Fact check

Fact check: legálně ozbrojený trestaný únosce v příbramské bance

Dne 28.12.2018 do budovy Unicredit Bank vstoupil muž ozbrojený revolverem ráže .38, jednou vystřelil do stropu a zajal devět zde přítomných osob jako rukojmí. Pachatel byl později zadržen policií a soudem umístěn do vazby. Médií proběhla informace o tom, že jednalo o “držitele zbrojního průkazu, který se dříve dopustil trestné činnosti”. Opravdu se jednalo o legálně ozbrojeného pachatele?

Příbramské Hradčany. Foto Miroslav Langer / Wikimedia.
Příbramské Hradčany. Foto Miroslav Langer / Wikimedia.

Bezúhonnost v zákoně o zbraních

Zákon o zbraních stanoví následující kritéria bezúhonnosti:

§ 22 Bezúhonnost fyzické osoby

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem

a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,

b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,

c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,
1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného11e) , nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11f), nebo

d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu 13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen13a).

Příbramský pachatel

Níže vyjádření policejního mluvčího pro zbrojnice.com:

V době od spáchání trestného činu v roce 2011 uplynulo více jak 5 let od právní moci rozhodnutí soudu, proto byl muži  jeho trest dle zákona zahlazen. Muž splňoval podmínku trestní bezúhonnosti a tím pádem splnil i zákonné podmínky k držení zbraně.

Jednalo se přitom o “úmyslný majetkový trestný čin, drobného rozsahu”. Drobný rozsah trestní zákoník nezná, nicméně lze předpokládat, že je tím myslen trestný čin v základní skutkové podstatě, tedy např. krádež věci v hodnotě 5.000 – 25.000 Kč, za kterou by soud typicky v případě prvního odsouzení uložil jiný trest než odnětí svobody.

Verdikt

Pachatel podezřelý z braní rukojmí v příbramské bance opravdu byl legálním držitelem zbraně, byť již byl dříve trestán.


Statistiky a trendy civilního držení zbraní v ČR:

5 Replies to “Fact check: legálně ozbrojený trestaný únosce v příbramské bance

 1. Chtěl bych se zeptat, o jaký revolver se jednalo? Dost často tu zapomínáte že člověk může legálně vlastnit, bez zbrojního průkazu zbraň vyrobenou do roku 1890, tudíž bez zbrojního průkazu v jiných západních státech i o dost víc benevolentnějších zákonů naprojektováno do 1900 vyrobeno do 1945. Nebylo by špatné jeden článek věnovat tomuto tématu. V Čechách jsou mezi lidmi 10ti tisíce né li číslo překračující 100tis ks těchto zbraní.

  1. Vzhledem k tomu, že pachatel byl držitelem zbrojního průkazu se domnívám, že pro dovozování předpokladu historičnosti jeho revolveru ráže .38 není důvod.

   Děkuji za inspiraci, možná se do tohoto tématu někdy pustím. Problém je v tom, že (1) většinou ty legislativy mají výjimky z výjimek, které se špatně postihují (takto zbraň pachatele ze Štrasburku byla sice “historická”, ale současně byla na seznamu zbraní kat. B bez ohledu na stáří/rok zkonstruování) a (2) v posledních letech se legislativy v tomto významně postupně zpřísňovaly, takže práce se zdroji, navíc pokud nejsou v angličtině, je pak dost obtížná.

   1. Tady bych možná byl opatrný s výrazem “historický”. Za historickou zbraň se považuje zbraň, jejíž všechny součásti byly vyrobeny do roku 1892. Podle wiki se model vyráběl zhruba do roku 1924, ve výzbroji se používal do šedesátých let dvacátého století.

    V tomhle ohledu si troufnu tvrdit, že ačkoliv model revolveru byl historický, konkrétní kus být nemusel.

    1. Předpokládám, že reagujete na Štrasburk?

     Ve Francii právo jako historické označuje zbraně vyrobené před rokem 1900, se stanovenými výjimkami. Právě pokud by ty výjimky nebyly stanoveny, tak by zbývalo 8 úvodních let výroby, dle nichž by daný revolver spadal mezi historické.

     Rok výroby jsem v žádné zprávě nezaznamenal.

     Více zde

     https://zbrojnice.com/2018/12/17/rip-pascal-verdenne-pri-utoku-ve-strasburku-zavrazden-legalni-drzitel-zbrani-stat-mu-znemoznil-se-branit/

   2. Pokud by jste jako redakce potřebovaly poradit, tak se na mě můžete obrátit, ve sběratelských kruzích se pohybuji cca 8-10let a mám celkem obstojnej přesah do zahraničí jde o to že Francie ani Holandsko a Belgie to nemají striktně vyrobené do roku ale na projektované. To co jako vyjímka platí v jedné zemi to neplatí v druhé a jelikož máme volné hranice a navzájem si jazykově rozumí, takže přeshraniční obchod kvete. Dám tu pár odkazů z Francouzských stránek, aby jste měli přehled co člověk může mít za zbraně bez povolení a registrace ve státě, který diktuje jiným které zbraně by měl zakázat.

    https://www.naturabuy.fr/BEAU-REVOLVER-COLT-NEW-ARMY-NAVY-REVOLVER-MOD-1895-ET-SON-ETUI-MILITAIRE-item-5226124.html

    https://www.naturabuy.fr/colt-1900-US-NAVY-item-3741437.html

    https://www.naturabuy.fr/Beau-fusil-Winchester-Modele-1897-Takedown-calibre-12-item-5282780.html

    https://www.naturabuy.fr/Mannlicher-Steyr-M95-8x56R-item-5133434.html

    https://www.naturabuy.fr/CARABINE-LONG-LEE-303-ENFIELD-1897-D-COLLECTION-item-5282369.html

    https://www.naturabuy.fr/CARL-GUSTAV-MLE-1896-6-5-55-LISSE–item-5282426.html
    https://www.naturabuy.fr/EXCEPTIONNEL-REVOLVER-RAST-ET-GASSER-cal-8mm-gasser-item-5291389.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *