Zahraničí

Finsko: Implementace přinese nový formální důvod držení zbraní – pro účely národní obrany

Evropská zbraňová směrnice přinesla řadu zákazů, které prosazovaly především Francie a Velká Británie. Současně směrnice obsahuje také řadu výjimek, které národní státy mohou dle svého uvážení zavést. Jedna z nejšířeji stanovených výjimek umožňuje držení zakázaných zbraní pro účely národní obrany.

Finové se rozhodli této výjimky využít naplno, a to dokonce způsobem, vedle nějž švýcarská miliční výjimka vypadá jen jako špatný vtip.

Finští rezervisté se zbraňovými povoleními

Finští rezervisté, pokud chtěli mít vlastní zbraně, byli doposud formálně zákonem považováni za sportovní střelce. Museli tedy splňovat podmínky pro držení zbraně pro účely sportovní střelby. Takto zbraně drží na 35.000 osob. Další cestou, s 300.000 držiteli zdaleka nejrozšířenější, je lov. Sběratelská povolení jsou komplikovaná. Pro účely sebeobrany ve Finsku povolení vydávána nejsou vůbec.

V rámci nezbytné implementace evropské zbraňové směrnice nyní Finsko přišlo se zcela novým konceptem. Standardní důvody držení zbraně pro účely “sportu” a “lovu” nyní doplní “národní obrana”. (Pozn.: Ve Finsku nemají zbrojní průkaz, jak jej známe my, nicméně obdobným způsobem zkoumají podmínky držení pro povolení k nabytí první zbraně, povolení pro další zbraně jsou pak již spíše formalitou.)

Výjimka je přitom v zákoně napsána velmi široce – splňuje ji každý, kdo by “mohl být” povolán k obraně země. Panuje shoda na tom, že ji budou splňovat všichni, kdo prošli vojenskou základní službou, tedy téměř celá mužská populace. Současně to také otevírá možnost širšího výkladu s odkazem na zimní válku, v níž obranu tvořila de facto veškerá populace bez ohledu na věk nebo pohlaví.

Zásadní pro držitele zbraní je ale fakt, že tato výjimka založí nárokové vydávání povolení k držení samonabíjecích zbraní zakazovaných směrnicí. Bez ohledu na jejich případný původ v plně automatické zbrani, sklopnou pažbu nebo velikost zásobníku.

Švýcaři ostrouhali

Finská cesta (vycházející z čl. 6 odst. 2 směrnice) je velmi zajímavá zejména ve srovnání se švýcarskou implementací. Tzv. miliční výjimka, kterou ve směrnici vyjednala švýcarská vláda (upravená v čl. 6 odst. 6 směrnice), je totiž podmnožinou výjimky pro sportovní střelce. Švýcarští milicionáři tak pro držení svých zbraní budou muset v podstatě splňovat veškeré podmínky, které směrnice klade pro sportovní výjimku – zejména pravidelnou účast na soutěžích. Máte zrovna v daném roce málo času mezi prací, opravami domu a časem tráveným s rodinou a v době, kdy jste chtěli plnit povinnost, jste si zlomili ruku? Čas odevzdat…

Bude zajímavé sledovat, jestli “finská implementace” přilije oleje do ohně doutnajícího pod kotlem před švýcarským květnovým referendem o odmítnutí parlamentem již schválené implementace.


Implementace ve Švýcarsku:


 

Češi cestu hledají

České Ministerstvo vnitra s cílem minimalizovat negativní dopady směrnice připravuje zcela novou zbraňovou legislativu. Samotný návrh nového zákona o zbraních bezpečnostní výjimku ve své současné podobě využívá prostřednictvím  českého systému skrytého nošení zbraní s odkazem na směrnicí upravenou ochranu “citlivých prostor” (čl. 6 odst. 2 směrnice).

Kromě něj se počítá také s využitím výjimky pro národní obranu ve zvláštním zákoně o branných spolcích. Jak by to mělo přesně vypadat, ještě není známo. Pro budoucí přetahování se s EU je nicméně dobře, že ČR v tomto přístupu k implementaci nebude osamocena.

Další finské novinky

Kromě toho, že Finové v rámci implementace uhájí své samonabíjecí pušky, stojí v rámci nové finské legislativy za povšimnutí také další novinky:

 • Bude zahájen nový a velmi rozsáhlý program střeleckého výcviku rezervistů plně hrazený státem. Rezervisté si budou moci vybrat, zda-li se výcviku budou účastnit s vlastní zbraní drženou pro účely národní obrany nebo s armádní zbraní.
 • Úplný grandfathering. Pouze lovci nebudou moci mít standardní zásobníky.
 • Došlo ke zrušení psychologických testů (již dřívější novelizací).
 • Plná implementace v rámci držení zbraně pro sportovní účely. Pro dlouhou zbraň nutné 12 měsíců předchozího členství v klubu, pro krátkou 24 měsíců. Zásobníky bez omezení.
 • Zvláštní kategorie zbraní držených přímo kluby. Ty mohou držet také zbraně kat. A. Po dobu 12/24 měsíců tedy budoucí držitelé zbraní pro účely sportu mohou trénovat s klubovými zbraněmi. Nebo si místo čekání rovnou vyřídit povolení pro účely národní obrany.
 • Sběratelé mohou ze zbraní střílet (původní návrh toto zakazoval).
 • Uvolnění SBR. Dříve bylo ve Finsku zakázáno držet zbraně kratší než 84cm. Nyní Finsko zavádí plnou implementaci, a tedy v rámci sportovní či obranné výjimky lze držet i SBR.
 • Povolení zůstávají doživotní, držitel musí jen co 5 let doložit, že splňuje podmínky pro jejich držení.

Zdroj: Původní zpráva


Implementace:

6 Replies to “Finsko: Implementace přinese nový formální důvod držení zbraní – pro účely národní obrany

 1. Včera jem o tom zrovna přemýšlel při dlouhé procházce lesem. Že by u nás stačilo v zákoně přepsat “Zbrojní průkaz” na třeba “Průkaz dobrovolných záloh” a jen dopracovat paragrafy, v jakém vztahu k armádě jsou. A bylo by. Koukám, že Finové to vzali za konec, který EK nepředpokládala.

 2. Jestli to přeložíte, tak to může docela zamíchat kartami ve Švýcarsku. Jestli nepřeložíte, budu muset udělat krátké a nepřesné shrnutí sám a poslat … ale přiložit polínko pod Švýcarský kotlík bychom měli.
  Aby viděli, že nejsou sami a že ne všechny vlády se hrbí před zdivočelým eurobolševikem.

  1. Překládat to nebudu. Vycházím z toho, že během týdne nebo dvou k tomu něco vyjde v angličtině přímo od Finů a bude to mnohem přesnější.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *