Zahraničí

Austrálie: V důsledku zrušení výjimky ze zákazu musí muzea zničit historické zbraně

Austrálie je známa svou drakonickou zbraňovou legislativou. Legislativu upravují jednotlivé australské státy, které se zavázaly k dodržování jednotných pravidel smlouvou na federální úrovni. Změna v právní úpravě Nového Jižního Walesu nyní přináší povinnost zničit také muzejní sbírky.


Podrobně: Austrálie: Zákazy a omezení civilního držení zbraní nevedly k zlepšení bezpečnosti


Zákaz, výjimka a zrušení výjimky

Při zavedení dvou sérií zákazů v letech 1996 a 2002 místní legislativa stanovila také řadu výjimek. Vzhledem k tomu, že v městě Lightgow v Novém Jižním Walesu se nachází jeden z předních australských výrobců zbraní a s ním spjaté muzeum, obsahovala legislativa výjimku vztahující se na muzejní zbraně.

V roce 2017 nicméně došlo k změně legislativy, která muzejní výjimku vypouštěla. Změna nastala, aniž by si jí zájmová veřejnost stačila všimnout. Zatímco dříve muzea musela ze zbraní pouze odstranit úderníky, podle nové legislativy musí být hlavní části zbraně permanentně svařeny způsobem, který znemožní jejich opětovné uvedení do funkčního stavu. Z historické sbírky zbraní se tak v podstatě má stát sbírka těžítek ve tvaru historických zbraní.

Muzejníci změnu legislativy zaznamenali poměrně kuriozně až ve chvíli, kdy jednomu z místních muzeí policie v roce 2019 zbraně zabavila. Zatímco připravují svařovací náčiní, snaží se muzejníci nyní alespoň zvednout vlnu veřejného odporu proti povinnosti zbraně zničit.

Konkrétně muzeum v Lithgow, jehož sbírka střelných zbraní je celosvětově považována za jednu z nejlepších, hledá cestu jak se vyhnout povinnosti znehodnotit na 70% svých exponátů. Na stranu muzea se postavilo také město Lithgow, které v souvislosti se změnou očekává úplné uzavření muzea: “Muzeu a jeho dobrovolníkům to naprosto uzme zápal pro další činnost. Jeho autenticita bude zničena.”

Ministr policie oznámil, že zváží změnu zákona zpět k původnímu znění, případně zváží zavedení umožnění udělení výjimek na jednotlivé zbraně vrchním velitelem policie. Správkyně muzea Donna White se mezitím vyslovila v tom smyslu, že se muzeum zbraní možná vzdá, aby je ochránilo před státními orgány. Komu přesně by muzeum zbraně předalo, neuvedla.

Zdroje: Lithgow Mercury, Shooters Union Australia

Evropské souvislosti

V souvislosti s australským vývojem je dobré si povšimnout, že:

  • V původním návrhu zbraňové směrnice Evropská unie taktéž navrhovala zničení muzejních sbírek. Na rozdíl od Austrálie evropští muzejníci nebojovali o specifickou výjimku, ale spolu s dalšími držiteli se vyslovili proti směrnici jako celku.
  • Evropská unie odpor proti směrnici podobně jako v Austrálii změkčila zavedením výjimek ze zákazů. V souvislosti s tím existuje důvodná obava z budoucího selektivního rušení výjimek a postupné konfiskace zbraní pod argumentem: “Přece jste nemohli očekávat, že vám zůstane zbraň, která je od počátku označena za zakázanou.”

Austrálie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *