Citát dne Nová legislativa

Citát dne – poslanec Pavel Růžička: Projev na senátním slyšení k druhému pokusu o ústavní zakotvení civilního držení zbraní

Řeč poslance Ing. Pavla Růžičky (ANO), jakožto zástupce Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, na veřejném slyšení Senátu k petici „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ dne 17.9.2019.


Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení petenti, vážení kolegové držitelé zbraní, vážení hosté,

Přemýšlel jsem jaký způsobem zde dnes vystoupit. Zda pouze pozdravím toto slyšení jako poslanec, ale také jako držitel několika zbraní a CF licence, nebo také jako myslivec a vyslovím všeobecnou naději, že všechno dobře dopadne a Senát nás střelce zachrání. Myslím, že jako od člena výboru pro bezpečnost se od mého vystoupení očekává daleko více.

Chci ubezpečit zejména střeleckou komunitu a držitele zbraní, že já sám jsem přesvědčeným zastáncem ústavního zakotvení držení zbraní. Rád bych přitom viděl ustanovení, které by výslovně chránilo právo nabývat, držet a nosit zbraně v podobě, v jaké u nás nyní funguje už téměř 30 let. Tedy ne rozšíření současné úpravy, ale její ústavní ochranu naprosto jednoznačným způsobem. To představený návrh doplnění článku 6 Listiny nečiní, ale pokud není lepšího návrhu, byl bych ochoten podpořit alespoň takový, který se nabízí.

Velká část české veřejnosti si pamatuje snahu o přijetí novely ústavního zákona o bezpečnosti republiky před dvěma lety. Vím, že stovky, možná tisíce osob psaly senátorům a nejméně desítky lidí senátory osobně vyhledaly. Šlo o vyjádření občanského postoje v míře, jaká u nás nemá obdoby. Mnoho senátorů emaily, dopisy i osobně těmto svým voličům slibovalo, že návrh podpoří. Řada senátorů, kteří takto ujišťovali veřejnost o své podpoře návrhu, při konečném hlasování svou ruku pro přijetí nezvedla.

Nyní se obávám, že nám hrozí druhá podobná rána pro důvěryhodnost Senátu. Tedy pokud by Senát návrh vznesl pouhou prostou většinou a návrh byl schválen Sněmovnou, a následně – již podruhé – odmítnut Senátem v důsledku chybějící ústavní většiny. Nejenže by utrpěla důvěryhodnost Senátu, a to u části veřejnosti už nenapravitelným způsobem, ale taky by druhé odmítnutí snahy o ústavní ochranu držení zbraní toto téma nejspíš na další nejméně dekádu učinilo neprůchodným.

Jak jsem řekl, já jsem přesvědčeným zastáncem zavedení ústavní ochrany nabývání, držení a nošení zbraní. Poslanecká sněmovna se v tomto směru vyjádřila naprosto jasně poměrem hlasů 139 ku 9. Jsem přesvědčen, že i v nynějším složení by Poslanecká sněmovna návrh schválila s podobně pohodlnou ústavní většinou.

Byl to Senát, který měl problém s ústavní změnou, a já na vás tímto apeluji, abyste z něj nedělali problém pro nás pro všechny už jenom tím, že Senát musí mít v současné době většinou odlišné stanovisko než Poslanecká sněmovna. Dokud novelizaci Listiny nepodpoří 49 senátorů, a to podpisy pod návrhem v černém na bílém, ne planými sliby jako dříve, tak ten návrh prosím nepředkládejte Sněmovně.

Ve chvíli, kdy těch 49 podpisů mít budete, pak se na mne můžete spolehnout jako na nejodhodlanějšího zastánce návrhu ve Sněmovně.

Byť ústavní většinu v Senátu doposud nevidím, zdá se, že se zde formuje alespoň prostá většina pro podporu držení zbraní. Nyní probíhá mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zcela nové zbraňové legislativy. Z informací, které mám, plyne, že jde o výrazný posun dopředu proti současnému zákonu o zbraních, a to i při zohlednění unijních povinností.

V rámci expertní pracovní skupiny k nové zbraňové legislativě vznikl návrh inspirovaný § 3 švýcarského zákona o zbraních. Vzhledem k tomu, že nejde o technickou, ale o hodnotovou záležitost, bylo její případné zapracování ponecháno na Parlamentu.

Tento návrh cílí na to, aby nový zákon o zbraních začínal úvodním ustanovením ve znění „Občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Uvedené ustanovení do nové zbraňové legislativy doplním formou načtení mého pozměňovacího návrhu.

Díky tomuto doplnění bude nový zákon o zbraních jasně hodnotově ukotven a bude obsahovat také výkladové vodítko, které současné úpravě chybí. Tomuto návrhu vyslovily podporu následující organizace: Sdružení držitelů zbraní Lex, Liga Libe, Národní asociace obrany občanských práv a svobod, Asociace dynamické sportovní střelby, Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, Svaz branně technických spolků, Svaz vojáků v záloze České republiky a také Iniciativa spolků vojenské historie ČR.

Pokud se v Senátu onu ústavní většinu nalézt nepodaří, pak doufám, že zde alespoň bude existovat většina pro přijetí rozumné nové zbraňové legislativy, a to včetně mnou představeného úvodního ustanovení zákona o zbraních.

 Zavedení práva na nabývání, držení a nošení zbraní do ústavního pořádku má mou plnou podporu. Doufám, že nalezne ústavní většinu i v Senátu.

Děkuji za pozornost


Návrh nového zákona o zbraních:

One Reply to “Citát dne – poslanec Pavel Růžička: Projev na senátním slyšení k druhému pokusu o ústavní zakotvení civilního držení zbraní

  1. Hezký projev, ovšem můj názor na senát to nemění. Senát není pojistkou demokracie, je to demokratická brzda a všehovšudy zbytečná instituce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *