Fact check

Fact check: Příliš volná česká zbraňová legislativa umožňuje výcvik německých extrémistů, Deutschlandfunk

Německý rozhlas (Deutschlandfunk) 27.2.2019 zveřejnil článek, který, ačkoliv krátký, hned na třech místech operuje s tezí, že výlety německých extrémistů na české střelnice jsou motivovány příliš volnou českou zbraňovou legislativou.


Související: Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní


Původní tvrzení

Toto tvrzení v německém článku vyvěrá ze slov Jana Charváta, politologa a odborníka na extremismus:

Jde o standardní nabídku soukromých střelnic. Protože tady zákony upravující přístup ke zbraním nejsou tak přísné jako v Německu.

Německý rozhlas si dále všímá:

Stačí pouhý průkaz totožnosti, a každý si může půjčit zbraň a pod dozorem instruktorů začít pálit. Nabídka je rozsáhlá od browningu po kalašnikov. Správci je přitom jedno, komu se dostanou zbraně do ruky. Musí podle zákona jen zapsat, kdo byl na střelnici. Bez zápisů v knize hostů by si nikdo asi ani extremistů nevšiml.

Podmínky přístupu zájemce o střelbu na německé střelnici

Pro střelbu na německé střelnici je nutné:

 • být starší 18 let (případně 14-18, kdy platí limit 5,6mm, max 200 J; od 12 let možno vzduchovky vymezené úsťovou energií 7,5 J )
 • předložit průkaz totožnosti
 • nebýt pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • zaplatit poplatek zahrnující
  • vypůjčení zbraně
  • pronájem střeleckého stání
  • čas instruktora
  • pojištění pro zacházení se zbraní.

Čechovi, který by přijel do Německa na střelnici, nic nebrání v jejím využití po předložení průkazu totožnosti stejně, jako Němci v Česku. Podstoupení testu extrémnosti politických či jiných názorů či lustrace v seznamech registrovaných extremistů není podmínkou využití německých střelnic.

Podobně jako v České republice řada německých střelnic nepůjčuje zbraně, případně nemá instruktora, který by mohl na střelce bez zbrojního průkazu dohlížet, a tedy tuto možnost neumožňuje.

Na rozdíl od České republiky německé střelnice nemají povinnost zaznamenávat totožnost střelců. Některé tak činí, protože to vyžaduje jejich smlouva s pojišťovnou.

Pokud by už německá střelnice vedla seznam střelců, tak pro jeho získání by  německá policie zřejmě musela mít soudní příkaz (zde podotýkám, že nejsem expertem na německé právo a stejně tak právníky nejsou ani 3 němečtí střelci, kteří poskytli informace pro tento článek).

Kromě věku jsou tedy podmínky přístupu na střelnici v Německu totožné s českými. Pan Charvát ani rozhlas se nezmiňují o Kinderextremistech, takže tento rozdíl považuji za nepodstatný.

Jediný podstatný rozdíl představuje povinnost zaznamenávat totožnost střelců, která je v České republice, a v Německu nikoliv.

Některé odlišnosti panují v oblasti samotné střelby (typy terčů, střelba za pohybu, atd.), nicméně to nemá vliv na dostupnost samotných střelnic pro osoby bez zbrojního průkazu a možnost naučit se ovládat zbraň (ostatně v tomto směru také žádné tvrzení k fact-checkování v článku uvedeno není).

V detailu k podmínkám přístupu na střelnice osobami bez zbrojního průkazu v Německu na webu Deutscher Schützenbund.

Verdikt

Podmínky pro možnost střelby na střelnici osobou bez zbrojního průkazu jsou v České republice v zásadě stejné jako v Německu.

Jediný rozdíl je v tom, že v německém poplatku je zahrnuto také pojištění; v České republice je standardem držení pojistky odpovědnosti přímo samotným provozovatelem střelnice, takže jde pouze o technikálii bez přímého dopadu na dostupnost střelnic pro extremisty.

Zatímco na českých střelnicích existuje povinnost vést seznamy střelců a tyto zpřístupňovat policii, v Německu podobná povinnost není. Pro německé extremisty je tedy z hlediska zachování utajení lepší navštěvovat německé střelnice. Z hledisek významných v ověřovaném článku lze tedy považovat podmínky užívání českých střelnic za přísnější než v Německu.

Tvrzení Jana Charváta a Deutschlandfunk je tedy lživé.


Německo:

2 Replies to “Fact check: Příliš volná česká zbraňová legislativa umožňuje výcvik německých extrémistů, Deutschlandfunk

 1. Výborné shrnutí. Asi by nebylo na škodu kontaktovat veřejně Deutschlandfunk a konfrontovat je sjejich vlastní lží. Myslím, že jde o provětrání již trochu vyčpělé informace u příležitosti soudního jednání ohledně české žaloby na směrnici o zbraních. Nejspíš snaha ukázat, jak máme benevolentní zákony, které “podporují “extremisty v Německu a postavit německou veřejnou proti ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *