Zahraničí

Německo: pouze 1.951 povolení k nošení zbraně pro sebeobranu, řadě žadatelů nejsou prodlužována

Ve většině zemí Evropy existuje faktický zákaz nošení zbraní pro sebeobranu. V Británii (s výjimkou Severního Irska) je zakázáno nejen nošení zbraní, ale také vůbec držení pistolí, které byly legálním držitelům konfiskovány již v roce 1997 (mezitím zločinci jich mají tolik, že je po činu dokonce odhazují). Ve Francii, kde jsou teroristické útoky nejčetnější, povolení ke skrytému nošení zbraně nedostal ani šéfredaktor Charlie Hebdo, byť byl sportovní střelec vedený na seznamu osob určených k likvidaci Al Kájdou. Podobně v Německu je povolení k nošení zbraně pro sebeobranu pro obyčejné občany nedosažitelné. V posledních pěti letech navíc o povolení k nošení zbraně více jak dvě pětiny držitelů přišly.

Podmínky nabytí průkazu

Většina českých občanů považuje za naprosto samozřejmé, že pokud splní zákonem přesně definovaná, byť přísná, kritéria, budou mít možnost držet a nosit zbraň pro sebeobranu. Do procesu získání zbrojního průkazu nezasahuje žádný úředník, který by byl nadán kouzelnou mocí posuzování, zda-li daný občan je vystaven nebezpečí, které “odůvodňuje” jeho potřebu chránit vlastní život. Zbrojní průkazy pro ochranu života, zdraví a majetku v současnosti vlastní na čtvrt milionu občanů, mnohem více, než je například myslivců nebo sportovních střelců, a ČR patří k nejbezpečnějším zemím v Evropě.

Německo se doposud řídilo tzv. dienstbierovskou logikou, podle níž by zbraně v rukou civilistů měly být využívány primárně k ochraně vysokých finanční částek či klenotů. Kromě klenotníků, bankéřů a jiných bohatých osob byly povolení k nošení zbraně dostupné také politikům. Pro obyčejné lidi je v Německu prakticky nemožné prokázat zvýšené riziko nebezpečí (úředníci jsou údajně benevolentnější ve vztahu k žadatelům jedné menšiny, kterou naopak předválečná německá vláda odzbrojila jako první předtím, než se je pokusila vyvraždit).

Předpoklady získání povolení k nošení zbraně (Waffenschein, zatímco Waffenbesitzkarte povoluje jen držení) jsou následující:

  • věk 18 let,
  • bezúhonnost (což zahrnuje nejen odsouzení v minulosti, ale také “zastávání názorů nepřátelských vůči německé ústavě”),
  • způsobilost (což zahrnuje nadměrné užívání alkoholu či vágní “neschopnost z osobních důvodů bezpečně zacházet se zbraní”),
  • odborná způsobilost,
  • pojištění odpovědnosti za škodu ve výši € 1 mil,
  • prokázání potřeby, tedy že žadatel je vystaven konkrétnímu riziku, před kterým se nemůže chránit jinak.

Povolení je standardně vydáváno na dobu tří let, přičemž je nutné jej obnovovat. Při obnovení je také potřeba opětovně prokazovat potřebu, což je starý dobrý trik známý například z odzbrojování civilního obyvatelstva v Brazílii. V posledních 5 letech došlo k snížení počtu povolení k nošení o dvě pětiny. Pokles přitom zahrnuje data současně za “soukromé” i “profesionální” (bankovní ochranka apod.) průkazy, trend pouze k soukromým bohužel není znám.

Argument úřadů je přitom dvojí: zbraně nepředstavují deterent zločinu, a současně pokud držitel nebyl napaden v posledních X letech, tak zbraň nebude potřebovat ani v budoucnosti.

Statistiky

Německo: počet průkazů k nošení zbraně – součet soukromé a profesionální (zdroj)
2013 2014 2015 2016 2017
18.587 14.479 12.781 11.916 10.500

Za poklesem zřejmě stojí opouštění tzv. dienstbierovské logiky, jelikož povolení ke skrytému nošení nově nejsou prodlužována ani klenotníkům, kteří je dříve považovali za samozřejmost.

 

Německo: počet držitelů zbrojních průkazů jednotlivých skupin v 2017 (zdroj)
Skryté nošení (soukromé) 1.951
Profesionálové (ochrana bank atd.) 8.549
Sportovní střelci 345.576
Lovci 417.005

Výše uvedená čísla nezahrnují povolení pro policisty mimo službu (přibližně 25.000) a pro politiky (neznámé číslo).

Malý zbrojní průkaz

Zatímco díky správnímu uvážení už tak extrémně nízký počet osob s povolením ke skrytému nošení zbraně dále klesá, tak nárůst počtu tzv. “malých zbrojních průkazů” ukazuje, co si o bezpečnostní situaci myslí Němci samotní. Tyto průkazy jim umožňují nosit makety zbraní schopné dělat rámus (poplašné pistole), či případně vystřelit plynový náboj. Jejich vydávání nepodléhá správnímu uvážení.

Německo: “malé zbrojní průkazy” (zdroj)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
249.923 262.481 285.911 469.741 557.560 610.931

Pozn.: Wallstreet Journal vydal 7. ledna článek s názvem Gun Use Surges in Europe, Where Firearms Are Rare. Podle onoho článku mělo v Německu dojít mezi lety 2012 a 2017 k ztrojnásobení počtu povolení ke skrytému nošení zbraně na konečný počet 9,285. WSJ neuvádí přesný zdroj a dále toto tvrzení nerozvádí. Vzhledem k řadě nepřesností ohledně civilního držení zbraní v Evropě a pro rozpor s oficiálními údaji německé vlády (zdroje v odkazech výše) není jasné, k čemu se to číslo vztahuje. Je možné, že zahrnuje počet “politických” povolení, které vláda v dokumentu, ze kterého vychází tento článek, neuvedla.


Německo:


Nošení zbraně pro sebeobranu:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *