Domácí

Magická desítka – jediné správné číslo pro všechny, komu záleží na dětech

Zbraňová lobby dnes utržila drtivý úder od českých investigativních žurnalistů, kterým se podařilo odhalit pozměňovací návrh č. 18271-27732 k implementační novele zákona o zbraních (sněmovní tisk č. 92). Jak novináři bravurně odkryli, návrh, který poslanec Pavel Růžička předložil 30.7.2020, ohrožuje rovnováhu české zbraňové legislativy, neboť zpochybňuje magické číslo deset.

Jen desítka to může být

Je to jen pár let, co Evropská komise odhalila magický rozměr čísla deset. Před rokem 2015 si ho nebyli vědomi ani nejzarytější odpůrci zbraní.

Pak ale došlo k sérii teroristických útoků. Nejpovolanější z nejpovolanějších v rámci Direktorátu pro obchodní záležitosti Evropské komise začali zkoumat, jakou novou legislativou by se dalo s terorismem zatočit. Neměli přitom lehký úkol, vždyť pachatelé, sami často nelegální, při všech útocích užili nelegálních zbraní, až na výjimky vždy propašovaných skrz vnější hranice EU. Tyto zbraně byly nejen nelegální, ale také v EU zakázány už od roku 1991.

Není jasné, zda-li v Bruseli pomohly tarotové karty, kávová sedlina nebo konzultace s Jolandou, ale nakonec se podařilo vyzkoumat magický rozměr čísla deset. Pokud už máme mít teroristy se zbraněmi zakázanými v roce 1991, pak to nejlepší, co s tím lze udělat, je omezit jim zásobníky na deset ran!

Jedenáct je moc!

Provedení je stejně dobré, jako samotná myšlenka: jediný trest, který směrnice stanoví za porušení magického čísla deset, je odebrání povolení k držení zbraně kategorie B.

Protiunijním silám se boj proti nelegálně ozbrojeným nelegálním teroristům, který dopadá pouze na prověřené legální držitele legálních zbraní, může na první pohled zdát být podivným.

O to větší éteričnost magické číslo deset nabylo v myslích českých odpůrců civilního držení zbraní. Jejich mantrou se stala věta: “Kdo potřebuje na obranu více než deset nábojů, ten by zbrojní průkaz vůbec mít neměl!

Jedenáct je příliš mnoho! Deset jediným správným číslem jest!

Sice to trvalo, ale i čeští zákonodárci prozřeli, a omezení zásobníků na magických deset (jedenáct je příliš!!!) budou brzy schvalovat v parlamentu…

Devět je málo!

Na dřívější snahy o zpochybnění magického čísla deset ve vztahu k zásobníkům zbraňová lobby, jak nyní odkryli žurnalisti, nyní navázala snahou o narušení desítkové čakry také ve vztahu k věku dětí. Poslanec Pavel Růžička si dovolil kacířskou myšlenku, že rodiče vědí lépe než stát, co je pro jejich potomky dobré.

Jde o zvlášť podlý útok na základy české zbraňové legislativy, protože všem Čechům je přece jasné, že jediný správný věk, kdy lze dítěti svěřit zbraň do rukou, je deset let.

Ne devět a půl, ne devět a třičtvrtě. DESET!!!

Jak správně poukázal výkvět české žurnalistiky, umožnit rodičům učit děti mladší deseti let bezpečně zacházet se zbraněmi, které se nacházejí v jejich domově, může vést “ke zvýšení kriminality už v mladém věku (…) třeba někdo někoho přepadne už ve 12 letech s pistolí“.

Můžeme být klidní. Stejně jako nás Brusel ochránil před terorismem, MF Dnes pohlídá legislativní proces, abychom se nemuseli bát dětských lupičů.

A magická desítka zůstane v bezpečí!


Pod čarou

Znění zákona s zvýrazněním navržené novely

Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. Omezení 10 let věku se nevztahuje na výuku bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, pokud takovou výuku provádí zákonný zástupce osoby mladší 10 let; ostatní požadavky tím nejsou dotčeny.

Z vyjádření poslance Růžičky

Jde o to, jestliže je otec držitel zbraní, tak proč to dítě nevést k tomu, jak se chovat bezpečně se zbraní, jak s ní zacházet. A některé děti se tím už v devíti letech chtějí zabývat. Třeba chtějí dělat přesnou střelbu malorážkou. (…) Třeba chce být biatlonista. Střílí ze vzduchovky a chtěl by střílet malorážkou. Ten tatínek ho vezme na střelnici a nikdo se nekouká, tak ho to naučí. Takže to chci nějakým způsobem zlegalizovat.

Z důvodové zprávy

Návrh má za cíl vyloženě zvýšit bezpečnost nakládání se zbraněmi v České republice. V případě domácností s dětmi, v nichž jsou přítomny palné zbraně, jsou pro zajištění bezpečnosti zásadní tři věci: (1) bezpečné uložení zbraní, (2) „odtabuizování“ zbraní vedoucí k snížení zájmu dětí o snahu se ke zbraní dostat bez vědomí rodičů a (3) v případě, že se ke zbraní přece jen dostanou, schopnost s ní nakládat způsobem neohrožujícím sebe a ostatní.

Současná právní úprava rodiče – držitele zbraní staví do situace, kdy snaha zajistit bezpečnost prostřednictvím bodů 2 a 3 je možná pouze skrz porušení zákona. Tato státní ingerence do výchovných a ochranných povinností rodičů je nevhodná a kontraproduktivní.

Návrh přitom necílí na obecné zvýšení dostupnosti zbraní, resp. možnosti svěření zbraně dětem, nýbrž výhradně na problematiku výuky bezpečné manipulaci přímo rodiči či jinými zákonnými zástupci. I v takovém případě rodič (či jiný zákonný zástupce) musí splňovat ostatní předpoklady jinak kladené na osobu zajišťující bezpečnou manipulaci, zejména držení zbrojního průkazu příslušné skupiny po příslušnou dobu.


Zbraně v České republice

Současnost

Historie

Budoucí legislativa

2 Replies to “Magická desítka – jediné správné číslo pro všechny, komu záleží na dětech

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *