém návrh implementační legislativy ostře odsoudil.

Důstojníci podporují odmítnutí implementace

Nyní během prezidentské konference SOG došlo k překvapivému vývoji. Na konferenci byla otevřena také otázka implementace a postoje k referendu. Byť vedení SOG předpokládalo názorovou různorodost, realita byla opačná. Všechny spolky zcela jednomyslně podpořily odmítnutí implementace v referendu, které se bude konat 19. května. I když je obecně v souladu s přísným dodržováním principu neutrality zvykem se k politickým otázkám nevyjadřovat, proti návrhu podpořit IGS nebyly vzneseny vůbec žádné námitky.

Vedení SOG nyní bude rozhodovat o míře finanční podpory pro IGS, která by měla dosáhnout desítek tisíc švýcarských franků (SOG je financována výhradně z členských příspěvků, čímž si dále udržuje nezávislost na státní moci a politicích). Přímo do kampaně se SOG pod svým jménem nezapojí. Očekává nicméně, že se zapojí jednotlivé spolky v SOG sdružené.

Podle SOG se směrnice a implementace míjí svým cílem. Míří na legální držitele zbraní, ale nijak se nedotýká obchodu s nelegálními zbraněmi. Implementace tedy vůbec není opatřením proti terorismu, jak o ní tvrdí švýcarští vládní politici.

Není domobarny bez soukromých zbraní. Ve Švýcarsku platí, že není národní bezpečnosti bez domobrany. A není domobrany bez soukromých zbraní.

Vládními politiky cloumá vztek

Doposud se z velkých politických stran proti implementaci stavěla jen tradičně protiunijní SVP. Vládní politici prosazující implementaci se proti postoji SOG vyjadřují bez servítek.

Ministryně spavedlnosti Keller-Sutter se nechala slyšet, že důstojníci svým postojem ohrožují bezpečnost země. Josef Dittli, předsedající Komisi pro bezpečnostní politiku v dolní komoře parlamentu, se vyjádřil stejným způsobem a doplnil, že důstojníci si nejsou vědomi významu Schengenu pro bezpečnost státu.

Zatímco politici se vztekají, SOG své shrnutí zakončuje jednoznačně: Implementace bezdůvodně omezuje liberální švýcarské zbraňové právo, které je podstatou miličního systému.

Zdroje: NZZ, SOG


Pod čarou

V souladu s novelizací zbraňové směrnice v roce 2008 měly státy povinnost do konce roku 2014 zavést elektronické registry zbraní a zajistit registraci zbraní držených občany.

Co si o unijní povinnosti registrace zbraní myslí švýcarští občané, dobře znázorňuje tento graf:

Podrobnosti ke grafu naleznete v článku: Počet zbraní v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi EU: v okolních zemích převažují nelegální zbraně


Implementace ve Švýcarsku

Implementace v jiných zemích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *