Zahraničí

IZA Institut: Masmédia zapříčiňují většinu masových střeleb

Nový výzkum německého institutu IZA Institute of Labor Economics z pera Michaela Jettera a Jay K. Walkera se zaměřuje na příčinný vztah mezi způsobem mediálního pokrytí masových střeleb a motivací pachatelů, respektive na statistický význam mediálního pokrytí masových střeleb na nárůst pravděpodobnosti výskytu dalších incidentů v následujících dnech. Výsledky podobného výzkumu Johnston a Joy jsem již dříve shrnul v článku “Symbióza mezi masovými médii a vrahy“. Od něj se přístup Jettera a Walkera liší v použití zcela odlišných metodologických modelů. I navzdory tomu oba výzkumy došly k totožnému závěru.

Vůz teroristů ze San Bernardina - incidentu, kterému se dostalo zdaleka největšího mediálního pokrytí ve sledovaném období. Foto: San Bernardino County Sheriff's Department / Wikimedia
Vůz teroristů ze San Bernardina – incidentu, kterému se dostalo zdaleka největšího mediálního pokrytí ve sledovaném období. Foto: San Bernardino County Sheriff’s Department / Wikimedia

Metodologie

Johnston a Joy se v dříve popsaném výzkumu zaměřili pouze na případy masových vražd spáchaných střelnou zbraní ve veřejném prostoru. Tj. vycházeli pouze z incidentů, při nichž byly zavražděny nejméně čtyři oběti, přičemž nezapočítávali incidenty mající výrazně mezirodinný nebo kriminální (gangový) charakter a vraždy spáchané jinými prostředky. Současně co do vlivu na následující pachatele sledovali média druhotně skrze šíření mediálního obsahu na Twitteru. Johnston a Joy došli k závěru, že i při nejvíce konzervativních výpočtech je nejméně 30% masových vražd zapříčiněno způsobem mediálního pokrytí, přičemž změna způsobu mediálního pokrytí by pravděpodobně vedla k poklesu na úroveň před rokem 1970, kdy se podobné incidenty stávaly naprosto výjimečně.

Jetter a Walker pro svou analýzu vycházejí ze seznamu masových střeleb vedeného protizbraňovým Gun Violence Archive (GVA). Ten zahrnuje všechny incidenty s čtyřmi postřelenými (bez ohledu na to, zda-li jsou zranění smrtelná) a nevylučuje rodinné či kriminální vraždy. Seznam tak nezahrnuje pouze incidenty, kdy k usmrcení (zranění) obětí byly použity jiné prostředky než zbraně.

Na rozdíl od dřívější studie navíc Jetter a Walker nesledují mediální pokrytí sekundárně přes šíření na Twitteru, ale provedli přímo zdrojovou analýzu se zaměřením na zpravodajství ABC News.

Své pozorování vymezili na období 1. ledna 2013 – 23. června 2016, ve kterém dle široké definice GVA v USA došlo k 912 masovým střelbám.

Mediální pokrytí

Co do mediálního pokrytí se studie zaměřila v první řadě na zpravodajství, které užívalo termín “střelec” nebo “střelba” v nadpise, a v druhé řadě také na “amok”, “běsnění”, “ozbrojenec” a “ozbrojenci”. Přitom se studie zaměřila na hlavní večerní zpravodajství ABC News, neboť toto má statisticky největší sledovanost, která až pětkrát přesahuje například čtenost největších tištěných novin. Podle studie tomuto druhu incidentů ABC věnovala v průměru 3,7% zpravodajství. Nejvíce, 96% veškerého zpravodajství, bylo masovým střelbám věnováno 2. prosince 2015, kdy došlo k útoku ISIS v San Bernardinu (16 mrtvých a 24 raněných) a střelbě na univerzitě v Savaně (1 mrtvý, 3 zranění).

K výraznému poklesu mediálního pokrytí masových střeleb došlo v roce 2016. To Jetter a Walker připisují jednoduchému faktu, že novináři měli jinou práci – prezidentské volební klání.

Závěry

Studie dochází k závěru o zřejmém vztahu mezi mediálním pokrytím masových střeleb a počtem podobných incidentů v následujícím týdnu. Podle autorů statistická data vedou k jednoznačnému závěru o tom, že 58% masových střeleb v USA ve sledovaném období bylo zapříčiněno mediálním pokrytím předchozích incidentů.

Mediální pokrytí má podle studie dopad pedevším ve dnech 4 – 10 po předchozím incidentu, přičemž nejvyšší má 7. den a po 12. dni již dopad mediálního pokrytí není statisticky významný.


Plné znění studie Michaela Jettera a Jay K. Walkera: The Effect of Media Coverage on Mass Shootings


Komentář zbrojnice.com

Vlivu masmédií na lidské chování se dříve věnovaly studie v celé řadě oblastí – sebevražd, voleb, rozsahu pomoci po živelných katastrofách, či dokonce míry nárůstu porodnosti, rozvodovosti a dalších sociálních následků. Je dobře, že po letech opomíjení přibývají výzkumy také v oblasti vlivu masmédií na masové vraždy a masové střelby.

Zatímco studie docházejí k jednoznačným závěrům o motivaci velké části pachatelů ve snaze dosáhnout proslulosti skrze mediální pokrytí (v případě masových vražd) či alespoň napodobit, co viděli v televizi (v případě masových střeleb), masmédia samotná vytrvale pokračují ve svém symbiotickém vztahu s vrahy a za viníka prohlašují především legální civilní držení zbraní.

Data ze zemí, kde byly zavedeny přísné zbraňové restrikce přitom ukazují, že legální střelné zbraně jsou pro pachatele lehce nahraditelné. Toto můžeme sledovat jak v případě běžné kriminality (Británie, Mexiko, Brazílie), tak i v případě masových vražd (Austrálie) a teroristických útoků (Evropská unie).

Mezitím pro jejich zamýšlené oběti žádná náhrada legálně držených zbraní pro šanci se účinně bránit neexistuje. Proto si také 98% masových vrahů v USA vybírá za cíl “gun free zones”, kde mají zajištěnu přítomnost pouze neozbrojených osob. V tomto je také zajímavý odlišný výsledek dvou studií, kdy Johnston a Joy v případě masových vražd šíři předchozího mediálního pokrytí vysledovali i dlouho po 12. dni, kdy podle Jettera a Walkera již pokrytí nemá dopad na masové střelby. To může souviset s tím, že pachatelé masových vražd své jednání plánují dlouhodobě, většinou déle než rok, a jejich primární motivace je obvykle v dosažení mediální slávy, a nejen v pouhém připodobnění chování, jako v případě pachatelů “masových střeleb” nedosahujících počtu obětí odpovídajících definici masové vraždy.

Legislativní řešení legální dostupnosti zbraní mohou být na místě po pečlivé analýze situace v konkrétním místě. Jak ale ukazuje příklad Kalifornie, která má nejpřísnější zbraňovou legislativu v USA a také dlouhodobě nejvyšší počet masových vražd, ani sebelepší zákony vrahy zastavit nemohou.

Velká část jich ale může přijít o motivaci, pokud by média přísně dodržovala standard referování o masových vraždách doporučený Johnston a Joy.


Související:

One Reply to “IZA Institut: Masmédia zapříčiňují většinu masových střeleb

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *