Čestná zmínka

Čestná zmínka: Křižovatka v Cicero, Illinois (záchrana policistů v Chicagu)

Nejmenovaný 42letý držitel povolení ke skrytému nošení zbraně 13. září 2018 směřoval domů po silnici v obci Cicero na předměstí Chicaga. Zastavil na křižovatce na červeném světle, když se do silnice přiřítilo policejní auto s majáky a zatarasilo cestu černému mercedesu.

Samopalník ostřelující policisty zastaven legálním držitelem zbraně

Řidič mercedesu vystoupil a bez váhání začal střílet dávkou ze své plně automatické zbraně (ty jsou v USA zakázány od roku 1986).

Zatímco jeden z policistů padl k zemi po zásahu čtyřmi střelami, druhý se snažil před střelbou krýt za policejním vozem. Pachatel dál ostřeloval kryjícího se policistu a pomalu se přibližoval k vozu legálně ozbrojeného civilisty.

Ten neváhal, tasil svou pistoli a třikrát vystřelil na pachatele, jenž po zásahu padl k zemi.

Byl jsem ve správný čas na správném místě. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, co dělám. Jednal jsem instinktivně.

Legálně ozbrojený civilista následně vyběhl směrem k policejnímu autu, kde pomohl zastavit krvácení postřeleného policisty.

Pachatel utrpěl těžké zranění, se kterým byl odvezen do nemocnice.

Než byl zastaven, stačil pachatel zranit jednoho policistu.

Zdroje: Chicago Sun Times, Chicago CBS Local


Civilní držení zbraní v Illinois

Ústavní zakotvení

Článek 1 odst. 22 Illinoiské ústavy stanoví: “Vyjma policejních pravomocí právo jednotlivých občanů držet a nosit zbraně nesmí být narušeno.

Nošení zbraně pro sebeobranu

Illinoiská zbraňová legislativa se v řadě ohledů podobá české. Jako jeden z mála států USA Illinois podmiňuje i jen držení zbraně získáním zbrojního průkazu. Na rozdíl od ČR zde ale zbraně nepodléhají registraci. Prodávající má povinnost zkontrolovat zbrojní průkaz kupujícího a musí po dobu nejméně 10 let uchovávat dokumenty týkající se transakce.

Celkově illinoiská zbraňová legislativa patří k desítce nejrestriktivnějších v USA, přičemž dřívější snahy o úplné zákazy některých typů zbraní zastavil až Nejvyšší soud.

Chicago v roce 1982 zavedlo úplný zákaz držení krátkých zbraní. Tento zákaz přetrval až do roku 2010, kdy ho Nejvyšší soud shledal protiústavním. V případu McDonald v. City of Chicago Nejvyšší soud rozhodl otázku, zda-li druhý dodatek zakazuje zasahovat do práva občanů držet zbraně pouze federální vládě, nebo i státům a obcím. Soud došel k závěru, že přijetím 14. dodatku v roce 1868 byla ochrana před zásahy veřejné moci rozšířena také proti zásahům států a obcí.

V roce 2013 se Illinois stala posledním státem USA, který legalizoval skryté nošení zbraní pro sebeobranu. V současnosti má v Illinois povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu 332.473 osob, v přepočtu na obyvatele tedy o něco málo více než v ČR.

Zbrojních průkazů, které opravňují k držení a nikoliv k nošení zbraně, má v Illinois 2.213.505 z 12,67mil obyvatel (oproti přibližně 50tis “jiných-než-E” v ČR).

Žadatelé o povolení musí splnit následující požadavky:


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *