Čestná zmínka

Čestná zmínka: Emanuel Duran (zastavení pachatele útoku v obchodním centru v El Paso)

Emanuel Duran se 15.2.2023 těsně po 17. hodině nacházel v blíže neurčené části obchodního centra Ciela Vista v El Paso, Texasu, když se směrem od restaurační části umístěné v druhém patře ozvala série pěti rychlých výstřelů.

Emanuel Duran zasahuje

Obchodní centrum Ciela Vista se nachází přes ulici proti obchodu Walmart, v němž o čtyři roky dříve aktivní vrah zavraždil 23 a zranil 22 osob. V návaznosti na tento útok byla v Texasu v květnu 2021 přijata změna zákona, díky níž mohou legální držitelé zbraní skrytě nosit pistole pro osobní ochranu, aniž by k tomu potřebovali zvláštní povolení. Dostupné zprávy nicméně o Duranovi hovoří jako o držiteli povolení, lze tedy předpokládat, že jej získal ještě před změnou právní úpravy, případně si jej pořídil pro účely překračování hranic Texasu se zbraní.

Ohledně Duranova taktického postupu ani zásahu obecně nejsou známy bližší informace, pouze že podezřelého zasáhl střelbou ze své legální zbraně ve chvíli, kdy podezřelý běžel vstříc skupině osob, a přitom na tyto osoby, včetně Durana, svou nelegální zbraní mířil.

Na místě byli také další dva ozbrojení samaritáni, jejichž zásah ale už nebyl potřeba.

Emanuel Duran bezprostředně na to začal postřelenému poskytovat první pomoc. Do tří minut byl na místě také policista mimo službu, tou dobou si přivydělávající jako bezpečnostní pracovník centra, který mu s poskytnutím první pomoci dále pomáhal.

V jaké vzdálenosti od původního místa střelby Duran podezřelého zasáhl, zdroje nezmiňují. Obdobně jako v řadě dalších případů úspěšných zásahů ozbrojených civilistů se média případu věnovala pouze několik dní bezprostředně po útoku. Pozdější informace ohledně vyšetřování se mi nepodařilo dohledat.

Rvačka dvou skupin mladých hispánců ukončená střelbou

Samotné situaci dle dostupných zpráv předcházela konfrontace dvou skupin hispánských mladíků ve věku 15 – 20 let (4 vs 3). Ta postupně přerostla do rvačky, kterou ukončily výstřely z pistole 17letého podezřelého. Nejenže pistole lze v Texasu legálně držet až od 21 let, tato konkrétní zbraň byla v policejní databázi také vedena jako ukradená.

S ohledem na absenci dalších zpráv o případu nelze vyloučit, že střelba podezřelého mohla být následně vyloučena jako nutná obrana (bez ohledu na nelegálnost zbraně). Policejní svodka nicméně jednoznačně uvádí, že ve chvíli Duranova zásahu podezřelý mířil na skupinu osob včetně Durana. Lze tedy dovodit, že představoval přímou hrozbu útoku. Ať už míření bylo důsledkem absence schopnosti nelegálně ozbrojeného mladíka se zbraní nakládat, snahou vytvořit si prostor k útěku, nebo bylo vedeno motivem zasažení dalších osob.

Média v souvislosti se střelbou hovořila o zranění dvou 17letých mladíků, z nichž jeden zraněním později podlehl. Zda-li zemřel mladík zasažený podezřelým, nebo sám podezřelý, zdroje nezmiňují.

Policie bezprostředně po útoku sdělila, že Emanuel Duran je v řízení považován za poškozeného a řízení proti němu vedeno nebude.

Zdroje: Policejní zpráva, El Paso Times, BCH

Další případy zásahů v obchodních centrech

Zásah Emanuela Durana je v některých ohledech podobný velmi známému případu Elisjsha Dickena (zastavení pachatele útoku v Greenwood Park Mall, Indiana).

Případ také vyvolává asociace na případ Brendana McKowna. Ten v roce 2005 vykročil proti aktivnímu vrahovi v obchodním centru v Tacomě. Zaskočilo ho, jak mladistvě útočník vypadal, přičemž zaváhal a útočník jej zasáhl. Po konfrontaci s McKownem nicméně útočník ustal ve vyhledávání a zasahování dalších obětí.

K dalším známým zásahům ozbrojených civilistů proti aktivním vrahům v obchodních centrech patří:

Zbraňová legislativa Texasu

Podrobně: Texaská legislativa skrytého nošení zbraně & Texas: Aktuální změny zbraňové legislativy v souvislostech

Ústavní zakotvení

Článek 1, odstavec 23 Ústavy Texasu stanoví, že “Každý občan má právo držet a nosit zbraně pro účel oprávněné ochrany sebe a státu; legislativa má ale právo, aby zákonem omezovala nošení zbraní s cílem předcházet kriminalitě.

Nošení zbraní

Navzdory mylnému klišé o neustále po zuby vyzbrojených Texasanech je zbraňová legislativa tohoto státu v měřítku restrikcí dlouh patřila spíše k americkému průměru.

Nošení krátkých zbraní Texas zakázal již v roce 1871. Zákaz přetrval až do roku 1995, kdy bylo ve státě zavedeno nárokové povolení ke skrytému nošení. Zatímco držení (v rámci domácnosti či v automobilu) ve státě bylo permisivní, možnosti nošení pistole pro sebeobranu se tedy Texasané dočkali ve stejném roce jako Češi, kteří je na rozdíl od Texasanů mohli nosit i před druhou světovou válkou.

Na rozdíl od Česka má Texas podobně jako většina amerických států rozsáhlou legislativu tzv. bezzbraňových zón, kam nesmí legálně ozbrojený občan vstoupit, ani pokud je držitelem povolení k nošení.

Změny legislativy v Texasu často probíhaly na pozadí zásadních tragických útoků. V tomto ohledu je zajímavé srovnání s vedlejší Kalifornií. Zatímco zde úpravy legislativy vedly k zavádění dalších a dalších restrikcí, v Texasu zatím převažovala opačná cesta uvolňování restrikcí.

Na přijetí zákona zavádějícího nároková povolení k nošení zbraní v Texasu se výrazně podílela Suzanna Hupp, která v roce 1991 přežila útok masového vraha v kavárně Luby’s v Killeen, Texasu. Při útoku bylo zavražděno 24 osob a dalších 27 zraněno. Mezi zavražděnými byli oba rodiče Suzanny Hupp, přičemž její otec se neúspěšně pokusil pachatele zastavit.

Hupp samotná útok přežila. Při kampani za přijetí zákona nerozhodnuté zákonodárce přesvědčila argumentem, že by pachatele sama zastavila a předešla řadě obětí, kdyby jí místní zákonná úprava nedonutila nechat pistoli v autě před kavárnou.

V roce 2020 mělo v Texasu povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu přibližně 7% obyvatel, tedy přibližně dvojnásobek oproti ČR.

Od 1.9.2021 vešla v Texasu v účinnost další novela zbraňové legislativy. Legální držitelé zbraní je smějí nosit skrytě pro vlastní ochranu, aniž by potřebovali zvláštní povolení.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků na veřejných prostranstvích, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *