Domácí

Počet držitelů zbrojních průkazů se v roce 2018 zvýšil o 0,3% – stále je jich ale o 8.359 méně než v roce 2010

V roce 2018 pokračoval trend velmi mírného nárůstu celkového počtu držitelů zbrojních průkazů na celkových 303.936. Neopakují se tak výkyvy z let 2013 (pokles o téměř 5%) a 2016 (nárůst o 2,8%). Byť ze zpráv mainstreamových médií může člověk nabýt dojem o neustálém růstu počtu držitelů, ve skutečnosti bylo k 31.12.2018 o 8.359 držitelů méně než v  roce 2010.

Vývoj civilního držení zbraní v ČR od pádu komunismu.
Vývoj civilního držení zbraní v ČR od pádu komunismu.

V prvním pololetí loňského roku přibylo 527 držitelů, v druhém již jen 419. Trend zpomalování už i tak pomalého růstu lze tedy vysledovat nejen meziročně, ale i během samotného roku 2018.

Rychleji přibývají sportovní střelci a sběratelé

Zatímco celkový počet držitelů v podstatě stagnuje (celkový přírůstek 946 osob je pouze 0,3%), tak v rámci některých skupin dochází k o něco citelnějším změnám. To je patrně zapříčiněno ubýváním starších držitelů zbrojních průkazů, kteří měli typicky jen jednu skupinu (např. lov), zatímco noví držitelé si častěji pořizují více skupin současně – i s ohledem na nejistotu co se týče budoucího vývoje právní úpravy.

Zajímavý vývoj nicméně představuje vyšší nárůst držitelů zbrojních průkazů pro účely sportu (stejně jako v 2017) a sběratelství než zbrojních průkazů pro ochranu života, zdraví a majetku, které jsou dlouhodobě zdaleka nejčetnější.

Držitelé prvních dvou skupin nesmějí nosit nabitou zbraň pro sebeobranu. Jde přitom o možnost, kterou v jiných státech Evropy občané vůbec nemají. Kromě možného, avšak méně pravděpodobného nezájmu o tuto skupinu (zkouška se koná jen jedna) lze daný vývoj vysvětlit především nárůstem počtu mladých držitelů (sk. E je dostupná až od 21 let věku, zatímco B – sport od 15 let) a také nižší obtížností zkoušky pro zbrojní průkaz pro účely sportu (lehčí) a sběratelství (nejlehčí).

Změny počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin.
Změny počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin.

Počet sběratelů loni poprvé překročil hranici 100.000 osob. Nárůst této skupiny bude patrně do značné míry souviset se zbraňovou směrnicí, která v řadě ohledů velmi tvrdě dopadá především na sběratele “nezbraní” (k tomu v detailu v článku Návrh nového zákona o zbraních IV: plynovky, poplašňáky a další nezbraně).

Pokud bude vývoj posledních 3 let zachován, bude držitelů zbrojního průkazu pro účely sběratelství v blízké budoucnosti více než myslivců. Bude zajímavé sledovat, zda-li tento vývoj nějak naruší naprosto nesmyslnou mantru masmédií “držitel zbraně = myslivec”.

Počty zbrojních průkazů jednotlivých skupin.
Počty zbrojních průkazů jednotlivých skupin.

Srovnání s Německem

Masmediálním koloritem posledních let v oblasti civilního držení zbraní jsou zprávy o “rychlém růstu držitelů zbrojních průkazů” (který se neděje, v ČR je o 8.359 legálních držitelů zbraní méně než v roce 2010) a spojování tohoto jevu s “obavou z migrantů”.

V tomto ohledu je dobré srovnání se statistikami civilního držení zbraní v sousedním Německu:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Změna 2013-2018
ČR – zbrojní průkaz sk. E – opravňuje k nošení ostré zbraně pro sebeobranu 229091 229579 231854 241229 245307 246715 7,7%
Německo – “malý zbrojní průkaz” – opravňuje k nošení makety pistole (poplašňák nebo plynovka) pro “sebeobranu” 249.923 262.481 285.911 469.741 557.560 610,931 144%
Německo – zbrojní průkaz pro sport – opravňuje k držení ostré zbraně, držitel ji NESMÍ nosit 345 576

Obyčejným německým občanům jsou nedostupná povolení k nošení ostré zbraně pro sebeobranu. Zbývá jim možnost získání zbrojního průkazu na ostrou zbraň pro účely sportu, což by jim zabralo přibližně rok a následně by zbraň museli mít v rámci domácnosti uzamčenu nenabitou samostatně od jinde uzamčeného střeliva. Transportovat by ji mohli nenabitou v uzamčené schránce jen na střelnici a zpět.

Jedinou alternativou pro Němce je tedy možnost poměrně rychle získat tzv. “malý zbrojní průkaz”, který jim umožní nosit maketu pistole (poplašňák nebo plynovku). Jedná se sice o předmět připomínající zbraň, který k sebeobraně není příliš vhodný, ale lepší možnost nemají.

Vysoký nárůst “malých zbrojních průkazů” v Německu přitom není nijak překvapivý, vezmeme-li v potaz, že například ve spolkové zemi Baden-Württenberg mají při podobném počtu obyvatel čtyřnásobný počet trestných činů páchaných s noži oproti ČR.


Statistiky a trendy civilního držení zbraní v ČR:

Související:

3 Replies to “Počet držitelů zbrojních průkazů se v roce 2018 zvýšil o 0,3% – stále je jich ale o 8.359 méně než v roce 2010

 1. Zdravím a díky za Vaši práci. Možná by chtělo ten druhý graf k letům 96 – 98 doplnit o ještě o jednu poznámku. Zákonem, který umožnil “nárokové vydání oprávnění” došlo totiž zároveň ke změně způsobu registrace brokových zbraní. Do té doby se brokovnice, na rozdíl od kulových zbraní, registrovaly jen na okresních úřadech a touto úpravou si tisíce myslivců, kteří měli ve vlastnictví jen brokovnice museli také “udělat” ZP. To částečně také vysvětluje ten “velký nárůst” počtu držitelů ZP v těchto letech. Hezký den.

 2. 144% je fakt, který přesně vystihuje Němce. Nikdy nepřiznají, že se bojí. Nikdy nepřiznají, že cití, že je s jejich vlastí něco špatně. Budou se tvářit, že je všechno “gut”. Ale potajnu volí AfD a ozbrojují se placebo zbraněmi a kdo ví, kolik z nich má v domech připravenou nelegální ostrou.

  Být Němec a mít možnost pouze plynovky či sprejíčku na psy, tak ani nevím, jestli bych to vůbec nosil. Když to vytáhneš, zločinci je jasné, že máš plynovku, protože civilisti nemohou nosit ostré, akorát se víc naštve. Sprejíček na psy ty zfetované zločince taky akorát jenom naštve k nepříčetnosti. Zbývá se naučit sebeobranu a trénovat sprinty. Takhle bezradný bych fakt nechtěl být.

 3. Ze statistiky MVČR za roky 2010 – 2014 (tj. 5 let) jsem vytáhl počet vražd (pokusů + dokonaných) a úmyslných ublížení na zdraví s legálně drženou zbraní kat. A + B + C na zbrojní průkaz – šlo o 20 případů vražd + pokusů a 18 ublížení na zdraví. Za stejné období se celkově stalo 876 vražd + pokusů o ně z toho bylo 465 dokonaných a 25 000 úmyslných ublížení na zdraví, z toho asi 10 % byla těžká ublížení na zdraví.
  V období 2010 – 2014 se držitelé ZP podíleli se svými zbraněmi na celkovém počtu vražd + pokusů 2,3 % a kdyby byla každá vražda legální palnou dokonaná, tak by se podíleli na dokonaných vraždách 4,3 %.
  Mezi držiteli zbrojních průkazů je 280 000 žen a 20 000 mužů. Legální palnou zbraň tak vlastní 7 % mužské populace – dospělí muži pak páchají 80 – 90 % vražd. Držitelé ZP by tak celkově měli páchat 6 % vražd (naivní průměr). – a přitom je s legální ABC pácháno jen 2,3 % vražd (v maximu 4,3 %). Samozřejmě je možné, že legální držitelé páchají třeba všechny vraždy nožem, takže se nedá na jejich celkovou vražednost z tohoto usuzovat – ale lze poukázat, že nějaká vysoká vražednost leg. palnými ABC je mýtus.

  V případě ublížení na zdraví se legální zbraně podílely 1/1400 – statisticky zanedbatelné a i kdyby bylo každé ubl. na zdraví legální ABC těžké, tak by se podíleli leg. držitelé na těž. ubl. na zdraví 1/140 – tedy jen 0.7 % – zanedbatelné číslo

  Ročně tedy připadaly na leg. ABC v letech 2910 – 2014 4 vraždy a 3.6 ublížení na zdraví. Myslím, že bych je dohledal na netu i s konkrétními případy.

  Měl by se z toho udělat článek. Chybí to tu (obecně celému českému netu). Zdroje mám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *