Zbraně v době COVID-19
Domácí

COVID-19: Pořízení zbraně pro sebeobranu v době účinnosti pandemických opatření

Nástup pandemie COVID-19 doprovází zvýšení zájmu o osobní připravenost. Od zajištění roušek a respirátorů, přes vytvoření zásob potravin a dalších základních prostředků, až po otázku zajištění osobní bezpečnosti. V Česku zatím necítíme hrozbu nedostatku jídla vedoucí k možnému zavedení přídělového systému jako v Británii ani obavy z rabování jako na jihu Itálie. Na rozdíl od USA u nás nezapočalo masové propouštění vězňů. Přesto i zde dochází k výraznému posunu co se týče společenského vnímání potřeby zajištění osobní ochrany.


Úvodní foto: zastavení útočníka v ostravské tramvaji ozbrojenou civilistkou Zdeňkou K.


Na pořízení zbrojního průkazu v době nouzového stavu zapomeňte

Na rozdíl od většiny Evropy český právní systém civilního držení zbraní umožňuje držení a nošení zbraně pro sebeobranu. Ještě na tom nejsme jako ve Francii, kde stát znemožnil se bránit i šéfredaktorovi Charlie Hebdo Stéphane “Charb” Charbonnierovi, byť byl na seznamu osob určených k zavraždění Al Kájdou.

Přesto, k možnosti bránit se střelnou zbraní vede v České republice proces. Ten v běžné situaci zabere dva až tři měsíce. A podobně jako při pořízení piana, dosažení reálné dovednosti svůj nový nástroj účinně užívat vyžaduje další čas, jehož délka se odvíjí od míry a intenzity vynaloženého úsilí.

Nyní rozhodně nejsme v běžné situaci, což se projevilo mimo jiné omezením činnosti orgánů veřejné správy. V jeho rámci došlo také k pozastavení provádění zkoušek odborné způsobilosti, které jsou předpokladem vydání zbrojního průkazu.

Pokud někdo delší dobu plánoval získání zbrojního průkazu, ale odkládal to na chvíli, až bude cítit palčivější potřebu jej mít, má dnes smůlu. I těmto lidem nicméně současná legislativa umožňuje pořízení méně účinných sebeobranných nástrojů, čemuž se věnuje závěrečná část článku.

Pořízení zbraně držiteli zbrojního průkazu

V průběhu let jsem narazil na překvapivý počet držitelů zbrojního průkazu, kteří nevlastní žádnou střelnou zbraň. Jejich důvody jsou různé:

 • Zbraně mají v rodině po generace a získání zbrojního průkazu je pro ně stejně samozřejmé jako v případě řidičáku. Bez ohledu na to, jestli plánují nebo neplánují koupi auta (zbraně). S ohledem na obecně vysoký subjektivní pocit bezpečí necítili potřebu si pořídit vlastní zbraň, pro volnočasové aktivity využívali zbraně rodinných příslušníků nebo půjčené na střelnici.
 • Lidé, které ke zbraním přivedl známý. Ve volném čase navštěvovali střelnici a postupně se dopracovali ke zbrojnímu průkazu. Preferovali nemít zbraň doma (např. s ohledem na děti) a pouze si ji na střelnici půjčovat – po získání ZP již bez placeného dohledu instruktora.
 • V souvislosti se zákazovou směrnicí Evropské unie došlo k nárůstu osob, které si zbrojní průkaz obstaraly “pro jistotu”.  Z časových nebo osobních důvodů se ale už nedostali k pořízení zbraně.

Ať už byl důvod jakýkoliv, nejeden neozbrojený držitel zbrojního průkazu v současnosti přemýšlí o pořízení zbraně. Jak na to?

Pořízení zbraně kategorie B – jak získat povolení

Navzdory omezení činnosti veřejné správy policie i v současnosti vydává povolení k nabytí zbraně kategorie B. Toto však činí pouze v případě elektronických podání. Pokud tedy držiteli zbrojního průkazu neleží povolení k nabytí zbraně kategorie B ve skříni (mají platnost jednoho roku), potřebuje:

 1. Mít elektronickou datovou schránku. Instrukce jsou zde.
 2. Vyplnit příslušný formulář. Při vyplnění formuláře se nezapomeňte vzdát práva na odvolání (v průvodním dopise nebo na okraji formuláře – s podpisem), protože jinak by po vydání povolení běžela odvolací lhůta. Zbraň by bylo možno pořídit až po jejím marném uplynutí a vyznačení právní moci.
 3. Uhradit správní poplatek. Doporučuji předtím zaslat email příslušnému oddělení se žádostí o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu. Případně také s potvrzením, že povolení zrovna na vaší stanici stále vydávají a nepatří k 765 policistům v karanténě.
 4. Zaslat vyplněný formulář a potvrzení banky o uhrazení převodu prostřednictvím datové schránky.
 5. Po obdržení pravomocného povolení jej vytisknout a jít nakupovat.

Pořízení zbraně kategorie B – jak nakoupit

S nakupováním to bude taky složitější. Je potřeba si nejprve ověřit, zda-li vybraný obchod provozuje internetový prodej s výdejním místem (okénkem) či dovoz domů. A to buď telefonicky, nebo emailově. Pro základní orientaci doporučuji seznam obchodů na webu zbrane.cz, kde lze také zadat seřazení podle vzdálenosti.

Pak už je potřeba “jen” vybrat vhodnou zbraň:

 • Primárně by se mělo jednat o takovou, se kterou jste familierní, například ze střelnice. Což budou typicky samonabíjecí pistole.
 • Alternativně lze ještě “držiteli průkazu – nevlastníkovi” doporučit relativně jednoduché typy zbraní, tedy buďto
  • revolver (pokud uvažuje i o nošení – pozor, k nošení potřebujete průkaz zbraně, jehož reálnou lhůtu pro vydání si nejprve ověřte komunikací s příslušnou policejní stanicí) nebo
  • krátkou opakovací brokovnici. Ty s kratší hlavní, tedy více vhodné pro manipulaci a užití při obraně v rámci obydlí, spadají do kategorie B, s delší hlavní do kategorie C.
 • Ideální variantu obecně představuje krátká samonabíjecí puška z důvodů podrobně vysvětlených v článku Čestná zmínka: Casey King (zneškodnění dvou ozbrojených lupičů ženou v 9. měsíci těhotenství). Držiteli průkazu – nevlastníku, který se s takovou zbraní nemůže v současnosti podrobněji seznámit na střelnici, nelze než doporučit provést koupi až jako případné druhé či třetí zbraně. Pro koupi samonabíjecí pušky V-AR | .223 MUE gen2 (NCH & B-rdy edice) v obchodě No Compromise House můžete po dobu trvání nouzového stavu využít kód na slevu 10% “covid19.zbrojnice.com“.

Krátká samonabíjecí puška je nejlepší sebeobrannou zbraní. Ale ne v době, kdy jsou zavřené střelnice a nezkušený kupující se s ní nemůže dostatečně seznámit.

Pořízení zbraně kategorie C – výrazně jednodušší proces

Výrazně jednodušší proces nabízí možnost nabytí zbraně kategorie C. Pro ně není potřeba získávat nákupní povolení. Postačuje pouze zbrojní průkaz.

Zde dochází k výraznému zúžení možných typů zbraní. V podstatě zůstávají pouze dlouhé zbraně vhodné pro obranu v rámci obydlí. Jisté a rychlé řešení nicméně mohou mnozí preferovat před účinnějším, avšak komplikovaným a potenciálně časově dlouhým (vydání povolení k nabytí zbraně kategorie B se sice zpravidla koná obratem, nicméně správní lhůta je 30 dní s možností prodloužení).

K hlavním možnostem výběru patří:

 • Opakovací brokovnice. Na rozdíl od stejné zbraně kategorie B tentokrát s dlouhou hlavní, která je méně vhodná při obraně v rámci obydlí (manipulace v omezeném prostoru). Přesto jde o účinnou a jednoduchou zbraň. Možnost nabití jedné nebo více prvních ran pryžovými náboji představuje další výhodu tohoto typu zbraně. Při výběru střeliva si nechte od prodejce poradit ohledně dosažení vhodné kombinace účinku v cíli a zpětného rázu v rameni s ohledem na své zkušenosti a fyzickou konstituci.
 • Dvouhlavňová brokovnice. Velmi jednoduchá na obsluhu. Zejména v případě nízkého rozpočtu – tyto zbraně lze z druhé ruky pořídit velmi levně. Pokud není nezbytné nakupovat co nejlevněji, pak upřednostněte opakovací. Dvě rány mohou být málo a přebíjení ve stresové situaci je problematické i pro zkušené střelce.
 • Opakovací puška. Vysoce účinná zbraň, kterou ale zpravidla nelze doporučit nezkušenému držiteli kvůli kombinaci složitějšího ovládání a zpětného rázu. Pro koupi opakovacích kulovnic Savage Arms v obchodě Proarms můžete využít kód na slevu 7% “zbrojnice.com”.
 • Opakovací malorážka. Výrazně méně, avšak přece jen účinná zbraň. Stejná obtížnost manipulace jako u pušky, ale lehčí zbraň bez zpětného rázu. Vhodná také pro levný a nenáročný nácvik střelby po ukončení stavu ohrožení. Pro koupi opakovací malorážky Rossi v obchodě Proarms můžete využít kód na slevu 7% “zbrojnice.com”.

V případě zbraní kategorie B i C je nezapomeňte zaregistrovat. Registraci proveďte “papírově” dálkově do deseti dní (dopisem nebo datovou schránkou) a fyzicky až po ukončení nouzového stavu souvisejícího s COVID-19.

Zbraně kategorie D – pro ty, co si nestačili vyřídit zbrojní průkaz

Některé střelné zbraně nevyžadují zbrojní průkaz. Zůstává zde nicméně volba pouze mezi komplikovanou účinnou variantou a jednoduchou neúčinnou variantou:

 • Perkusní zbraně. Vyžadují určitou míru technické zdatnosti, obzvlášť v současnosti, kdy se nelze prakticky seznámit s jejich funkčností na střelnici. Jde nicméně o účinný, byť pouze dvouranný prostředek sebeobrany. Pro koupi perkusních pistolí Gladiator v obchodě Proarms můžete využít kód na slevu 7% “zbrojnice.com”.
 • Plynovky. Svým vzhledem imitují opravdové pistole. Jejich účinnost závisí na ztrátě odhodlání útočníka. V případě, že se útočník nenechá zastrašit, jde o velmi špatné placebo.

Vedle uvedených střelných zbraní kategorie D se samozřejmě nabízí řada dalších alternativ, ať už v podobě chladných zbraní (pro obranu v rámci domácnosti například tomahawk), nebo pepřových sprejů.

Vyzkoušení funkčnosti a nácvik základních dovedností

V běžné situaci nelze pro sebeobranu doporučit neozkoušenou zbraň, jejíž užití si držitel nemohl dostatečně nacvičit.

Současná situace ale není v ničem běžná. Pokud to je možné, kupte si školní náboje a seznamte se se svou novou zbraní alespoň takto.

Jakmile pandemická opatření pominou, považujte vyzkoušení spolehlivosti prostřednictvím vystřelení nejméně padesáti v případě opakovací, resp. nejméně 300 ran v případě samonabíjecí zbraně, jako naprosté minimum.

Zabezpečení zbraně

Ať už si pořídíte jakoukoliv zbraň, nezapomeňte na čtyři základní pravidla bezpečného užívání a na její bezpečné uložení.

Dovolené meze nutné obrany

Každý, kdo si připouští eventualitu nutné obrany, by měl vědět, podle jakých kritérií české soudy tyto situace posuzují. Protože jinak se jakýkoliv výcvik sebeobrany stává současně přípravou na cestu do vězení.

Dovoleným mezím nutné obrany se podrobně věnuje série článků ve zvláštní části webu zbrojnice.com.


Pod čarou:

Při přípravě tohoto článku jsem oslovil deset významných maloobchodních prodejců zbraní. Odpověděli dva, slevu čtenářům zbrojnice.com nabídl pouze Proarms. Kromě výše uvedených zbraní Proarms dále nabídl kód na slevu 7% “zbrojnice.com” pro koupi vzduchovek Gamo. Ty sice nejsou vhodné pro sebeobranu, ale třeba by se s ohledem na uzavření střelnic mohl někomu hodit pro trénink při povolených vycházkách do přírody.


Statistiky a trendy civilního držení zbraní v ČR:

Edit 1.4.2020: Doplněn slevový kód No Compromise House na pušku VAR.

3 Replies to “COVID-19: Pořízení zbraně pro sebeobranu v době účinnosti pandemických opatření

 1. Dobrý den,
  Mám dotaz ve vztahu k nouzovému stavu. Má nyní stát zvýšené pravomoce k zabavování legálních zbraní? Máte v tomto směru nějaké signály?

 2. Ano, vláda je podle krizového zákona oprávněna mimo jiné:
  “přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, V OBLASTI ZBRANÍ, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *