Zahraničí

Afrika: plán odzbrojení obyvatelstva do roku 2020

Africká unie v březnu 2018 přijala plán nazvaný “Utišme zbraně” (Silence the Guns), jehož cílem má být do konce roku 2020 zásadním způsobem zvýšit bezpečnost na kontinentu prostřednictvím celé řady iniciativ zaměřených na snížení počtu zbraní ve společnosti. Plán bohužel nezahrnuje zavádění přiměřených legislativních opatření, která by umožnila držení zbraní zákonadbalým občanům, ale cílí přímo na kompletní odzbrojení populace.

Hlavní cíle

Sedmadvacetistránkový plán postupu při prosazování “umlčení zbraní” se zaměřuje především na kombinaci boje proti nelegálním zbraním a výstavby efektivního státního aparátu, který bude představovat dostatečnou záruku poskytování ochrany občanům. Ti by tak měli být zbaveni potřeby se sami zbraněmi bránit.

Civilní držení zbraní je v dokumentu zmíněno pouze právě ve vztahu k otázkám odevzdávání zbraní, ať už co se týče zvyšování motivace obyvatelstva k odevzdání nebo legislativních opatření zahrnujících například “zbraňové amnestie”. Zavádění efektivního systému civilního držení zbraní naopak v dokumentu nikde není.

Afrika se tak od extrému naprosté permisivnosti v oblasti zbraní (ať už legislativní, jako v Somálsku, nebo praktické ve zbytku zemí) posunuje k extrému naprostých restrikcí. Prochází tedy procesem, který jsme mohli dříve sledovat u zemí Latinské Ameriky s naprosto tragickými důsledky například v Mexiku, Brazílii nebo Venezuele.

Očekávatelné dopady

Přijímání příliš restriktivní zbraňové legislativy má všude podobné následky:

  • nemožnost odporovat totalitární vládě (např. Čína, Severní Korea)
  • naprostá bezbrannost obětí v případě etnických čistek (Rwanda, kde byla naprostá většina obětí zavražděna mačetami)
  • výrazný nárůst objemu černého trhu (zmíněná Latinská Amerika, Británie, kontinentální západní Evropa),
  • prosazování zákazu proti zákonadbalým občanům při současné nízké efektivitě ve vztahu k opravdu nebezpečným elementům (všude, roste s mírou neefektivity státu).

Afrika je kontinentem s dlouhou tradicí povstání různých milic či etnických skupin, které se obvykle rychle vyzbrojí zbraněmi ze skladů místní armády a následně začnou provádět etnické čistky na bezbranném obyvatelstvu. S takovou historií by člověk čekal, že civilní držení zbraní jako poslední pojistka před opakováním posledních zvěrstev a současně možnost individuální ochrany v běžném životě při nízké efektivitě výkonu policejních pravomocí bude považováno za samozřejmost.

Opak je bohužel pravdou, a tak i na kontinentu zjizveném sérií nedávných státní mocí provedených genocid a etnických čistek je pevně nastaven kurz k zajištění úplného tzv. “monopolu státu na násilí”.


Afrika:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *