Zahraničí

Německo: Roste závažná trestná činnost, občané nakupují plynovky – Zelení připravují restrikce

V Německu se od roku 2015 zdvojnásobil počet osob s tzv. “malým zbrojním průkazem”, jehož držitelé smějí pro “sebeobranu” nosit plynovky. Uvozovky uvádím proto, že jde o makety pistolí, které prakticky nijak nezvyšují šance na účinnou obranu. Jejich držitelé se spoléhají především na to, že se pachatel zalekne a uteče.

Souvislosti

Německo v posledních letech čelí nárůstu závažné trestné činnosti (zdroj):

 • Počet zaznamenaných vražd se mezi lety 2014 a 2018 zvýšil z 664 na 901. Objasněnost přitom zůstává na totožných 95,3%, což ukazuje, že policejní složky v těchto případech neselhávají, jen jsou jako všude jinde účinné při šetření trestné činnosti, nikoliv v jejím předcházení.
 • Počet zaznamenaných sexuálních deliktů se mezi lety 2014 a 2018 zvýšil z 46.982 na 63.782 při současném navýšení objasněnosti z 58,2% na 77%.
  • U takto vysokého nárůstu objasněnosti je dobré připomenout, že původní policejní zpráva z ledna 2016 přibližně 200 z útoků během kolínských silvestrovských oslav označuje za znásilnění, o deset měsíců později již policie uvádí jen 8 znásilnění a 19 pokusů o ně; dopaden nebyl prakticky nikdo.
 • Počet zaznamenaných násilných sexuálních trestných činů se mezi lety 2014 a 2018 zvýšil z 12.537 na 29.952; zde statistika nicméně není zcela jasná, protože novelizací trestní legislativy v roce 2017 došlo k vytvoření zvláštních skutkových podstat (není jasné, zda-li byla tato jednání dříve trestána v rámci jiných skutkových podstat, případně jak důsledně).
  • Podle nového § 184i německého trestního zákoníku je “osahávání” trestáno až dvěma roky odnětí svobody, v případě skupinového útoku až pěti lety odnětí svobody. Pro srovnání: sám jsem v ČR narazil na případ, kdy podobné jednání policisté přivolaní na místo činu nechtěli vůbec řešit (“a co bychom s tím jako měli dělat”).
  • Nový § 184j německého trestního zákoníku trestá skupinové navádění k trestnému činu až dvěma lety odnětí svobody, není-li takové jednání podle jiného ustanovení trestné přísněji. Toto usnadňuje trestání i osob nepřímo zapojených do taharrush gamea.
 • Počet zaznamenaných znásilnění vzrostl mezi lety 2014 a 2017 z 7.345 na 11.282 a v roce 2018 poklesl na 9.234. Policie se opět chlubí navýšením objasněnosti z 81% na 84%.
 • Počet zaznamenaných ublížení na zdraví vzrostl mezi lety 2014 a 2018 z 527.429 na 554.635, z toho těžká ublížení na zdraví vzrostla z 125.752 na 136.727.

Na pozadí nárůstů nejzávažnější kriminality policie udává snížení zaznamenané méně závažné kriminality. Statistické hrátky německých orgánů v detailu přibližuje článek Německo: policejní statistiky nereflektují realitu.

Překážky proti snahám občanů se bránit

Ruku v ruce s nárůstem trestné činnosti řada německých občanů projevuje snahu zvýšit své šance na účinnou obranu. Systém těmto jejich snahám ale není vůbec nakloněn. Neziskové organizace doporučují se zločincům poddat a neprovokovat je pokusy o obranu. Legislativa v oblasti pepřových sprejů je v Německu už tak dost svázaná, policejní odbory nicméně požadují jejich úplný zákaz. Jiné sebeobranné prostředky jsou již zakázany či výrazně omezeny, pro jistotu jsou ale ještě ve městech zaváděny “bezzbraňové zóny” penalizující jakékoliv předměty využitelné k sebeobraně. Držení a nošení střelných zbraní pro sebeobranu je tabu. Příslušné povolení má v současnosti pouze 1.951 občanů a většině dosavadních držitelů nejsou prodlužována (zvláštní skupinu tvoří politici a vybraní zaměstnanci státu, pro které platí relativně permisivní pravidla mimo standardní systém civilních povolení).

Jedinou útěchu tak pro řadu Němců představoval doposud nárokový systém povolení k nošení plynových zbraní. Pouze útěchu, neboť z hlediska praktických možností sebeobrany jsou tyto makety pistolí jen mizernými náhražkami.

Počet těchto povolení vzrostl z 249.923 v roce 2013 na 610.931 v roce 2018.


Související: O. Machow: Zvyšování chuti na sebeobranu


Bavorští zelení požadují Verbot

100.000 z těchto držitelů “malých zbrojních průkazů” žije v Bavorsku, což představuje dvojnásobek oproti roku 2015. Bavorské Zelené statistika osob s licencí k nošení maket pistolí vyděsila.

Věci se již ale chopila Katharina Schulze, vedoucí frakce Zelených v bavorském zemském sněmu: “Počet licencí je alarmující, jejich dostupnost se musí ztížit.” Schulze doplnila, že kromě ztížení dostupnosti licencí k nošení je nezbytné zavést povolení i na pouhé držení těchto maket.

Jde přitom o návrat k tématu z roku 2016. Tehdy Zelení s restrikcemi plynovek flirtovali poprvé, svůj nápad ale nedovedli do kýženého konce. Expertka strany Zelených pro vnitřní záležitosti Irene Mihalic tehdy uvedla: “Právní úprava plynovek je příliš mírná.” Podle Mihalic je důležité předejít dalšímu vyzbrojování občanů, aby nebrali věci do svých rukou. “Naším vzorem přece není divoký západ. Musíme zajistit, aby policie mohla prosazovat monopol státu na násilí.”

Zákazy v oblasti plynovek překvapivě nepodpořil šéf policejních odborů Rainer Wendt (Deutsche Polizeigewerkschaft, což je jiná odborová organizace, než která nyní prosazuje zákaz pepřových sprejů): “Stát musí zajistit zvýšení subjektivního pocitu bezpečí. To je možné jen skrz více policistů na ulicích. Volný prodej plynovek nekritizuji.”

Raketově rostou také samotné prodeje plynových pistolí. Zatímco “malý zbrojní průkaz” je předpokladem jejich nošení, pouhá koupě a držení zatím nijak omezeny nejsou. V souvislosti s tím narůstá také počet případů osob, které byly obviněny v souvislosti s nošením plynovek bez povolení. To je obvykle trestáno pokutami kolem € 2.000.

Zdroj: Nordbayern, Welt, Merkur,

Komentář zbrojnice.com

Omezení kapacity zásobníků je jen začátek cesty, na jejímž konci je nezletilá dívka obviněná za to, že se pokusu o znásilnění bránila nelegálním pepřovým sprejem.


Německo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *