Zahraničí

Nový Zéland: Masivní selhání konfiskační kampaně, desítky až stovky tisíc dosud legálních zbraní směřují na černý trh

Na Novém Zélandu vypršelo období pro “dobrovolné” podřízení se konfiskaci nově zakázaných zbraní. Doposud legální držitelé policii odevzdali pouze zlomek zbraní – v závislosti na odhadu celkového počtu zákázaných zbraní jich bylo odevzdáno jen 13-17%. Policii se dokonce nepodařil nucený výkup ani té části nově zakázaných zbraní, které byly registrovány. Nový Zéland je nyní v důsledku změny legislativy doslova zaplaven nelegálními zbraněmi, pro jejichž majitele bude v budoucnosti jedinou možnost představovat černý trh. Až statisíce legálních držitelů byly změnou legislativy kriminalizovány. Policie, která již dříve ukázala naprostou neschopnost čelit kriminálnímu násilí a gangové zločinnosti, se nyní zaměří na provádění domovních prohlídek doposud zákonadbalých občanů.

Shrnutí dosavadního vývoje na Novém Zélandu

 • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
 • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
 • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
 • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
 • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
 • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
 • Přestože zatím policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
 • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
 • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
 • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u řady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.
 • V návaznosti na přeřazení samonabíjecích pušek do zakázaných se na Novém Zélandu staly populárními sety součástek umožňujících přestavbu na opakovací . Policie přitom není schopna říct, zda-li je tento postup cestou, jak se vyhnout možnému trestu až pěti let odnětí svobody za neodevzdání nově zakázaných zbraní.
 • Na konci července vláda zveřejnila detaily ohledně návhu další novely zbraňové legislativy. Ta má mimo jiné zpřísnit podmínky držení zbraní, zavést registr a automatické upozornění policie v případě, že držitel vyhledá pomoc lékaře v souvislosti s duševními potížemi. Narozdíl od předchozích změn nová legislativa nemá tak širokou podporu v parlamentu.
 • V červenci vyšlo najevo, že policie udělila zbrojní průkazy 639 australským zločincům.
 • Ukázalo se, že zločinci (ti bez zbrojních průkazů) zbraně nejen nesložili, ale v zemi na pozadí konfiskací legálních zbraní narůstá počet zločinů páchaných se střelnými zbraněmi a noži. Zástupci vedení policie se tak na přelomu října a listopadu sešli s 50 nejvlivnějšími bossy podsvětí a poprosili je, aby odevzdání zbraní ještě jednou zvážili.
 • V prosinci 2019 došlo k zásadnímu prolomení bezpečnosti systému registrace konfiskovaných zbraní. V důsledku nepovedené aktualizace aplikace SAP došlo k úniku informací o osobách, které odevzdaly zbraně, a to včetně konkretizace zbraní i částky, která za ně byla vyplacena.

Výsledek “dobrovolných” konfiskací

Novozélandští legální držitelé zbraní měli po přijetí zákazu vybraných typů čas od července do 20. prosince 2019 k jejich odevzdání. Podřízením se konfiskační legislativě se majitelé mohli vyhnout trestnímu stíhání a získat tabulkové odškodnění.

Vzhledem k tomu, že naprostá většina zbraní na Novém Zélandu doposud nepodléhala registraci, nebylo jasné, kolik jich přesně spadá mezi nově zakázané. Podle odborných odhadů zákaz dopadl na 240.000 – 300.000 zbraní.

Podle konečného součtu policie zajistila 56.250 zbraní od 33.619 osob. Dále policie zajistila také 194.245 “součástí”, zejména zásobníků. Z tohoto počtu šlo přibližně o:

 • 4.900 nelegálních zbraní (typicky jde zřejmě o zbraně z pozůstalostí odevzdaných přibuznými bez zbrojního průkazu),
 • 32.000 samonabíjecích pušek se středovým zápalem,
 • 11.295 pušek se zásobníkem na více než 10 ran,
 • 4.600 opakovacích brokovnic se zásobníkem na více než 6 ran,
 • 2.000 samonabíjecích brokovnic se zásobníkem na více než 6 ran,
 • 1.000 brokovnic s vyměnitelným zásobníkem.

Většina zbraní na Novém Zélandu doposud nebyla registrována. Výjimku představuje kategorie tzv. “pušek vojenského stylu”, kterými místní legislativa rozumí samonabíjecí pušky s pistolovou rukojetí nebo zásobníkem na více než 10 ran.

Těch Novozélanďané drželi 15.037. Přestože jde o registrované zbraně, kde policie dokáže ztotožnit konkrétní držitele, 1.228 zbraní nebylo odevzdáno, ani k nim nebylo vydáno povolení na úpravu na povolený typ (obvykle malorážka s pevným omezeným zásobníkem) či další držení (muzea). Policie konstatuje, že tyto držitele “bude kontaktovat”.

Po odečtení snah o technické úpravy na Novém Zélandu nyní v závislosti na odhadu z důvodu legislativní změny “vzniklo” až 200.000 nelegálních zbraní. Jejich doposud zákonadbalí držitelé se rozhodli nepodvolit legislativě, kterou považují za nelegitimní. Raději riskují kriminalizaci.

Tyto zbraně budou postupně pronikat na černý trh. S ohledem na to, jak je novozélandská policie vůči zločineckým gangům naprosto bezzubá, lze očekávat změna legisltivy bude ve svém důsledku mít zásadní dopad na bezpečnost v zemi.

První “zbraňová” domovní prohlídka na Novém Zélandu po konci lhůty k odevzdání zbraní byla provedena s cílem nalézt tuto malorážkovou opakovací pušku. Neúspěšně, vlastník ji již dávno prodal.

Začínají domovní prohlídky zákonadbalých občanů

Policie provedla několik silně medializovaných domovních prohlídek již na začátku konfiskačního období. Zdá se, že podobnou taktitu policie zvolila i pro toto nové “prohlídkové” období, když první medializovaný případ dopadl na hlasitého odpůrce konfiskační legislativy.

Dieuwe de Boer v rámci vyjádření nesouhlasu s konfiskační legislativou zaslal připomínky příslušné komisi novozélandského parlamentu. V nich se ukázal jako opravdový extremista, když mimo jiné navrhoval zavedení povolení pro skryté nošení krátké zbraně pro sebeobranu (tato možnost v současnosti na Novém Zélandu vůbec neexistuje). Policii ale zaujalo něco jiného – poukázal totiž na fakt, že legislativa, jak byla navržena, by dopadla například na malorážkové opakovačky-pákovky, držené v rodinách po generace, protože mají podávací ústrojí na 15 ran.

A právě tuto malorážkovou opakovačku, jejíž fotografií de Boer doprovodil své podání parlamentu, ve čtvrtek 9.1.2020 přišla do jeho domu hledat policejní jednotka. Na rozdíl od předchozích případů bez namířených zbraní a poutání dětí, zato opravdu detailně. Když se šestici policistů nepodařilo nic najít, tak si přivolali další šestici. Nakonec policie odešla s prázdnou, přičemž policejní velení pro média konstatovalo, že “vyšetřování” pokračuje.

Situaci nejlépe shrnul nadpis zélandských novin “důvěra v policii zničena politicky motivovaným nájezdem na mladou rodinu.”

Zdroje: NZ Police, NZ Herald, NZ Herald, Newshub, Right Minds, Parlament


Související

One Reply to “Nový Zéland: Masivní selhání konfiskační kampaně, desítky až stovky tisíc dosud legálních zbraní směřují na černý trh

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *