Zahraničí

USA: kameny proti masovým vrahům ve školách

Mezi záplavou informací a dezinformací o masových vraždách a protestech za zpřísnění zbraňové legislativy v USA vyčnívá řešení, ke kterému se uchýlily školy v okrese Blue Mountain, region Schuylkill v Pensylvánii. Do školních tříd zde byly umístěny dvacetilitrové kýble naplněné říčními kameny jakožto možnost poslední záchrany pro žáky, kteří by jimi měli házet na případného masového vraha.

Ani si nechci představovat míru zoufalství a bezradnosti osob, které přistoupily na toto řešení.

Kameny používané ve školách. 1 inch = 2,54 cm. Zdroj: Buzzfeed

fact-checkingových článcích se věnuji lžím a dezinformacím, které o zbraních šíří česká média. Není to proto, že bych považoval americkou zbraňovou legislativu za nějaký nedostižný vzor, ale protože lži a manipulativní selekce dat nemohou nijak přispět k řešení problému, obzvláště v situaci, kdy média velmi zásadním způsobem motivují masové vrahy k páchání jejich zvrácených útoků. Podívejme se tedy na situaci v Pensylvánii blíže.

Kamení v Pensylvánii

Kýble s kamením do škol ve svém okrese zavedl v roce 2016 superintendant David Helsel. Ten nejprve využil služeb společnosti zaměřené na výcvik civilistů proti ozbrojeným útočníkům. Tato společnost zavedla trénink žáků a učitelů na útoky aktivních střelců, a Helsel implementoval všechna její doporučení.

„Všechny dveře do tříd jsou vybaveny zařízením, které je dokáže bezpečně uzavřít. Díky němu je téměř nemožné se dostat dovnitř. Zaměstnanci jsou dále trénovaní, jak vstup do třídy ještě zabarikádovat.“

Helsel měl ale pocit, že je potřeba se připravit i na situaci, že by se útočník dostal dovnitř. A právě k tomu mají sloužit kameny. „Učíme studenty, že se mají snažit dostat mimo dosah útočníka, ale ne tak, aby se pouze schovali pod lavice a stali se terči. Pokud máte dvacetilitrový kýbl s kamením a 25 žáků a učitele, tak to může sloužit jako odstrašení. Při dobrém zásahu útočníka mohou nejen zranit, ale také i zabít. Za daných okolností to je lepší přístup, než se pouze schovávat pod lavicí a nechat někoho vstoupit dovnitř.“

Pensylvánie, zbraně a školy

Kamení ve školách se může zdát absurdní, ale pouze do chvíle, než si situaci zasadíme do kontextu:

  • Zatímco masové vraždy obecně zůstávají na stejné úrovni, tak specificky „náhodné“ (negangové, nerodinné/nepartnerské) masové vraždy v USA mají stoupající tendenci. K tomu blíže v článku Masové vraždy 1-5 – statistické údaje zločinnosti, a to i navzdory ještě většímu počtu masových vražd, které se daří překazit ještě při přípravě, k tomu blíže v článku Masové vraždy 3-5 – vražedná subkultura a intervence.
  • I přesto, statistická pravděpodobnost školní masové vraždy je extrémně nízká. V USA například umírá 11 teenagerů denně (číslo zahrnuje pouze teenagery – řidiče, nikoliv spolujezdce a případné další oběti) při autonehodách zaviněných nepozorností v souvislosti s psaním zpráv na mobilu. V letech 2014 – 2017 při školních střebách zahynulo 138 osob (číslo zahrnuje i vysoké školy, tj. nejen teenagery, a také učitele; tj. celkem 0,094 denně).
  • Americké federální zákony zakazují nošení zbraní na školní půdě (tj. nejen budovy, ale i pozemky, což v případě zejména vysokých škola znamená velmi rozsáhlou plochu), ledaže má držitel zvláštní povolení. Většina států tento zákaz pak rozšiřuje i na držitele povolení. Praxe vydávání povolení ke skrytému nošení zbraní se uvolnila teprve v poslední době; do roku 2009 jich USA měly v přepočtu na obyvatele méně než ČR. K tomu blíže v článku USA: Nejdůležitější zbraňový zákon posledních desetiletí.
  • Zákony v Pensylvánii jsou ale (podobně jako ve většině států) ještě přísnější. Nošení zbraní v základních a středních školách zcela zakazují (v případě univerzit je to na rozhodnutí dané školy). I kdyby například chtěli někteří učitelé nebo jiní zaměstnanci mít zbraň pro ochranu sebe a svých studentů, a i kdyby měli povolení ke skrytému nošení, tak nemohou, protože se nacházejí na území „gun free zóny“.
  • Mít přiděleného policistu nebo ochranku ve škole je drahá záležitost, kterou si většina škol/policejních okrsků nemůže dovolit.
  • Pachatelé masových vražd si cíleně vybírají „gun free zóny“; jejich motivací je velmi často snaha o dosažení věhlasu v médiích a jsou si dobře vědomi toho, že média jim věnují prostor úměrně rozsahu dosažené zkázy (viz například žebříček nejúspěšnějších masových vrahů na aktuálně.cz) – proto si vybírají místa, kde se oběti nemohou bránit, byť sami ve většinou spáchají na konci běsnění sebevraždu.

Smutným faktem je, že americká zbraňová legislativa je skze gun free zóny vychýlena výrazně v neprospěch potenciálních obětí. Nedivme se pak, že se vyzbrojují kameny.

A doufejme, že nám jednou nezbyde právě jen to kamení.


Vražedné útoky ve školách:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *