Foto: IDF/Wikimedia.
Domácí Fact check

Bruselské zmatení jazyků: Co se ztratilo v oficiálním překladu výzvy Evropského parlamentu k boji proti terorismu zákazem nošení nožů

Veřejná debata o výzvě Evropského parlamentu k boji proti terorismu prostřednictvím zákazu nošení nožů má celou řadu absurdních rozměrů. Kromě vylhané a stupidní argumentace pražského zastoupení Evropské komise, které s radostí přejímají eurofilní novináři, a nastupujícího obviňování z ruské propagandy, stojí za to si povšimnout, že téměř všichni se baví o špatném jazykovém překladu usnesení Evropského parlamentu.


Podrobnosti k tématu si můžete přečíst:


Všichni pracují se špatným překladem

Dokonce i komentátoři, kteří kompletně vykradli celý můj fact checkový článek, který částečně upravili svými slovy, částečně okopírovali doslovně, co do samotného textu výzvy pracovali s jejím špatným českým překladem. Jako by zlodějina nestačila, zrovna tu nejdůležitější část měli potřebu “opravit”. Tomu by ani Rumcajs nevěřil…

Pravidla výkladu evropských předpisů

Pro výklad evropské legislativy platí základní pravidlo, že všechny jazykové verze jsou si rovné. V případě nesrovnalostí je pro výklad potřeba přihlédnout ke všem jazykovým verzím a tím určit, která verze představuje odchylku a která platné právo.

V Evropské unii platí, že si jsou všechny jazyky rovny, ale některé jsou si rovnější. Hlavními pracovními jazyky jsou angličtina, francouzština a němčina. V současnosti je naprostá většina pracovních verzí legislativy připravována v angličtině (v roce 2013 šlo o 81%), takže ji lze považovat za hlavní jazyk Evropské unie.

Ve vztahu k výzvě Evropského parlamentu je pak potřeba zohlednit fakt, že nejde o legislativu, ale nezávazný akt. Tzv. “Evropský parlament” totiž není parlamentem v pravém slova smyslu – legislativu navrhovat nemůže, smí pouze schvalovat (či odmítat) návrhy legislativy z pera Evropské komise.

V takovém případě je pak při psaní “ostatních” jazykových verzí důraz na správnosti překladu logicky nižší než v případě překladu závazné legislativy.

Celá česká debata založená na špatném překladu

Oficiální česká jazyková verze návrhu Evropského parlamentu zní:

Evropský parlament vybízí členské státy, aby zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného důvodu, zakazujícího především nejnebezpečnější nože, jako jsou zombie nože nebo motýlkové nože, a aby tyto opatření prosazovaly i v prostředí internetu.

Nápad bojovat s terorismem zákazem “nebezpečných” nožů a zákazem nošení jakýchkoliv nožů se prostě zdál i oficiálnímu českému překladateli tak dementní, že jej přeložil způsobem, ve kterém se mohou najít jak eurofilní komentátoři (“není to pravda a navíc jde jen o zombie nože”), tak i pohoršení držitelé nožů (“nebude s čím jít na houby do lesa, podobně, jako ve Francii nebo Anglii”).

Jak jsou na tom tedy verze v jazycích, kterým rozumím já?

Anglická verze:

The European Parliament encourages Member States to evaluate possible restrictions on the carrying of knives without a valid reason, the banning of particularly harmful knives such as zombie or butterfly knives, and the enforcement of these measures online.

Německá verze:

Das Europäische Parlament legt den Mitgliedstaaten nahe, mögliche Beschränkungen für das Mitführen von Messern ohne triftigen Grund, das Verbot besonders gefährlicher Messer wie Zombie- oder Butterflymesser und die Durchsetzung dieser Maßnahmen online zu bewerten.

Slovenská verze:

Európsky parlament vyzýva členské štáty, aby vyhodnotili možné obmedzenia držania nožov bez platného dôvodu, zákaz obzvlášť nebezpečných nožov, ako sú zombie alebo „motýliky“, a presadzovanie týchto opatrení online

Polská verze:

Parlament Europejski zachęca państwa członkowskie do oceny ewentualnych ograniczeń dotyczących noszenia noży bez ważnego powodu, zakazu posiadania szczególnie niebezpiecznych noży, takich jak noże typu zombie lub noże motylkowe, a także do egzekwowania tych środków w internecie.

Slovinská verze:

Evropski parlament poziva države članice, naj ocenijo morebitne omejitve za nošenje nožev brez tehtnega razloga, prepoved posebej nevarnih nožev, kot so noži zombi ali metuljčki, ter izvrševanje teh ukrepov na spletu.

Správný překlad

S přihlédnutím k výše uvedeným pravidlům výkladu evropských předpisů je tedy správná česká jazyková verze následující:

Evropský parlament vybízí členské státy k zhodnocení možných omezení v oblasti nošení nožů bez oprávněného důvodu, zákazu zvlášť nebezpečných nožů, jako jsou zombie nože či motýlky, a k prosazování těchto opatření online.

Co to přesně znamená a jak to vykládat si můžete v detailu přečíst v původním článku, původním fact checkingovém článku a celé řadě jejich nepovedených kopií od jejich “autorů” na jiných webech.


Zákazy nožů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *