Zahraničí

Virginie: Krajská školní rada se domáhá možnosti nošení zbraní pro vybrané zaměstnance

Civilní držení zbraní v USA má celou řadu specifik. K těm velmi výrazným patří na jedné straně velké rozšíření držení zbraní ve společnosti (s 120 zbraněmi na 100 osob jde o zdaleka nejvyzbrojenější národ na světě) a také vytyčování rozsáhlých “bezzbraňových” zón, kam nesmí legálně ozbrojené osoby vstoupit, ani když jinak mají k nošení zbraně zvláštní povolení. Ne jinak je na tom také legislativa Virginie.

Bezzbraňové zóny jsou přitom častým terčem masových vrahů. Ti si je až z 97,8% vybírají pro své činy, protože vědí, že se jim zde nikdo nemůže dostatečně účinně postavit. Mezi bezzbraňové zóny patří taky typicky školy a školní pozemky, což přispívá k faktu, že k spáchání smrtelného cíleného útoku proti neurčenému počtu osob na základní nebo střední škole dochází v USA dvakrát častěji než v Evropské unii.

Policie většinou dorazí pozdě

Pro minimalizaci počtu obětí je zásadní přítomnost osoby, která se pachateli postaví, přímo na místě útoku (k tomu v detailu v článku: FBI Report: lepší zbraň u sebe než policistu na telefonu). Specificky v případě útoků ve školách přitom většinu pachatelů v minulosti zastavili civilisté na místě (většinou zaměstnanci) a pouze v méně případech policisté (k tomu v detailu v článku Fakta o školních útocích v Americe & co udělat pro zvýšení bezpečnosti škol).

Extrémním příkladem se stal útok v Parklandu, kde došlo k neuvěřitelné sérii selhání (viz článek: Souhrn faktů k masové vraždě v Parklandu na Floridě):

  • policie i FBI byly upozorněny na to, že se pachatel chystá ve škole vraždit, ale nikdo s tím nic nedělal
  • policista přidělený k ochraně školy se při začátku útoku schoval na parkovišti
  • dalších sedm policistů, kteří dorazili na místo, nedělali nic
  • velitelka policejní operace zakázala do školy vstoupit speciálním týmům zdravotníků a policistů, a to i po zatčení pachatele
  • někteří bezpečnostní pracovníci měli možnost se pachateli postavit, když měl ještě zbraň schovanou (pouzdro na zbraň identifikovali), ale neudělali to
  • bezpečnostní pracovník, který se snažil pachatele zastavit později, neozbrojený neuspěl.

Také proto parklandská vyšetřovací komise jako základní doporučení navrhla zrušení zákazu nošení zbraní pro zaměstnance škol, respektive umožnění nošení zvlášť vybraným a vyškoleným zaměstnancům (k tomu v detailu v článku Parkland: Vyšetřovací komise doporučila zrušit zákaz nošení zbraní pro zaměstnance škol).

Zákaz ve Virginii a snahy školní rady v Lee County jej prolomit

Ve Virginii je zakázáno být vědomě ozbrojen na pozemku či v budově jakékoliv základní nebo střední školy. Zákaz se vztahuje také na veřejná prostranství užívaná ke školním aktivitám (např. hřiště užívaná pro trénink školního týmu, byť nejde o pozemek patřící škole) a školní autobusy.

K výjimkám patří možnost uložení vybité zbraně v uzamčené schránce v automobilu na parkovišti nebo cesta skrz silnici patřící škole do jiného místa, kde držitel oprávnění k skrytému nošení smí být ozbrojen. (Zdroj)

Na státní úrovni převažuje odpor k prolomení zákazu pro zaměstnance škol. Školní rada ve venkovském kraji Lee County v červenci 2018 však jednomyslně odhlasovala, že zajistí možnost být ozbrojen pro pečlivě vybrané zaměstnance, kteří projdou psychologickou prověrkou a zvláštním výcvikem. (Zdroj)

Po pečlivé právní analýze rada došla k závěru, že jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je prohlášení předsedy krajské školní rady za “ozbrojeného ochránce pořádku”. Tím by se právně dostal na roveň policie, na kterou se zákaz nevztahuje. Následně by mohl vybrané zaměstnance škol prohlásit za své podřízené.

Této snaze se postavil virginský nejvyšší státní zástupce s následujícími slovy:

Je znepokojující zjistit, že někteří lidé věnují tolik práce a času snaze obejít zákon a dostat do škol více zbraní, když je zřejmé, že cílem by mělo být soustředit se na vytvoření bezpečného a přívětivého školního prostředí.

Kromě uvedeného protizbraňového prohlášení ale státní zástupce žádný jiný konkrétní návrh na zvýšení bezpečnosti škol nepřinesl.

Žaloba proti odmítnutí ustanovení ozbrojeným ochráncem pořádku

V Lee County mezitím 37 učitelů a jiných zaměstnanců podalo formální žádost o umožnění nošení zbraně ve škole. Členka školní rady Debbie Jessee k tomu uvedla:

Jsme venkovskou komunitou a lidé zde jsou zvyklí vyrůstat se zbraněmi v domácnosti. Pamatuji si, že když jsem začínala učit, spousta mladých kluků měla zbraně v držácích v autech na parkovišti před školou, protože prostě buď před, nebo po vyučování jeli lovit. Tady se to prostě bere jako součást života.

V souladu s názorem nejvyššího státního zástupce byla žádost o ustavení šéfa školní rady ozbrojeným ochráncem pořádku zamítnuta. Odvolání proti zamítnutí také neuspělo, a tak radě nezbylo než proti postupu státních úřadů podat žalobu. (Zdroj)


Virginie

Virginie zavedla nárokové povolení k skrytému nošení zbraně pro sebeobranu v roce 1995, tedy stejně jako Česká republika. O povolení mohou žádat osoby starší 21 let věku, které prokáží odbornou způsobilost dokladem o absolvování některého z uznaných kurzů a splňují podmínky pro legální držení zbraně.

V současnosti zde má povolení ke skrytému nošení zbraně přibližně 12% dospělé populace, tedy čtyřnásobek oproti ČR.


Komentář zbrojnice.com

V článku USA: kameny proti masovým vrahům ve školách jsem napsal:

Ani si nechci představovat míru zoufalství a bezradnosti osob, které přistoupily na toto řešení.

Mezitím i česká masmédia přinesla články o podobných krocích v jiných školách, například o rozdávání hokejových puků na ochranu před případnými útočníky v Oaklandu.

Je přitom důležité si uvědomit, že říční oblázky nebo hokejové puky často představují kvůli legislativě jedinou možnost – tedy vedle spoléhání se na policii, která většinou není na místě (jinak by si útočník vybral jinou školu viz Čestná zmínka: Jamie Brock & Billy McAdams), a pokud tam je, někdy prostě i tak nepomůže (viz Parkland).


Vražedné útoky v amerických školách:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *