Zahraničí

Nový Zéland: Držitelé přestavují AR 15 na opakovací pušky, aby se vyhnuli konfiskacím

Zatímco česká masmédia přinášejí zprávy o nadšení novozélandských držitelů zbraní při odevzdávání svých nově zakázaných zbraní způsobem, který si v ničem nezadá s příběhy o nadšení při kolektivizaci venkova v 50. letech v Československu, na Novém Zélandu se staly populárními soupravy součástek umožňující úpravu pušek AR 15 na opakovací.

Shrnutí dosavadního vývoje:

  • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
  • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
  • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
  • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
  • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
  • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
  • Přestože zatím policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
  • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
  • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
  • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u řady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.

AR 15 upravené na pumpy

V rámci legislativních změn vláda a následně parlament přijali zákaz  samonabíjecích pušek schopných pojmout více než deset ran (automatické zde byly zakázány již dlouhodobě). Novozélanďané drží těchto zbraní přibližně 14.000 (včetně jiných typů moderních sportovních pušek) v originální samonabíjecí konfiguraci a další desítky tisíc v “neutralizované” verzi bez pistolové rukojeti.

V souvislosti se zákazem se na Zélandu staly prodejním hitem sady součástek, které umožňují úpravu AR 15 na opakovací pušku na principu pumpy. Kromě změny způsobu nabíjení jsou zbraně také upravovány tak, že je v nich “pevně” zabudován zásobník na deset ran.

Policie neví, jestli se to smí

Policejní velení nebylo schopno odpovědět na otázky novinářů, zda-li tato úprava představuje cestu, jak se vyhnout konfiskaci zbraní. Policejní mlžení je přitom nutno vnímat ve světle faktu, že od prosince bude legálním držitelům nově zakázaných zbraní hrozit trest odnětí svobody v délce až pěti let.

Zástupkyně místního zbraňového spolku COLFO Nicole McKee se vyjádřila, že držitelé zbraní konverze provádějí především proto, že jim vláda za konfiskované zbraně nenabízí jejich opravdovou hodnotu: “Lidé se snaží nalézt cesty, jak si legálně ponechat své zbraně v konfiguracích, které jsou dovolené. Chtějí je dále používat a ne o ně přijít.”

Nik Green, zástupce protizbraňové lobby Gun Control NZ má za to, že úprava zbraní na opakovací nepředstavuje cestu mimo zákaz: “Zbraně jsou modulární nástroje, můžete je rozebrat, vyměnit součástky tam a zpátky. To znamená, že samonabíjecí zbraň upravená na opakovací může být lehce upravena zpět. Doporučoval bych lidem, aby to nedělali. Mají možnost své zbraně odevzdat, dostat odškodnění a koupit si jiné zbraně, které budou v souladu s legislativou.” K tomu, že vláda bude brzy projednávat přípravu další novely zbraňové legislativy, a tedy nikdo vlastně neví, co bude legální za týden, natož za rok, se Green nijak nevyjádřil.

Zatímco úpravu AR 15 většinou jejich držitelé se zakoupenými součástkami provádějí sami, zélandští zbrojíři mají plné ruce práce s úpravami dalších typů zakázaných zbraní. Andrew Bakker obdržel již více než 50 požadavků: “Mnoho těchto zbraní je sbírkových. Znám lidi, kteří mají zbraně z první nebo druhé světové války a snaží se vyhnout jejich zničení.” Kromě historických nyní také upravuje opakovací malorážky a opakovací pušky na principu páky. V případě, že mají pevný zásobník na více než 10 ran, musí být upraveny, odevzdány nebo přejít do ilegality, aby se jejich držitelé vyhnuli možnému trestu až pěti let odnětí svobody.

Zdroj: TVNZ

Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *