Fact check

Srovnání české zbraňové legislativy s jinými evropskými zeměmi

Masmediální prostor v posledních týdnech zaplnila poněkud zvláštní teze, že je česká zbraňová legislativa nejvolnější v Evropě. Podívejme se na tuto tezi blíže.


Úvodní foto: CCTV záběry z ostravské tramvaje, kde ozbrojená civilistka zastavila pachatele náhodného brutálního napadení.


Obecně k dvěma hlavním přístupům k civilnímu držení zbraní

Zbraně jako volnočasové pomůcky

V Evropě existují dva základní přístupy k civilnímu držení zbraní. Ten první zbraně chápe především či výhradně jako volnočasové pomůcky, primárně pro sport a lov. Palné zbraně jsou tak brány v podstatě jako obdoba golfových holí, pouze nebezpečnějších. Z toho pak vychází nastavení zbraňové legislativy.

Hlavní principy tohoto přístupu reprezentuje situace, v níž se ocitl šéfredaktor Charlie Hebdo Stéphane “Charb” Charbonnier. Byl sportovním střelcem a vlastnil dvě pistole, ze kterých pravidelně střílel. A to na střelnici frekventované především policisty. Jakožto osoba na čelních příčkách kill listu Al Kájdy, jakožto žurnalista, který s týdenní frekvencí dostával výhružky smrtí, a jakožto člověk, který byl opakovaně napaden (včetně napadení např. náhodným řidičem taxíku, do kterého nasedl, a řidič ho poznal v průběhu jízdy), podal žádost o povolení k nošení zbraně pro osobní ochranu. Policie žádosti nevyhověla.

Příznačný je také původ útočných pušek Zastava M70 AB2, kterými Charba a jeho kolegy zavraždili teroristé. Ano – opravdových útočných pušek ve skutečném významu slova, nikoliv “útočných pušek” v senzacechtivém popisu civilistům dostupných moderních sportovních pušek, jakého jsou nyní plná česká média.

Zbraně, kterými byl spáchán teroristický útok v Charlie Hebdo, pachatelé koupili od překupníka poblíž Jižního nádraží v Bruselu za méně než € 5.000. Byly propašovány z Balkánu, v EU nikdy nebyly v legálním držení (automatické zbraně směrnice zakazuje od roku 1991). Příznačný píši, protože ve většině zemí Evropské unie převažuje nelegální držení zbraní. Včetně Belgie, kde pachatelé zbraně koupili. Včetně Francie, kde pachatelé vraždili.

A včetně Německa, které je v posledních týdnech řadou médií dáváno za vzor. Srov. také tyto články z Německa:

Německo je symptomatické pro tento okruh států také tím, že vede zvláštní kategorii zbrojních oprávnění pro sebeobranu, která je dostupná pouze rovnějším mezi rovnými. Pro politiky, soudce, státní zástupce a vybrané pracovníky veřejné správy nepředstavuje pořízení oprávnění k nošení zbraně zásadní problém. Ostatní občané mají smůlu, a to dokonce i včetně bývalých členů protiteroristických jednotek.

Zbraně jako prostředky individuální či kolektivní obrany

Druhou principiálně naprosto odlišnou větev přístupu k civilnímu držení zbraní představují země, kde je civilní držení zbraní chápáno primárně v rámci individuální nebo kolektivní obrany. K těm patří:

 • Některé země střední Evropy:
  • Švýcarsko
  • Rakousko
  • Česko
  • Polsko
 • Pobaltí a Finsko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Estonsko
  • Finsko

Tyto země, byť každá trochu jinak, se v určitých směrech liší od “volnočasového” evropského přístupu ke zbraňové legislativě. A byť se poměrně hodně liší i vzájemně, lze je považovat za samostatnou větev evropského přístupu k civilnímu držení zbraní.

Zbraně kategorie C “na občanku” v Rakousku a Švýcarsku

Evropská zbraňová směrnice stanoví určitý minimální standard, který musí země Evropské unie a EFTA splňovat. Česká republika má zbraňovou legislativu v řadě směrů přísnější než vyžaduje směrnice. Příkladem je dostupnost zbraní kategorie C, mezi něž patří především opakovací dlouhé zbraně a zalamovací jednohlavňové a dvouhlavňové dlouhé zbraně.

U nás nelze tyto zbraně pořídit a držet bez zbrojního průkazu, přestože evropská zbraňová směrnice vyžaduje pouze jejich registraci, a nikoliv povolení k nabytí a držení.

Rakousko a Švýcarsko naopak dodržují minimální “směrnicový” standard. Výše zobrazenou opakovací pušku kalibru .357 Magnum lze v Rakousku běžně koupit “na občanku”, a představuje oblíbený a převažující typ zbraně pro obranu domova. Tolik k tvrzením, že pušky nejsou pro obranu vhodné.

Mimochodem v Rakousku velmi prodávaným typem zbraní “na občanku”, se kterými se u nás téměř nesetkáme, jsou i v Brně vyráběné revolverové karabiny. V Rakousku pro koupi této zbraně musíte mít 21 let a čistý rejstřík (je zde zvláštní seznam “zakázaných osob”), a hlavní překážku představuje třídenní zákonná čekací lhůta. Tedy v pondělí koupíte v obchodě, vyzvednout můžete až ve čtvrtek.

Ve Švýcarsku si musíte pro koupi zalamovacích pušek a brokovnic sami zařídit výpis z rejstříku trestů, jehož doručení poštou trvá obvykle sedm dní. Tím je proces o něco pomalejší než v Rakousku.

Oproti ČR žádné zkoušky, žádné testy, žádné povolování, žádný přezkum.

Zbraně kategorie B

Závod IPSC s moderní sportovní puškou (zbraň kat. B) v Německu.

Švýcarsko vyčnívá také v případě zbraní kategorie B, a to jak v čistě civilním tak i miličním směru. V případě miličních zbraní si domobranci mohou domů odnést své vojenské pušky, které procházejí konverzí ze samočinného mechanismu na samonabíjecí. Ještě na začátku tisíciletí to bylo považováno za samozřejmé a lidé si kromě pušek domů nosili také střelivo a granáty. V současnosti si zbraně bere z vojny domů pouze asi polovina frekventantů. Zbytek je nechává v kasárnách (kde puška zůstává individuálně přiřazená ke konkrétnímu občanovi, který s ní může pravidelně trénovat; v případě potřeby jich tedy mají dost, nikoliv jen pár jako Česká republika).

V čistě civilní rovině lze zbraně kategorie B ve Švýcarsku pořídit na základě povolení policie. Povolení je nárokové a jeho vydání představuje formalitu. Předpokladem není žádné přezkoušení, ad.

Ostatní země více méně co do dostupnosti zbraní kategorie B odpovídají evropskému průměru. Většina zemí nemá obdobu našeho zbrojního průkazu (resp. dle nové legislativy zbrojního oprávnění), a tedy formálně dochází k rozhodování o vydání povolení ke každé jednotlivé zbrani. Formálně, protože v praxi dochází k podrobnému přezkumu žádosti o první zbraň, další jsou již povolovány rychle.

Co do dostupnosti typů zbraní lze hovořit o obdobném standardu napříč Evropou. Někde může být konkrétní proces delší nebo vyžadující více formalit. Specificky ve vztahu k moderním sportovním puškám existují výjimky. Zákaz těchto typů zbraní platí ve Velké Británii, Irsku a Dánsku. A na Kypru – zde je možné vlastnit pouze brokovnice.

Do nedávna ke státům zakazujícím moderní sportovní pušky patřilo také Řecko, to nicméně v rámci implementace zbraňové směrnice zákaz zrušilo. Ano, směrnice nezakazuje moderní sportovní pušky, mezi (polo-)zakázané řadí pouze specifickou třídu samonabíjecích pušek vyrobených úpravou z samočinných (automatických).

Zbraně kategorie A

V médiích v posledních dnech často uváděné “útočné pušky” a “automatické zbraně” jsou řazeny do kategorie A. Jejich držení je v ČR možné pouze pro účely sběratelství, a z praktického hlediska jejich dostupnost odpovídá formálnímu označení, tedy “zakázané”.

Zákaz držení zbraní této kategorie (mimo úzce definované výjimky) platí na území Evropské unie od roku 1991. Pokud tedy nyní někteří volají po jejich zákazu či přísnější regulaci, nezbývá, než jim poblahopřát, již dosáhli úspěchu, a to rychleji, než si vůbec dokázali představit.

Co do dostupnosti těchto zbraní civilistům opět vyčnívá Švýcarsko, kde jejich legální pořízení nepředstavuje zásadní problém.

Nedávno rozvolnila legislativu v tomto směru Litva, kde si útočné pušky mohou nově koupit všichni, kdo se přihlásí do domobraneckého Spolku litevských střelců.

Další zvláštnosti

Litva není jedinou zemí, která nyní cílí na rozvolnění zbraňové legislativy. Například nová finská vláda se zavázala mj. umožnit daňové odpočty na pořizování civilních zbraní, které se typově mohou hodit i pro národní obranu. Tedy zejména moderních sportovních pušek.

Zvláštní příklad představuje Polsko. Zde byly snahy komunistické diktatury o odzbrojení civilního obyvatelstva mnohem úspěšnější než v ostatních zemích socialistického bloku. Polská veřejnost tak zůstává nejvíce odzbrojenou i v současnosti. Absence kultury civilního držení zbraní totalitární trend nezměnila ani navzdory relativní volnosti nynější legislativy. Stát zde několik posledních let systematicky pracuje na zvýšení zájmu obyvatelstva o civilní držení zbraní, přičemž důraz je kladen právě na moderní sportovní pušky.

Proč zrovna Finsko, Litva a Polsko nyní přistupují k těmto krokům, je asi zbytečné rozepisovat. Přesto, pověnuji se tomu ve zvláštním článku.

Závěr

Tvrzení, že je česká zbraňová legislativa nejvolnější v Evropě, představuje zjevnou lež, jejíž šíření patrně mocně podporuje ruská dezinformační mašinérie.

Možnost pořídit si palnou zbraň v ČR se zásadním způsobem neliší od jiných zemí, odpovídá evropskému průměru, a zapadá do skupiny zemí, které principiálně považují zbraně především za prostředky individuální či kolektivní ochrany.

To hlavní, čím se Česko vymyká, je možnost nošení zbraně pro sebeobranu, stejně jako v Polsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku; méně Slovensko, Rakousko. Právě s tím si mnohá zahraniční média, zejména americká, spojují “volnost” legislativy, avšak toto kritérium nemá nic společného se samotnou dostupností zbraní civilistům.

24 Replies to “Srovnání české zbraňové legislativy s jinými evropskými zeměmi

 1. Larry je profesionál, než se začal živit psaním, byl instruktor akční střelby. Před prvním vydáním Lovců monster mě nakladatel požádal o prověření zbraňových údajů v překladu. Sice to nemělo na konkrétní vydání přímý vliv (už bylo hotovo), ale vzbudilo to v překladateli vítaný zájem o odbornou literaturu a terminologii. Jo – ty kvéry z prvního dílu by hodily na celou encyklopedii…

  V článku mi chybí informace o zbraních kategorie D, primárně historických do roku 1890 a shánění munice do nich. V souvislosti s tou municí už mě v jedné diskusi jeden jurodivý všeználek obvinil z propagace nedovoleného ozbrojování, protože díky administrativním problémům při případném pultovém prodeji “na občanku” je jednodušší některé komponenty získat prostřednictvím vlastníka ZP. O střelivu .22 do prehistorických kapesních revolverů nemluvě…

 2. “Tvrzení, že je česká zbraňová legislativa nejvolnější v Evropě, představuje zjevnou lež, jejíž šíření patrně mocně podporuje ruská dezinformační mašinérie.”

  Mohl byste prosím specifikovat, jak “ruská desinformační mašinerie” mocně šíří a podporuje?
  Mám to chápat tak, že Dienstbier patří k ruské desinfo mašinerii? Nebo chlapci z ODS? Nedošlo u vás spíš k politováníhodnému zkratu?

  1. Ruská federace vede hybridní válku proti České republice. V současné fázi “demoralizace” je hlavním nástrojem podporování již existujících kulturních válek a společenských rozbrojů, jehož cílem je zpochybnění důvěry ve stát, státní moc a státní zřízení.

   Domnívat se, že zrovna v případě tématu, které má potenciál k největšímu rozštěpení společnosti od dob zavádění protizákonných COVIDových restrikcí je tomu jinak, by bylo naivní a hloupé.

   Dále vizte např. https://bigthink.com/the-present/yuri-bezmenov/ – “V podstatě to znamená: změnit vnímání reality každého natolik, aby navzdory množství informací nebyl nikdo schopen dospět k rozumným závěrům v zájmu obrany sebe, své rodiny, své komunity a své země.

   1. Takže je to jak píšu – chytila vás hysterie asi jako když si papaláši nadávají do fašistů, aniž by znali význam toho slova.

    Asi si to ve svém svatém nadšení neuvědomujete, ale tím docela rapidně deklasujete svůj článek. Ono totiž, jestli Rusko “mocně podporuje” lži o “volné legislativě”, tak byste měl být aspoň schopen označit ty, kteří tak činí a mělo by to obstát před nějakým základním zdravým rozumem a logikou. Já mám ale dojem, že prakticky všichni budou spíš příslušet ke skupině, kterou bychom mohli označit za euro-německou. Či rovnou US-progresivní. Budou jistě rádi, že je spojujete s Ruskem.

    Jistě, tradice svádění vlastní hlouposti a neschopnosti na imperialisty, vrahy z Volstrýtu a revanšisty, je silná a asi se zažrala hlouběji, než jsme čekali. Plácnul jste očividnou kravinu a teď jasánkovsky předvádíte jakési politické vyznání správné víry. Tohle je fakt bída.

    Takže pojďme do toho .. pokusíte se vystopovat ruské desinformátory mezi všemi těmi kdo považují českou zbraňovou legislativu za “nejvolnější v Evropě”?
    Mě by to skutečně zajímalo, já si totiž myslím, že tohle pro Rusy absolutně není téma. A že peníze a organizace působící u nás proti civilnímu držení zbraní mají původ nikoliv v Rusku. Respektive pokud by takové vůbec existovaly, bude to ve srovnání s těmi EU/Německo/USA cosi na úrovni neměřitelného.

     1. Víte, já jsem tak trochu škodolibě doufal, že vytáhnete něco, co by, obrazně řečeno, propojilo toho příslovečného Dienstbiera s Putinem.
      Je strašně unavující poslouchat, že kdo je proti šíleným projektům EU, je agentem Ruska. Aby vzápětí padlo, že projekty EU byly škodlivé proto, že byly organizované Ruskem. Tak je Uršula Putinovou služebnicí nebo není?
      Nebo poslouchat, jak je Rusko strašné, když nepodporuje LGBT+-*/ agendu v rozsahu vynucovaném USA. A pak padají vzápětí moudra, že celá ta šílená agenda z USA vynucovaná EU, je ve skutečnosti supertajný projekt sovětských plánovačů z doby Leonida Iljiče, který byl mimochodem Ukrajincem.

      Kdybyste odhalil napojení pětikoalice na ovládací pult hňupa Kadyrova, dávalo by to aspoň trochu smysl.

     2. Opět: To, že jsou konkrétní hlasy pro zákaz zbraní autentické, se nevylučuje s tím, že jsou zesilovány aktéry se zcela jinou agendou.

     3. Já právě dost pochybuji i o té schopnosti Kremlu ty “hlasy zesilovat”.
      Tady se přejmenovává i Ruská zrmzlina a zakazuje Louskáček od Čajkovského, RT je zakázané v celém pokrokovém světě, dokonce natvrdo i na Telegramu, což je už co říci.
      Opravdu by mě zajímalo, jaký mechanismus vy vidíte nebo předpokládáte, který by Rusku umožňoval u nás aktivně a efektivně bojovat proti civilnímu držení zbraní. A konec konců, k čemu by jim to bylo? Navíc, bylo by to nošení dříví do lesa, když v této oblasti tak tvrdě pracují lidi od Sorose, Němci, celá EU, pokroková část USA, tedy pod Bidenem prakticky i oficiální USA a ti všichni zde u nás mají svoje lidi, kteří pracují s nadšením i pro docela slušné peníze v organizacích, řízených těmi zmíněnými.
      Banky vynucují raporty o tom, jestli dost oslavujete diverzitu a neobchodujete s někým, kdo by pracoval se zbraněmi. Má snad Kreml schopnost přimět toto dělat německé banky nebo Evropskou komisi?

      Samozřejmě, vliv zlého Kremlu, prokletí Leonida Iljiče a rejdy Ještírků z Proximy nelze nikdy stoprocentně vyloučit, ale racionálně vzato…. zrovna tady je to úplně absurdní představa.

     4. Vlastně se dostáváme k jádru. Ta “zjevná lež” o nejvolnějším zákoně nás podle vás zjevně poškozuje. (a tady nejsme ve sporu)

      Je to tak, že ji připisujete Rusku, protože Rusko považujete a priori za nepřítele?

      Nebylo by logičtější považovat za nepřítele toho, kdo ji šíří (potažmo toho kdo tak bojuje za likvidaci držení a nošení zbraní v ČR) bez ohledu na to, kdo to skutečně je.. padni komu padni? A seřadit nepřátele podle reálných zásluh na tomto poli?

      Jaké by asi bylo pořadí?

     5. Vy jste si vytvořil vlastní argument, proti kterému se vymezujete, a jehož nejsem autorem.

      Já Rusku nepřipisuji původ oné lži, pouze poukazuji na to, že jeho “šíření patrně mocně podporuje”, neb je to v souladu s jeho dlouhodobou strategií.

      Že za omezování občanských práv v oblasti civilního držení zbraní nejvíce horují lidé jako autoři petice za odevzdání ukrajinského území Rusku tento závěr podporuje.

     6. A já jsem se přece hned v prvním komentáři zajímal, jak to podle vás to Rusko provádí. Když to tak autoritativně tvrdíte, máte buď přímé nebo nepřímé důkazy, nebo aspoň představu a indicie.
      Já po vás nežádám důkazy jak k soudu, mně by postačilo i normální vysvětlení, jak si to vy sám představujete.

     7. Podobně, jako v 2016: https://www.vanityfair.com/news/2017/10/how-russia-secretly-orchestrated-dozens-of-us-protests

      “The new analysis shows that Russian agents’ use of Facebook went far beyond targeted advertising, using Facebook pages and accounts to plan dozens of politically divisive marches, protests, and rallies. Russian-linked “social-media agitators” piggybacked off of the emotionally charged aftermath of shootings in Minneapolis and Dallas in 2016, hosting a rally in support of Philando Castile and a “Blue Lives Matter” protest, respectively, both on July 10. The accounts also organized a candlelight vigil after the shooting at Orlando’s Pulse nightclub, where one victim’s brother spoke. Many of the events, the Journal reports, were not well-attended, but were legitimized thanks to news coverage.
      (…)
      The protests and marches were not explicitly pro-Trump or anti-Trump. Instead they were intended to deepen existing social divisions—a strategy employed by the same group of Russian agents who impersonated a U.S.-based Muslim nonprofit for more than a year on multiple social-media platforms.

     8. Tohle u vás obstojí jako důkaz?

      Čekal jsem, že aspoň popíšete svůj postoj, s kouskem vhledu do problematiky. Nečekal bych přímo důkazy, ale mělo by to nějak být v souladu s realitou.
      Místo toho odkaz na žvást .. to je fakt bída.

     9. Při čtení Vašich odpovědí jsem si mimoděk vzpomněl na videa rozhovorů s některými obyvateli Mariupolu, kteří v průběhu ruské ofenzívy uváděli, že nevědí, kdo bombarduje město. “Dokažte mi, že to byl ruský granát, který mi zničil dům.”

 3. Zbrojnici beru jako úžasný a fundovaný zdroj informací o zbraňové problematice, díky za to. Ovšem s tou “ruskou dezinformační mašinérií” to jste tedy, promiňte mi ten výraz, opravdu ujel.

 4. Ovšem domnívat se, že Rusko toto téma nezajímá by bylo také velmi naivní. Rusko nemá zájem na vyzbrojené a silné Evropě. Debata o tom, jestli tomu škodí víc západ nebo východ, by byla také zajímavá, ale to není obsahem tohoto článku. Dostatek důkazů poskytují zprávy různých zpravodajských služeb nebo se zeptejte Finů či Estonců, mají s tím bohaté zkušenosti.

 5. Vy jste s nimi hovořil?

  Já jsem hovořil s lidmi z Kyjeva a z Gorlovky. Ti z Kyjeva tvrdili, kdo do Gorlovky podle nich střílí a nejen to, oni říkali, že ti z Gorlovky nejsou schopni poznat, odkud projektil přiletěl. Ti z Gorlovky samozřejmě tvrdili, že když dostane dům zásah do stěny, tak to musí být vypáleno ze směru na stěnu přibližně kolmého. Taková ta situace, kdy stojí proti sobě ideologie a přírodověda.

  Ale to už tu taky několikrát bylo, že? Kybernetika byla imperialistická a proamerická a Newtonovy zákony jsou zase proruské (možná proto byly vyjmuty z osnov). A jaké budou ty po dekolonizaci vědy, se můžeme jen dohadovat.

  Já pořád čekám, kdy mi předložíte příklad těch putinovských agentů, kteří propagují teze o snadnosti pořízení zbraní v ČR a bojují za jejich zákaz.
  Nebo aspoň použijete nějak přiměřeně adekvátní logiku pro svoje tvrzení.
  Já tedy, kdybych chtěl nějaký režim destabilizovat a podněcoval bych nespokojenost populace, bych spíš s tím podněcováním nespokojenosti také loboval za to, aby byli ti občané ozbrojeni, aby je daný režim (proti kterému zákeřně bojuji) nemohl lehce potlačit.
  Tak jsem byl zvědavý na tu vaši logiku.

  1. Samozřejmě, že hovořil, hovořím s nimi pravidelně, jezdím do Finska i do Pobaltí. A oni moc dobře vědí, koho mají za souseda, vědí to obyčejní lidé, kteří musí u té hranice bydlet a ví to i vláda. A jako chcete jmenný seznam agentů? Promiňte, ale ten nemám. To se zkuste zeptat těch různých služeb. A pokud chcete logiku, tak si nevzpomínám, že by za vlády SSSR bylo nějak významně podporované držení zbraní, tedy pokud jste nebyl velmi angažovaný a prověřený člen strany. Ani v současném Rusku se nijak zvlášť nehrnou do ozbrojování obyvatel, tak proč by to podporovali u nás? Mám pocit, že tam tu logiku spíš vidět nechcete za každou cenu, předložil jsem už 3 zdroje….

   1. Takže s těmi na Ukrajině, natož pak Mariupolu, jste nemluvil.

    Vy byste čekal, že Rusko bude prosazovat občanské držení zbraní V RUSKU? Nebo předtím v SSSR? Přece to je známá věc, že režimy potírající svobodu občanů nikdy občany nemají zájem nechat ozbrojovat.

    Ale když se už bavíme o té logice .. já bych prostě čekal, že držitelé moci v Rusku nebudou mít zájem u nich, v Rusku, občany vyzbrojovat, ale pokud by se chtěli věnovat rozvracení jiných zemí, tak zaprve by mohli pracovat na zvyšování nespokojenosti a eskalaci ku konfrontaci se státní mocí a zadruhé pak na tom, aby ti nespokojení občané byli vyzbrojeni a odhodlaní se silovým složkám postavit.
    Přece vidíme dnes a denně, že destabilizace zemí k občanské válce se dělá vyzbrojováním, nikoliv odzbrojováním té populace.

    To neznamená, že nespokojenost se zákazem automobilů nebo plynových kotlů je výsledkem diverze nepřátelského státu, pokud bychom tím nemysleli Německo, USA nebo EU. Pokud existuje stát, který si přeje u nás rozvrat, tak mu stačí v podstatě jen pozorovat, bylo by z jeho pohledu i kontraproduktivní se vměšovat a diskreditovat tak nespokojence.

    Tak já pořád čekám, kteří zastánci teorie o přílišné dostupnosti zbraní v ČR podle vás patří do skupiny ruských agentů. Já po vás nechci důkazy, typu vázací akt Petra Pavla pro sovětskou rozvědku. Plně mi postačí prostě váš názor, odhad. Založený na pocitu nebo logice.
    Já totiž vidím korelaci přesně opačnou .. většina takových jsou většinou ostře protirusky orientovaní. Tak bych právě rád viděl přiklad ruského agenta, který bojuje za odzbrojení české populace.

    1. Podstatou příspěvku bylo, že mimo jiné se ruská strana zajímá i o spory uvnitř státu a podporuje některá tvrzení, například o české zbraňové legislativě. Což je nepochybně pravda a nerozumím, co na tom vzbudilo takové pohoršení. Cituji: “Tvrzení, že je česká zbraňová legislativa nejvolnější v Evropě, představuje zjevnou lež, jejíž šíření patrně mocně podporuje ruská dezinformační mašinérie.” O agentech ani slovo. Dle mého názoru, myslet si opak, by bylo krajně naivní. Ale každý ať si o tom myslí co chce. Já jsem důkazy uvedl, stejně jako jinde podporuje někdy to, někdy jiné téma, podle toho, co se mu zrovna hodí a ta urputná logika je spíše na překážku, protože Rusko a logika je protimluv.

     1. “lež, jejíž šíření patrně mocně podporuje XXXX dezinformační mašinérie”
      to se samozřejmě dá napsat pro jakékoliv XXXX.

      Já jsem se proto hned ptal, jak to podle vás dělá.

      Někdo možná někdy v budoucnu napíše, že “zbrojnice.com je patrně mocně podporovaná ruskou desinformační mašinerií” a tehdy snad pochopíte, o co mi šlo.

 6. Mexico je zeme s prissnou zbranovou politikou. V cele zemi jsou tak dva leegalni obchody se zbranemi. Mexicke zbranove zakony by se dali popsat take jako zbranova prohibice.

  Tudis jee mexico nejbezpecnejsi zemi s nejnizsi kriminalitou a vubec tam nehrozi civilni valka ?

  To same v blede modrem je velka Britanie. V 97mem odebrali lidem zbrane, a dnes je cela generace Britu zcela bezbranna proti invazni armade. Britststi kriminalnici maji zbrani i munice dostatek.

  Vlada spojenych statu se opakovane pokousi zrusit pravo nosit zbran. Existuji konspirace ze nektere masove stelby jsou organizovane vladou na podporu odebirani zbrani.

  Schema je jasne viditelne. Zapadni vlady, ktere ne vzdy pracuji pro lid, jsou vydesene moznosti ze tyrani lide povstanou a udelaji dalsi “francouzskou revoluci”. Monopol na nasili je nejsilnejsi mena. Pokud lide maji moznost see organizovat a vlastnit zbrane, mohou zlodejskym-loutkovym vladam pekne zatopit.

  Zly feudal obiral poddane o desatky. Deset procent prijmu byli dane.
  Dnes mame “hodne demokraty” a dane jsou cca 80%. Secteno prime a neprime a inflace.
  Dnes jsou lide odirani mnohem vice nez za feudalismu, je zrejme ze vedi proc see boji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *