Zahraničí

Španělsko: Petice ANARMA požaduje odvolání úředníků odpovědných za zvrácený návrh “implementace”

Španělskými úřady představený návrh “implementace” se veřejnosti podařilo zvrátit. Po zahlcení připomínkového řízení námitkami proti nové legislativě, demonstraci držitelů zbraní a masovému oslovování politiků došlo k formálnímu stažení návrhu nové legislativy. Spolek držitelů zbraní ANARMA ale požaduje také odvolání odpovědných úředníků.

Zvrácený návrh “implementace”

Návrh novely místní zbraňové legislativy, který se Španělům podařilo zvrátit, předpokládal zavedení omezení upravených v evropské zbraňové směrnici. Přitom ale neměl návrh zákona obsahovat výjimky ze zákazů, které směrnice umožňuje. Nadto návrh obsahoval restrikce také pro vzduchovky, lukostřelbu a v oblasti nožů a harpun. V detailu: Španělsko: Demonstrace proti návrhu “implementace”, který je výrazně restriktivnější než zbraňová směrnice.

Naprosto jednoznačný nesouhlas veřejnosti vedl k rychlému stažení návrhu, přičemž politický establishment přislíbil vypracování nové verze, která bude pouze v nezbytně nutné míře zapracovávat evropskou legislativu.

Rychlému stažení zřejmě napomohl fakt, že se ve Španělsku budou letos konat nejen evropské, ale také místní volby. Navíc je na stole také možnost, že současně s nimi proběhnou i předčasné parlamentní volby.

Petice ANARMA požadující odvolání odpovědných úředníků

Španělský spolek sdružující držitele zbraní ANARMA se nesmířil s pouhým zvrácením restriktivní novely. ANARMA zahájila kampaň za odvolání úředníků odpovědných za přípravu zbraňové legislativy, v jejímž rámci započala také sběr petičních podpisů.

Evropské a české souvislosti

Kampaň proti úředníkům má také překvapivé evropské a české souvislosti.

Podle vyjádření viceprezidenta ANARMA Daniela Álvareze pro zbrojnice.com stejní úředníci, kteří přišli se zvráceným návrhem “implementace”, také zastupovali Španělsko v rámci příprav směrnice na unijní úrovni (GENVAL a COREPER).

Návrh nizozemského předsednictví z 4. dubna 2016, podle nějž měly být zakázány všechny samonabíjecí zbraně schopné pojmout externí zásobník s více než 6 náboji, je všeobecně známý.

Podle Daniela Álvareze se španělští představitelé v rámci vyjednávání pokoušeli prosadit celoevropský zákaz jakýchkoliv samonabíjecích pušek s externím zásobníkem – a to ještě dlouho po té, co i samotní Nizozemci svůj návrh stáhli.


Související

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *