Zahraničí

Maďarsko: Vláda předložila návrh implementační novely zbraňové legislativy, blíží se konec gumostřílů

Maďarská vláda na konci dubna 2020 předložila parlamentu návrh implementační novely místního zákona o zbraních. Co do hlavních bodů návrh kopíruje směrnici a nepřináší žádné zvláštní překvapení. V důsledku zařazení gumostřílů mezi zbraně vyžadující držení zbrojního průkazu bude Maďarům odejmuta neúčinnější alternativa z doposud dostupných sebeobranných prostředků.

Zákon a prováděcí nařízení

Zatímco v České republice jsou téměř všechny zásadní otázky zbraňové legislativy řešeny přímo v zákoně, maďarská zákonná úprava je pouze obecná a řadu podrobností upravuje až prováděcí nařízení.

Maďarská vláda tedy po přijetí novely zákona bude muset novelizovat i prováděcí nařízení. V něm bude upraven například okruh výjimek pro nabývání Evropskou unií nově zakázaných zbraní. V této chvíli tedy není zcela jasné, jak přesně v tomto směru Maďarsko zákazovou směrnici provede. Například pro směrnicí uváděnou sportovní výjimku se dosavadní implementace velmi liší. Od restriktivního Německa až po velmi permisivní výklad v Itálii.

Úskalí rozsáhlých pravomocí vlády co do dotváření zbraňové legislativy nedávno ukázal Nový Zéland a Kanada.

Základní body maďarské implementace

Návrh novely v souladu s unijní směrnicí zakazuje držení vybraných typů zbraní, včetně zbraní se zásobníkem na více než 10 či 20 ran. Pro držení těchto zbraní (zásobníků) bude v budoucnu možné nabýt výjimku pro sportovní střelbu. Přesné požadavky pro vydání výjimky budou obsahem vládního nařízení a zatím nejsou známy.

Držitelé si budou moci ponechat zbraně nabyté před účinností novely, zřejmě ale budou výrazně omezeni co do možnosti jejich následného prodeje. Maďarsko tedy zavádá grandfathering v rozporu se směrnicí i po datu 13.6.2017.

Znehodnocené zbraně deaktivované po 8. dubnu 2016 budou nově zařazeny mezi zbraně kategorie C, tedy vyžadující držení zbrojního průkazu. Dovoz a uvádění na trh bude možné pouze v případě zbraní znehodnocených v souladu s legislativou platnou po 8. dubnu 2016.

Plynovky a gumostříly

Maďarsko má velmi restriktivní legislativu držení a nošení zbraní pro sebeobranu. Podobně jako v Německu tak pro většinu Maďarů co do sebeobranných prostředků nejdostupnější alternativu představují plynovky a poplašňáky. Vedle nich je zde běžným občanům dostupná také místní specialita v podobě gumostřílů.

Nově bude možné volně držet pouze ty verze, které budou v souladu se směrnicí EU č. 2019/69.

Gumostříly budou v důsledku přeřazeny mezi zbraně kategorie C, tedy podléhající držení zbrojního průkazu, a zřejmě zcela zmizí z trhu.

Zdroj: Kaliber Info


Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *