Zahraničí

Balkán: Německo a Francie se snaží omezit pronikání nelegálních zbraní do Evropské unie

Überfiasko vyplývající ze dvou let, kdy Evropská komise většinu svých sil v oblasti zbraní napínala k prosazení konfiskací zbraní legálně držených zákonadbalými občany (přičemž reálný problém nedostatečně znehodnocených zbraní v pozadí potichu vyřešila nařízením, které Komise dostala za úkol vydat už v roce 2008) namísto aby se zaměřila na pašování těch nelegálních, si zřejmě začaly uvědomovat i vlády některých členských států. Ty se potýkají s neutuchajícím přílivem nelegálních zbraní skrz vnější hranice Evropské unie. Německo a Francie nyní začaly samy stupňovat své aktivity proti trhu s nelegálními zbraněmi na Balkáně.

Skládka v Srbsku. Foto RFE
Skládka v Srbsku. Foto RFE

Německo zvýšilo výši svých příspěvků do programů proti černému trhu se zbraněmi na balkáně vedených spojenými národy, NATO i organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V prosinci 2018 v Paříži proběhla konference za účasti ministrů zahraničí Francie, Německa, Srbska, Kosova, Makedonie, Bosny, Albánie a Černé Hory se zaměřením právě na spolupráci v potírání přeshraničního pašování zbraní.

Podle závěrů konference jsou v současnosti v Evropské unii stovky tisíc nelegálních zbraní původně pocházejících z Balkánu. Ministr zahraničí Německa Heiko Mass k tomu dodal: “Otázka větší stability Balkánu má přímý dopad také na bezpečnost Německa. Hlavními body francouzsko německé iniciativy je provedení právních reforem, lepší rozdělení pravomocí a ustavení národních styčných osob. Vytvořili jsme ambiciozní plán, který vyžaduje technickou a finanční podporu zahraničních dárců, a to především od Evropské unie.”

Podle poslední zprávy Small Arms Survey patří obyvatelstvo Balkánu k nejvyzbrojenějším na světě po USA a Jemenu. Srbové a Černohorci mají průměrně 39 zbraní na 100 obyvatel, Bosňáci 31, Makedonci 30 a Kosované 24 (ČR dle SAS 12,5 zbraní na 100 osob, počet legálních je 8).

Zdroj: Balcan Insight


Komentář zbrojnice.com

Stejně jako jiné podobné iniciativy i tato chvályhodná francouzsko-německá činnost opomíjí tu nejdůležitější součást podobných snah: zavedení legislativního rámce civilního držení zbraní, který bude obecně občany vnímán jako důvěryhodný, legitimní a spravedlivě nastavený.

Jak jsem popsal v článku Srbsko: legislativa vytvářející černý trh se zbraněmi, na Balkáně vidíme pod tlakem EU zavádění přesného opaku: zbraňová omezení, která na jednu stranu činí legální držení zbraní (tedy i legalizaci současného faktického stavu) nejen nepraktickým, ale také díky kombinaci ekonomických tlaků a byrokratické neefektivity pro většinu obyvatel nemožným. Navíc státní moc na Balkáně tradičně není dostatečně efektivní, aby tato EU vynucená absurdní omezení dokázala vynucovat.

Pro obyčejné obyvatele pak při vzpomínce na televizní debaty, v nichž je v předvečer občanské války politici ubezpečovali, že není třeba se bát, ba ani vytvářet zásoby potravit, pak setrvání v šedé zóně představuje jedinou reálnou alternativu.

Tato šedá zóna je důsledkem prosazování neefektivního německo-francouzského modelu legálního držení zbraní, z nějž pomalu zbraně odkapávají do černé zóny – tedy do rukou opravdových zločinců a přes vnější hranice EU následně i do rukou teroristů.


Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *