Zahraničí

USA: univerzální bezpečnostní prověrky nepřinášejí kýžený efekt

Jedním z velkých témat americké debaty o regulaci civilního držení zbraní je zavádění univerzálních bezpečnostních prověrek. Prověrky kupujících jsou v současnosti na federální úrovni povinné pouze při prodeji nových zbraní licencovanými obchodníky, ale nikoliv při následných prodejích mezi soukromými osobami. Podle zastánců větší regulace toto umožňuje koupi zbraní těmi, kteří by se k nim neměli legálně dostat. Nový výzkum zaměřený na Kalifornii ale ukazuje, že zavedení univerzálních bezpečnostních prověrek v tomto státě v roce 1991 nepřineslo kýžený dopad.

Bezpečnostní prověrky

Americké federální zákony jsou přísné, co se týče prověřování osob kupujících si zbraň v licencovaných obchodech. Kupující musí vyplnit poměrně detailní formulář a předložit doklad totožnosti. Prodejce následně požádá FBI o provedení prověrky kupujícího. Prodej zbraně nebude umožněn v případě, že kupující:

  • byl odsouzen za trestný čin, za nějž lze uložit více než rok odnětí svobody,
  • je na něj vydán zatykač,
  • je závislý na nelegálních látkách,
  • byl diagnostikován jako duševně nemocný (což zahrnuje buďto nedobrovolné umístění v ústavu, shledání nevinným z trestného činu v důsledku duševní nemoci, shledání neschopným být trestně stíhán),
  • je v USA nelegálně,
  • byl vyhozen z armády (dishonorable discharge),
  • byl proti němu vystaven soudní zákaz styku,
  • byl odsouzen za domácí násilí (bez ohledu na délku trestu), nebo
  • zřekl se amerického občanství.

Další detaily o systému federálních prověrek v článku USA: rozšíření databáze NICS pro zbraňové prověrky.

Kromě toho 8 států a Washington DC zavedlo povinnost provádění prověrek pro převody a prodeje zbraní mimo licencované prodejny a případně zavedly také další vlastní rozšířené požadavky pro umožnění legálního držení zbraní.

Státy s povinností provedení bezpečnostní prověrky při prodeji zbraně mimo prodejnu. Obrázek: Sharanrokx / Wikimedia.
Státy s povinností provedení bezpečnostní prověrky při prodeji zbraně mimo prodejnu. Obrázek: Sharanrokx / Wikimedia.

Odpor proti univerzálním prověrkám

Držitelé zbraní v USA tradičně odmítají zavádění registrací zbraní, přičemž univerzální bezpečnostní prověrky vidí jako snahu politiků k zavedení skrytého systému registrací. Registace jsou přitom všeobecně vnímány jako předstupeň konfiskací. To se opírá jednak o logiku toho, že stát nemůže zbraně zabavit, dokud neví, kde by je měl hledat, a také o historickou zkušenost.

Registrace historicky předcházely konfiskacím v řadě zemí, od nacistického Německa až po Brazílii (registrace 1999, konfiskace 2003). Ostatně my s tím také máme zkušenost – EU povinnost registrací zavedla v roce 2008 (s povinností mít do roku 2014 všechny zbraně registrovány v centrálních počítačových systémech členských států) a v roce 2015 Komise přišla s návrhem zákazů a konfiskací.

V USA obavy z konfiskací zbraní jakožto symbolu svobody v době vrcholící studené války nabyly takového rozměru, že byl v roce 1986 přijat zákon zakazující zavádění vládních registrů zbraní – tzv. Firearms owners protection act (přičemž jeden z jeho přílepků současně zakázal prodej nových automatických zbraní).

Při existenci explicitního zákonného zákazu registru držitelů zbraní je pak zavádění univerzálních prověrek vnímány jako cesta protizbraňové lobby k jeho obejití.

Obava je o to živější, že celá řada protizbraňových politiků se zcela veřejně hlásí k snahám o zavedení zbraňové legislativy podobné Británii nebo Austrálii, které jsou známy právě masovými konfiskacemi legálně držených zbraní.

Kalifornská zkušenost

Kalifornie zavedla povinnost provádění prověrek všech kupujících (mimo stanovené výjimky) v roce 1991. Kromě toho zpřísnila podmínky legálního držení zbraní tak, že oproti federálnímu právu jsou zbraně zapovězeny také osobám, které v posledních 10 letech spáchaly přestupky násilného charakteru.

Nyní, po 27 letech účinnosti legislativy, skupina autorů ze čtyř amerických univerzit publikovala výsledky výzkumu dopadu této legislativy. V jejím rámci došlo k porovnání změny úmrtnosti v Kalifornii a 32 dalších státech v období let 1980 – 2000, resp. 2005. Výsledek jejich výzkumu je poměrně překvapivý – všechny použité metodologie vedly k závěru, že zavedení výše uvedených legislativních opatření nemělo žádný statisticky významný dopad. Oproti očekáváním opatření nevedla k změně počtu úmrtí ve státě, přičemž změna počtu úmrtí v důsledku zastřelení prošla stejným vývojem, jako u jiných způsobů úmrtí.

Na závěr autoři uvedli, že nedostatek dopadu nové legislativy možná nebyl zapříčiněn ani tak neúčinností samotné legislativy, jako spíše nedostatky při jejím praktickém naplňování. A to v důsledku chybějících záznamů pro provádění prověrek, nedostatečného prosazování zákonů a příliš měkce nastavených zákazů. Tyto své domněnky nijak podrobněji nerozvádějí.


Komentář zbrojnice.com

Možnosti pronikání původně legálních zbraní na černý trh opravněně představují otázku, které je nutné věnovat pozornost. Současně jsou ale dopady tohoto problému často odpůrci civilního držení zbraní přeháněny, jak naznačují výsledky kalifornského výzkumu či poslední vývoj v Kanadě.

Český systém vedení velmi podrobných informací o všech legálních držitelích a jejich zbraních je extrémně robustní a ve většině světa nejen nevídaný, ale také nepředstavitelný. A to nejen pro jeho obtížné zavedení do praxe, ale především pro tendenci státní moci dříve nebo později podobný systém zneužít.

Pokud podobným obavám dodávají někteří místní politici na váze například obdivem k britským či australským konfiskacím zbraní, nelze se pak divit, že zastánci civilního držení zbraní v USA dávají přednost větší svobodě i za cenu toho, že legislativa nemá dostatečné mechanismy účinně předcházející možnosti prodeje střelné zbraně osobě, která by si ji legální cestou u licencovaného prodejce jinak pořídit nemohla.

Nový výzkum zaměřený na Kalifornii, která je i více než třicet let po zavedení univerzálních prověrek státem s nejvíce masovými vraždami, jejich argument jen podtrhuje.


Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *