CZ 75 Stainless
Domácí

Přehledně: Jaké změny přináší novela zákona o zbraních

21.12.2020 prezident republiky připojil svůj podpis pod parlamentem schválenou novelu zákona o zbraních. Změny začnou platit patnáctým dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů, tedy přibližně v první polovině února 2021. Pozadí a širší souvislosti novely jsem popsal v článku Od směrnice k implementaci. Podrobné informace k zásadnímu obsahu novely naleznete v řadě článků na webu LEX, přesné znění si můžete přečíst zde, zvláštní oblasti týkající se například reenactmentu a znehodnocených zbraní podrobně popsala Iniciativa spolků vojenské historie.

V tomto článku přináším pouze krátký a velmi zjednodušený přehled pro rychlou orientaci především pro držitele zbrojního průkazu (tj. např. znehodnocené zbraně zcela opomíjím).

Implementace

Debata o civilním držení zbraní se v Česku v posledních letech především točila kolem problému implementace zákazových ustanovení vnesených do evropské zbraňové směrnice novelou v roce 2017 (podrobněji např. v analýze zbraňové směrnice a rozhovoru pro Euractiv).

Nadlimitní zásobníky

 • Novela zavádí nový pojem “nadlimitní zásobníky“,  tj. ty pro střelivo se středovým zápalem mající kapacitu více než 20 pro krátké, více než 10 pro dlouhé zbraně.
 • Nové restrikce se týkají nabývání za účelem použití v samonabíjecí palné zbrani, a to v případě držitelů zbrojního průkazu.
 • Doposud držené zásobníky nejsou dotčeny.
 • Pro nabytí je potřeba získat výjimku, která je nároková (podmínky u zbraní A-I níže). Jde de facto o en bloc zvláštní povolení k nabývání nadlimitních zásobníků.
 • Podrobné vysvětlení v článku LEX zde.

Zbraně kategorie A-I

 • Nová kategorie zbraní:
  • samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí (nedopadá na nově vyrobené samonabíjecí podle samočinné předlohy),
  • samonabíjecí s vloženým nadlimitním zásobníkem,
  • dlouhá, která je krátkou (převzata definice ze směrnice, prostě se v tom nehrabejte),
  • plynové či expanzní nedovoleného výrobního provedení (doposud A),
  • střelivo s expandující střelou.
 • Plný grandfathering na doposud držené zbraně, a to ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti novely (tj. parlament výslovně odmítl Evropskou unií požadovanou protiústavní retroaktivitu k datu účinnosti směrnice).
 • Podmínky nabytí nových zbraní (nadlimitních zásobníků/střeliva s expandující střelou):
  • V naprosté většině případů půjde stále o zbraně kategorie B!
  • Tři základní cesty získání výjimky – všechny nárokové (tj. obdobný postup jako v případě zbraní kat. B, oproti původnímu návrhu z 2018, kdy mělo podléhat správnímu uvážení), odmítnuto může být pouze pokud by to odporovalo veřejnému pořádku a bezpečnosti:
   • Sběratelská
   • Bezpečnostní
   • Sportovní – potřeba potvrzení držitele zbrojní licence, že žadatel v posledních 12 měsících aktivně trénoval a účastnil se soutěží a že zbraň splňuje specifikace příslušné sportovní disciplíny.
 • Podrobné vysvětlení v článku LEX zde.

Trvání platnosti zbrojního průkazu

 • Zůstává 10 let (resp. kratší u dříve vydaných).
 • V souladu se směrnicí PČR co 5 let policie prověří (v praxi k tomu dochází průběžně kontrolou příslušných databází):
  • Trvání bydliště v ČR,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • spolehlivost.
 • Pro držitele ZP se tedy nic nemění, zdravotní způsobilost také zůstává 10 letá (pouze sk. D povinnost odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti co 5 let / nesplnění = nový přestupek).

Zásadní kategorizační změny

 • Obecný grandfathering (podrobně vysvětlen v článku LEX zde).
 • Za palnou zbraň se nově považuje i předmět uschopnitelný ke střelbě.
 • Horní a dolní část děleného pouzdra závěru je nově hlavní částí zbraně.
 • Kategorie A namísto podkategorie “vojenské zbraně” obsahuje nově “zvlášť účinné zbraně“, což je “střelná zbraň ráže 20 mm nebo vyšší určená pro střelbu munice, včetně odpalovacích zařízení“.
  • Tj. B a C zbraně bez ověření nebudou jako doposud automaticky A, nýbrž zůstanou ve své kategorii. Policie může v pochybnostech o technickém stavu zakázat užívání zbraně do chvíle ověření Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
 • Změny spjaté s novou kat A-I – viz výše.
 • Zcela zrušena kategorie nedovolených doplňků zbraní:
  • Noktovizory nově neregulovány.
  • Tlumiče nově zbraní kat C (nesmí se nosit mimo střelnice/honitbu).
 • Změna definice historických zbraní (rozšíření).
 • Nová kategorie C-I – bez zbrojního průkazu, požadavek bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti, povinnost registrace.
  • Deregulace (dříve ZP):
   • Tasery
   • Simmunition
  • Restrikce (dříve D):
   • Flobertky, plynovky, EU-znehodnocené.
   • Jednoranné či dvouranné na dělené střelivo (derringery apod.) – pouze pokud neodpovídá definici historické.
   • Plynové nad 6,35 mm / mimo paintball (viz erratum na konci článku).
   • signální do 16 mm.
 • Zásadní deregulace:
  • Mechanické zbraně (luky, kuše) – zcela bez omezení.
  • Plynové nad 16 J (viz erratum na konci článku).
  • Neaktivní torza zbraní – dosud zůstávaly v původní kategorii (často kat A), nově kat D.
  • Paintballové bez ohledu na energii střely nově v kat D.

Zásadní praktické změny

 • Povolení (výjimka) A-I, B – bez poplatku, pokud žádost podána elektronicky se zaručenou identitou.
 • Explicitní definice sběratelské činnosti negující restriktivní výklad úřadů a soudů, který se prosadil v průběhu poslední dekády.
 • Možnost střelby poplašnými náboji mimo střelnice, pokud neohrozí veřejný pořádek.
 • Explicitní zákonná povinnost dodržovat provozní řád střelnice.
 • Explicitní interpretační změny viditelného nošení a viditelného přepravování zbraně a střeliva (částečné rozvolnění, částečné zpřísnění).
 • Povinnost orgánu veřejné moci umožnit uložení zbraně v případě vynucování vstupu beze zbraně.
 • PČR musí provést registraci i zbraně bez zkušební značky / může současně zakázat její užití do ověření ČÚZZS.
 • Možnost budoucího zavedení přeshraničního skrytého nošení zbraně (závislé na obdobné úpravě v zahraničí a vydání v prováděcím předpisu).
 • Řešení technicko-organizačních požadavků na střelnice přímo v zákoně o zbraních (omezení znalcovské svévole).
 • Možnost povolení jiného způsobu zabezpečení zbraní a střeliva úměrně jejich rozměru či místním podmínkám.
 • Povinnost zákonného zástupce dohlížet na dodržování bezpečného uložení palné zbraně nezletilým držitelem.
 • Povinnost dohledu nad osobou, které byla svěřena zbraň.
 • Omezení možnosti svěření zbraně kat. A (konec zážitkových střeleb nedržitelů z full-auto). Nový přestupek.
 • Možnost předání zbraně státu k zničení.
 • Nový přestupek ohrožení života nebo zdraví pro zacházení se zbraní bez zvýšené opatrnosti nebo v rozporu s provozním řádem střelnice.
 • Nový zvláštní přestupek týkající se nošení zbraně v rozporu se zákonem.
 • Nová definice poplašné zbraně, akustické a salutní zbraně.

Úvodní ustanovení

Viz článek Návrh “hodnotového” úvodního ustanovení nového zákona o zbraních.

Uznání

Na přípravě a přijetí novely v uvedeném znění (když nebylo jiné alternativy) se podíleli, a uznání si zasluhují především:


Erratum 27.12.2020 – plynové zbraně (vzduchovky)

Původní verze článku obsahovala informaci, že plynové zbraně namísto dosavadní regulace založené na hranici úsťové energie 16 J (zbraně D / C) novela zavedla pouze regulaci založenou na ráži 6,35mm (zbraně C-I / nezbraně).

Tato mylná informace vycházela z mých poznámek v průběhu legislativního procesu, resp. z pracovních verzí projednávaných Výborem pro bezpečnost PS PČR. Z finální verze výborového pozměňovacího návrhu, jak byl následně schválen parlamentem, ale vypuštění hranice 16 J vypadlo (byť byla zavedena také původně navrhovaná hranice 6,35 mm), čehož jsem si nevšiml. Za upozornění na chybu v článku děkuji čtenáři Petr W.

Legislativně tedy platí:

 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní – kategorie C,
 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně – kategorie C-I.

V praktické rovině mají patrně všechny plynové zbraně ráže větší než 6,35 mm energii vyšší než 16 J, tedy spadají do kategorie C.

Nezbývá než doufat, že se tuto legislativní chybu podaří brzy opravit (už se na tom pracuje…).


Zbraně v České republice

Současnost

Historie

Budoucí legislativa

Praktické

Rozhovory

96 Replies to “Přehledně: Jaké změny přináší novela zákona o zbraních

 1. Dobrý den,
  píšete o “Plný grandfathering na doposud držené zbraně, a to ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti novely”. Které z novel? Zákona, nebo směrnice EU? Když jsem koupil M4 po schválení směrnice EU, tak jí prostě musím odevzdat?
  Díky za upřesnění.

  1. “Plný grandfathering na doposud držené zbraně, a to ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti novely (tj. parlament výslovně odmítl Evropskou unií požadovanou protiústavní retroaktivitu k datu účinnosti směrnice).”

   Tj. novely českého zákona. Nic se odevzdávat nebude.

  2. Počkat, nějak jsem to nepochopila…proč by se musela vracet M4? Jedná se pouze o zásobníky, ne?

   1. Předpokládám, že měl na mysli, že ta M4 je vyrobená ze samočinné verze a proto je vlastně nově “zakázaná” 😉

 2. Dobrý den, p. Gawron chtěl bych Vám moc poděkovat za shrnutí a hlavně za (nedocenitelnou) práci, kterou pro střelecké komunitu děláte. Dale mi dovolte, abych Vám popřál krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku a hlavně pevné zdraví.

  Zároveň mi dovolte se zeptat: nově vyrobená samonabíjecí puška (kulovnice?) je, resp. bude kat. B, vložením “nadlimitního” zásobníku se z ní stane A-I a vyjmutím opět B? A když zakoupím “nadlimitní” zásobníky před účinností novely, ale nebudu mít k nim ještě zbraň, tu koupím až později, jak je toto ošetřeno?

  Děkuji

  1. Některá ustanovení musí v zákoně být, aby se v nich našel unijní úředník, mohl si je odškrtnout a následně proti ČR nevznesl požadavek na hrazení pokuty v řádech stamilionů Kč, resp. aby tento unijní úředník českému parlamentu nenařizoval provést dodatečnou změnu zákona.

   Ono nesmyslné ustanovení kategorizující zbraň podle toho, co je do ní zrovna vloženo, je tedy potřeba vykládat ve světle této skutečnosti. Především je ale nutné přihlížet k zákonu jako celku, resp. k ostatním souvisejícím ustanovením.

   Pokud se bavíme o pušce pořízené po účinnosti zákona (tj. podle nových pravidel), pak v zásadě záleží na tom, jak je zbraň zapsána v Centrálním registru zbraní.

   Pokud je zapsána jako A-I, pak do ní (jen do ní) můžete nabývat nadlimitní zásobníky a používat je v ní.

   Pokud je zapsána jako B, pak v ní můžete používat maximálně desetiranné zásobníky. Můžete to řešit tím, že si necháte vydat povolení k nabývání nadlimitních zásobníků, které se vydává za stejných podmínek jako výjimka na zbraně kat. A-I, umožňuje používat nadlimitní zásobníky ve zbraních kat. B, platí pro jakékoli zásobníky (nejen příslušné ke konkrétní zbraní, tj. toto povolení se automaticky vztahuje na veškeré zbraně, které máte) a navíc se za něj nevybírá správní poplatek.

   1. Dobrý deň,

    takže ak mám krátku pištol a kúpim si k nej pred účinnosťou zákona nadlimitný zásobník (30r), dostanem automaticky výnimku na nákup a používanie nadlimitných zásobníkov aj v iných zbraniach kategórie B, ktoré kúpim neskôr?

    Ide mi o to že časom si chcem kúpiť dlhú AR-15 a chcem v nej používať bežné 25 a 30 ranové zásobníky, ale nemám ambície súťažiť s ňou, aspoň nie hneď. Neviem či by som bez toho dostal výnimku A-I.

    Ďakujem & prajem krásne sviatky

    1. Povolení (výjimku) na zásobníky dostanete, ledaže by to odporovalo veřejnému pořádku nebo bezpečnosti. Pokud by to odporovalo veřejnému pořádku nebo bezpečnosti, pak byste neměl/přišel o zbrojní průkaz.

     1. Super, takže žiadny stres 🙂
      Ďakujem Vám za odpoveď a prajem krásny deň

 3. Z jakého důvodu se zavedlo “omezení možnosti svěření zbraně kat. A”? Ta “zážitkové střelba” je někde definovaná? Držiteli českého ZP tedy svěřit lze, ale co zahraničnímu držiteli EZP?

  1. Západoevropské policejní sbory si začaly všímat youtube videí ožralců (byť na střelnici zrovna byli střízliví, ale v širším sestřihu “rozlučky v Praze” to nebylo zjevné) a zájmových osob s plnovousem. Tj. došlo k přiměřené úpravě s cílem předejít nařízení potenciálně nepřiměřené změny z Brusele.

   Kromě držitele ZP je zde výjimka pro svěření “v rámci činnosti držitele zbrojní licence”, avšak výslovně mimo “zážitkovou střelbu” (tj. lze výcvik či ukázka pro prodej).

 4. Dobrý den,
  chápu správně, že střelivo s expandující střelou do krátké zbraně bude možné na výjimku nabývat na zmíněné 3 účely, ale nikoli na osobní ochranu? Jinými slovy, stále žádné hollow-pointy na skryté nošení?
  Děkuji.

  1. Zákon stanoví podmínky, za nichž můžete s HP nakládat. Nejde tedy o účely nabývání (tak to je výslovně pouze u nadlimitních zásobníků), nýbrž o zákonné důvody vydání oprávnění.

   Tj. splníte-li podmínky, abyste HP mohl mít, smíte je i nosit ve zbrani.

  1. V minulosti jsem se o to zajímal co lze nosit a jediné co se tomu do teď blížílo co jde nosit je verze náboje SP.
   Pokud budeme brát již co povoluje novela tak podle mě jde o verze nábojů, které obsahují v názvu HP, tedy HP, JHP, SJHP a dále také náboje HS 😉

 5. Dobrý den, bude mít tato novela za následek změnu testových otázek při zkoušce na ZP ? Jestli ano , jaký je Váš odhad termínu takové změny. Děkuji za odpověď.

 6. Měj hezký den ,
  když říkáte: zásadní deregulace:
  Mechanické zbraně (luky, kuše) – zcela bez omezení.
  Znamená to, že můžeme tyto zbraně nosit na veřejnosti, na rozdíl od dříve?

  Ještě něco, znamená to, že airsoft prodávaný všude na plyn bude muset být registrován? Nerozumím tomuto bodu.

  1. Mechanické zbraně se již nepovažují za zbraně dle zákona o zbraních a zcela vypadly z výčtu v kategorii D. Pravidla zacházení s nimi se tedy již neřídí zákonem o zbraních, ale pouze obecnou právní úpravou. Nošení mechanické zbraně již nemůže založit případný přestupek dle zákona o zbraních, ale v závilosti na okolnostech by mohlo představovat například přestupek proti veřejnému pořádku.

   Airsoftové kuličky jsou typicky 6mm, pro zbraně této ráže se nic nemění. Pokud po nabytí účinnosti zákona budete chtít koupit airsoftovou zbraň ráže větší než 6.35mm, budete muset splnit podmínky pro kat. C-I a také ji registrovat.

   1. Mám za to, že mechanické zbraně zůstaly v kategorii D: § 7, písm. i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.

    1. § 2 odst. 1 “Zbraní se pro účely tohoto zákona rozumí střelná zbraň uvedená v kategoriích zbraní. Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.”

     Je nicméně pravda, že zachování mechanických zbraní ve výčtu v příloze č. 1 v tom činí zmatky.

     1. Zdravím, z čeho prosím usuzujete, že mechanické zbraně již nejsou zahrnuty v definici ust. §2 odst. 1 zákona o zbraních? Domnívám se, že mechanické zbraně bez ohledu na jejich nátahovou sílu spadají pod kategorii D, na základě zbytkové definice § 7 písm. i) ZoZ, byť to možná nebyl záměr zákonodárce.

      Pro kategorizace jiných zbraní dle ZoZ se použijí definice druhu zbraně z přílohy č. 1 (palná, plynová, expanzní, broková, kombinovaná – konkrétně ta rovněž není přímo vyjmenovaná v textu zákona, jen v příloze atd.), proč by tomu tak nemělo být zrovna u mechanických zbraní?

      Nedávalo by pak ani smysl samotné ust. §7 odst. i) -domnívám se, že pokud by zbraní D byly pouze zbraně přímo vyjmenované v zákoně, tak by pod tuto zbytkovou klauzuli nemohla být podřazena zbraň žádná.

      Díky, JK

   2. Děkuji moc, je to velmi zajímavé.
    Pokud správně rozumím pro kuše a luky, je to jako nože, teleskopické obušky atd.
    Skvělý

 7. Dobrý den,

  rád bych si ujasnil pro mě jako vzduchovkáře, co mi nyní novela přinese.
  Pokud vlastním PCP vzduchovku (na stlačený vzduch) do ráže 6.35mm, pak spadá do jaké kategorie? Je omezena pouze kalibrem nebo i výkonem (do/nad 16J), musí podléhat registraci?

  Děkuji
  Hubini

  1. Jak jsem pochopil výše napsané tak do ráže 6,35 mm půjde o kat. D tedy v podstatě od 18 let. Výkon již nehraje roli 😉 pokud bude ráže větší bude to buď C nebo C-I, snad to druhé. Nechce se mi číst návrh novely, je to nepřehledné. A kompletní zákon včetně vyznačených změn ve finální schválené verzi jsem nikde bohužel nenašel 🙁

  2. Omezení výkonem zcela odpadlo. V rámci expertní skupiny se debatovalo v souladu s evropskou úpravou úplné vypuštění vzduchovek (podobně jako v případě mechanických zbraní), nicméně s ohledem na existenci výkonných vzduchovek určených např. k lovu divočáků se přistoupilo k přijatému řešení, tj. povinná registrace vzduchovek větších kalibrů.

   Viz erratum na konci článku.

 8. Dobrý den,
  mohu se zeptat, co znamená termín”způsobilá osoba” v § 11 Oprávnění nakládat se zbraněmi? Protože pro nakládání se zbraní PO není třeba zbrojní průkaz, znamená to svéprávnost? Bezúhonnost? Věk nad 18 let? Nebo nějakou zdravotní prohlídku před zapsáním do centrálního registru? Liší se požadavky na způsobilou osobu pro zbraně PO a NO? Bude nějaký průkaz “způsobilé osoby”?
  Děkuji

  1. Pojem “způsobilá osoba” a “zbraně kategorie PO/NO” používá návrh zcela nového zákona o zbraních, který se s nástupem COVIDu zasekl v legislativní radě vlády. Tento článek je o novele současného zákona o zbraních, kterou podepsal prezident dne 21.12.2020, a který tyto pojmy neobsahuje.

 9. Zdravím mám dotaz ohledně nárové výjimky na vysokokapacitní zásobníky a střelivo. Nahoře píšete jako důvody
  – Sběratelství
  – Bezpečnostní
  +ochrana měkkých cílů,
  +výcvik k, či ochrana kritické infrastruktury, cenných zásilek ad.
  – Sport

  Sport je jasný jak to máte popsáno. Ale jako normálního držitele ZP mě zajímá, zda lze v žádosti o výjimku jen prostě zatrhnout sběratelství nebo nebo ochrana měkkých cílů, nebo se to bude dále zkoumat zda opravdu sbírám či chráním? Zajímá mě jak moc složité to získání výjimky bude.

  Moc díky za odpověď

 10. Nacházím tuto stránku již po několikáté. Jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum, i když zbraň střelnou nevlastním. Ještě by to chtělo zjednodušení nabývání zbraně, tj. zjednodušené získání průkazu.

  1. Já si zase myslím, že podmínky získání jsou cca vyvážené. Co se týká beztrestnosti a bezúhonosti tam uplně jistý nejsem jak moc jsou to drsné hlediska ale co se týká samotné zkoušky ta je dle mě ok. Testy jsou jako v autoškole se potřeba naučit a manipulace a nastřílení je taky ok. Zdravotní určo taky potřeba. Za mě ok až možná na počet přestupků u bezúhonnosti 🙂

  1. To si pletete s novým zákonem, který se ještě nedostal k projednávání. Nicméně pokud to bude tak jak je plánováno tak zbrojní průkazy jako papírové doklady již nebudou a podle mě zaniknou jakmile zákon vstoupí v platnost a vše již bude jen elektronicky 🙂

 11. Dobrý den
  mohu se zeptat co znamená pro historické zbraně “Změna definice historických zbraní”
  Děkuji za odpověď

  1. Dřívější definice: Historická zbraň – střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, asoučasně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890

   Nová definice: Historická zbraň
   a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,

   b) jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nebo

   c) jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880.

 12. Dobré odpoledne, předem chci poděkovat za snahu, která navíc byla korunována pro mě až nečekaným úspěchem.

  Provozuju YouTube kanál primárně o československých zbraních v angličtině, jelikož jsou na západě velmi populární, leč znalost faktů tam někdy dostává na frak. V této souvislosti jsem udělal pár videí právě o naší legislativě, změnách, pokusech EU si z nás udělat gubernii apod. A vlna podpory z celého světa mě naprosto dostala! Fandí nám nejen kolegové z USA ale taky např. z Itálie, Německa, Anglie, Islandu…. a co mne překvapilo nejvíc, pravidelně dostávám dotazy na téma: “chci se vystěhovat do ČR právě díky zákonu o zbraních…” Jestli tohle není potvrzení faktu, že tu máme něco unikátního tak už fakt nevim….

  Co jsem nevěděl je fakt, že střelivo se zvýšenou ranivostí bude monžné odnynějška nosit i pro sebeobranu. Konenčně!!! Proč ohrožovat okolí průstřelem případného pochatele. Kdo chce páchat trestnou činnost, musí počítat s následky.

  Holt v EU nás ještě neznaj, my umíme i průser otočit v úspěch…. všem přeji pěkný den, zbytek roku a úspěšný 2021 🙂

  Kdo by byl zvědav a ovládal AJ – můj kanál zde 🙂 https://www.youtube.com/channel/UCbiw2UiGuuA5Hh0A3g75Djg

 13. Dobry den,
  Jen takova uvaha.

  Jak zjistim pod jakou novou skupinou maji moji zbran vedenou u policie?

  Priklad, mam novovyrobu (2019) polske AK a nekolik 30 ran zasobniku.
  Podle toho co jsem cetl by to melo byt v skupine A-I.

  Ale budou to tam take tak mit i u policie, abych to nemel pak jen dovolene pouzivat s 10 ran zasobnikem (bez zadani o vyjimku), ktery ani nemam?

  Jak oni budou vedet kam maji ty vsechny zbrane tem majitelum priradit?

  To se kazdeho s podobnou zbrani budou ptat jaky ma zasobnik aby to pak radili do skupin?

  Dik moc za odpoved a pekny novy rok preju.

  Michal

  1. Pokud Vaše zbraň nebyla uvedena (registrována) původně jako A a následně došlo k úpravě na B (i takové jsou v CRZ), pak jde o zbraň vyrobenou podle samočinné předlohy, nikoliv vyrobenou úpravou samočinné zbraně. V takovém případě zbraň samotná zůstává B, ledaže by měla být A-I z jiného důvodu, například vkládání zásobníků nabytých po datu účinnosti novely.

   Do zbraně nabyté v 2019 můžete vkládat jakékoliv zásobníky nabyté před datem účinnosti novely.

   Z praktického hlediska je ale jednodušší si prostě podat žádost o zásobníkovou výjimku, a pak už nebudete muset nic dalšího řešit.

   1. Dobry den,
    Diky moc za odpoved.

    Ale jak policie zjisti kde a kdy jsem ty zasobniky ziskal?

    To jedine ze bych si schovaval faktury od tech zasobniku ze jsem je opravdu koupil pred zavedenim novely.

    Ted me opravte, jestli to chapu dobre.
    Kdyz dam do AK (kat.B) puvodni 30 ran. zasobniky koupene pred novelou tak je to porad B.

    A ted, kdyz si zazadam o vyjimku abych mohl prikupovat dalsi 30 ran. zasobniky tak se z te zbrane stane A-I s tim novym koupenym zasobnikem?

    Diky moc za vas cas a pekny den preji.

    1. Dovolím si na tuto otázku taktéž odpovědět. Tady v tomto je to podle mě celkem hodně matoucí, ale jinak to nejde. Taky to mohlo skončit jak jinde, kde to prostě dali do A všechno včetně zásobníků a nikdo nic neřeší. Takže v tomto je to super.
     Nyní k vlastnímu dotazu. Mám za to, že ty nemusíš dokazovat, od kdy je máš. Presumpce neviny u nás stále snad ještě funguje, takže kdyby z toho chtěl někdo něco vyvodit tak musí najít důkaz, že ty zásobníky jsi kupoval po novele (svědectví, kamerové záznamy, faktura na tvé jméno) a pak je na tobě to vyvrátit samozřejmě. Jinak ty podle mě nic dokazovat nemusíš, jen když náhodou někoho napadne bez podložení, že to máš nově koupené. Navíc pokud bys je chtěl někde koupit tak ofiko prodejce bude kontrolovat to, že máš na jejich nákup výjimku. Takže případ toho, že je máš nově nastane jen pokud ti je někdo prodá nelegálně. A burzy a inzeráty… Doufám, že to je takto. Ale mezi náma hádám, že toto nikdo řešit nebude.
     Co se týká pušek B/A-I a zásobníků. Pokud jak píše pan Gawron to bude tak jak píše, tak pokud máš novou samonabíjecí pušku, která je nyní B a i po novele B zůstane (byla vyrobena úplně nově a nebyla upravena z automatu) tak pokud do ní vložíš zásobník nad 10 nábojů tak se z té pušky stává zbraň kat. A-I a v tomto bodě vidím problém. Byť na dosud držené zásobníky bude platit grandfathering a je to ok, tak pokud ho vložíš do zbraně kat. B tak se z ní stane kat. A-I, na kterou nemáš papíry. Jak v tomto případě postupovat úplně přesně nevím. Snad požádat o výjimku na zbraň kat. A-I? Ale na jakou konkrétně, když tu co máš je B? Nebo tím, že máš staré zásobníky na 30 ran tak to znamená, že je můžeš volně používat v jakékoliv pušce a nevadí to? Podle mě se to pere s tím, že po vložení takového zásobníku do zbraně se z ní stává A-I. Tady nevím co s tím a samotného mě to zajímá. Případně nikde jsem neviděl, že by vložení zásobníku koupeného před novelou do pušky kat. B neměnilo kategorii zbraně. Pokud se mýlím tak mě pane Gawrone opravte prosím Vás.
     Děkuji

     1. Toto řeší 10. bod přechodných ustanovení:

      “10. Držitel zbrojního průkazu, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněným držitelem zbraně, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A I, se považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.”

      Tj. i pokud vložíte “starý” standardní zásobník do “staré” B pušky, tak byť se z ní eurounijní logikou v tu chvíli stává na dalších 10 minut puška A-I, vy jste k tomu oprávněn na základě tohoto grandfatheringu.

      Bohužel tak to je, když se legislativa nepíše pro praktický život, ale aby se v ní našel bruselský úředník.

    2. Ve chvíli, kdy do AK kat B dáte “starý” zásobník na 30 ran, se v souladu s vůlí bruselké prozřetelnosti na dalších 10 minut stává zbraní kategorie A-I. Vy jste nicméně v rámci grandfatheringu k tomuto oprávněn.

     Co se týče první otázky, pokud nemáte ambici policistovi vysvětlovat princip presumce neviny a důkazního břemene, doporučuji si zažádat o zásobníkovou výjimku.

     1. Dobry den, teda vecer 🙂

      Diky moc za odpovedi, takze kdyz stihnu nakoupit “vagon” 30 ran. zasobniku pred novelou tak muzu byt v klidu.
      (Pro pripad kdyby pak nedali vyjimku)

      To AK jsem kupoval tak pred pul rokem (rok vyroby 2019 WBP Jack 7,62*39 funglovka z tovarny)
      Narval jsem do neho a do prislusenstvi tak kolem 55000,- a jeste jsem si z neho ani nevystrelil
      a kdyby ta novela dopadla nejak blbe tak to by bylo fakt na prd 🙂

      Ja diky za pro me aspon potesujici odpovedi a preju pekny novy lepsi rok.

 14. Jak je to s nadlimitními zásobníky? Pokup je už vlastním a nenabývám nové, mohu je nadále používat, nebo musím požádat o vyjímku. Např. ke Kose se dodávali na 30ran a k EVU 3 S1 Carbine na 20ran.

 15. Muzu se zeptat? Teda pokud nekdo dosud doma ma treba:
  1) flobertku
  2) plynovku (ne predelanu z ostre palne zbrane ale puvodne skonstruovanu jako plynovku na peprove naboje)
  3) perkusak (treba derringer GreatGun, ktory nevim jestli ma nebo nema historicku predlohu)
  Musi jit tyhle zbrane zaregistrovat na PCR?
  Dekuji za odpoved!

   1. Tudíž pokud bych stihl ještě v lednu zaregistrovat zbraň kategorie B samonabíjecí pušku ,mohl bych ještě používat zásobníky 25-30 ranné .děkuju za odpověď

    1. Jak psal pan Gawron ano můžete, ale lepší je si zařídit tu zásobníkovou výjimku, která by měla být nároková. A bude to posichrované.

 16. Jak to bude prosím vás se znehodnocenýma zbraněma a s historickýma vyrobené před 1890 ? Děkuji.

 17. Dobrý den.
  Jak je to tedy s tím nošením zbraně?
  Mám li pistoli s povolením k obraně stále skrytě, či je možno neskrytě?

 18. Zdá se, že přes určité rozumné úpravy zůstala v zákoně nepříjemná nedůslednost:
  Zbraně kategorie C může nabývat do vlastnictví, držet a nosit držitel ZP.
  Zbraně kategorie D může nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, a též držitel ZP.
  Ale zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která je starší 18 let, je plně svéprávná a má místo pobytu na území ČR. Nevidím zde oprávnění držitele ZP mladšího 18 let.

 19. Dobrý den,
  pokud bych stihl získat povolení k nákupu samonabíjecí pušky, tuto koupit a zaregistrovat během ledna, budu tedy moc používat bez vyjímky nadlimitní zásobníky?
  Děkuji

  1. Jak psal pan Gawron ano můžete, ale lepší je si zařídit tu zásobníkovou výjimku, která by měla být nároková. A bude to posichrované.

   1. no jo…nároková, ale jakou podmínku splním, když se neúčastním závodů ani nejsem sběratel?

    1. Psal to myslim zde pan Gawron a je to i na LEXu. Pokud jsem to dobře pochopil nikdo nic nebude prověřovat. Vy musite jen uvést jeden z vypsaných možných důvodů. Tj řeknete, že to máte z důvodu ochrany citlivých prostor a je to. Jediní kdo musí dokládat papíry jsou ti co by to chtěli z důvodů sportu a proto je, pokud člověk může z hlediska vlastnictví kategorie ZP, lepší uvést jiný důvod, který se neprověřuje 😉 A ten důvod je jen pro nabývání. Užít je pak můžete pro všechny případy. Divné? Holt specialisti z Bruselu 😀 na druhou stranu buďme rádi, že tomu pořádně nerozumí 😀

     1. Jojo, možná máte pravdu, dle článku to tak vypadá. Otázkou je, jak se toho chopí orgán. Můžou tvrdit, že já jako Éčkař měkké cíle chránit ani nemám. Leda bylo bráno tak, že já nebo můj majetek jsou měkkým cílem. 🙂

     2. tak to je zajímavé pojednání, dá se říct, že s myšlenkou plně souhlasím, ale zároveň mi nezbývá doufat, že stejný názor bude sdílet i orgán, který o vyjímce rozhodne.

 20. Dobrý večer,chtěl,bych se zeptat,zda již vydané ZP budou i nadále platit do doby platnosti?
  Zdravotní prohlídka bude platná také,dle skupiny dosavadního ZP,nebo se bude muset dělat podle nového zákona?
  Předem děkuji za odpověd !

  1. Průkazy platí nadále.

   Prohlídky platí po dobu platnosti ZP, s výjimkou sk D (viz znění zákona) a případu, kdy byl držitel adresně vyzván pro důvodné podezření PČR na změnu zdravotního stavu.

 21. Pro držitele ZP se tedy nic nemění, zdravotní způsobilost také zůstává 10 letá (pouze kat D povinnost odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti co 5 let / nesplnění = nový přestupek)
  To je myšleno tak, že každý majitel vzduchovky, historické pušky atp. bude běhat každých 5 let na lékařskou prohlídku a posílat ji na policii???
  To je nějaký vtip, nebo mi něco uniká?

  1. Zdravím zřejmě uniká 😛 jde o držitele zbrojního průkazu sk. D ne o držitele/vlastníky zbraně kat. D 😉 buďte v klidu 🙂

 22. Dobrý den,
  ke kterému datu tedy bude v účinnosti novela tohoto zákona? (cca půlka února?)
  Jaké důsledky pro mne bude mít koupě Scorpionu 61s, pokud ho zaregistruji do konce ledna. Nebude spadat do kategorie A-1 (sklopná pažba) nebo tam by spadla až po po datu účinnosti musel bych žádat o výjimku? Děkuji.

  1. Zdravím zkusím odpovědět.
   Co se týká účinnosti tak bude platná 15. den od zveřejnění ve sbírce zákonů, což se zatím nestalo. Schválená novela byla odeslána ke zveřejnění 23.12.2020 a netuším, kdy se vrátí lidi z dovolených nebo jak to tam chodí, ale osobně tipuji, že účinná bude ještě před koncem ledna 2021.
   Co se týká starého škorpióna, jedná se o krátkou zbraň a proto by se na ni ustanovení o sklopkách atd. nemělo týkat. Navic co aktuálně píše LEX na svých stránkách tak toto ustanovení nepostihne žádnou zbraň, protože to v Bruselu napsali ehm … (pro nás dobře) 😉

 23. Dobrý den,
  střelné mechanické zbraně jsou pravděpodobně stále regulovány a to dost blbým způsobem, spadly, pravděpodobně podobná chyba jak těch 16J u vzduchovek, pod platnost ustanovení o střelbě na střelnici.
  V par. 15 totiž spadnou pod odstavec 2, jelikož se jedná o zbraň D, podle par. 7 písmene i).
  V tomto zákoně jsou podle přílohy 1) stále mechanickými zbraněmi (dokonce i hračky, protože zmizel limit 150 N), byť v zákoně o ověřování je napsáno, že nejsou zbraněmi, ale jen pro ten zákon, tj. se jen neověřují.

  1. § 2 odst. 1 “Zbraní se pro účely tohoto zákona rozumí střelná zbraň uvedená v kategoriích zbraní. Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.”

   Mechanické zbraně byly z výčtu v kategoriích zbraní vypuštěny.

   Je nicméně pravda, že zachování mechanických zbraní ve výčtu v příloze č. 1 v tom činí zmatky.

   1. Ne tak docela, přece v Déčku je ještě i to, co není uvedené kdekoliv nad tím. Tedy, pokud je to zákon o střelných zbraních, tak jakákoliv střelná zbraň, která není vyjmenovaná v ABC a ostatních, tak je D.
    No a bohužel část o střílení pouze na střelnici platí i pro ty všechny neuvedené D.
    A to v té příloze to jen podtrhuje.

    1. Vy chvíli, kdy selže slovní výklad, je zákon potřeba vykládat systematicky, historicky a vzhledem k cíli sledovanému zákonodárcem. To platí obzvlášť v situaci, kdy nejpřímočařejší slovní výklad vede k definici kruhem (je to zbraň – není to zbraň).

     MV v uvedeném smyslu připravuje vydání oficiálního výkladového stanoviska.

     1. netuším jak by se zdůvodnilo ve výkladu typu “je to zbraň – není to zbraň” , že moderní kuše jejíž střela vážící cca 400 grainů/25.9 gramů a její energie je v řadu několik stovek J, není zbraň a nemá ji smysl definovat zákonem stejně jako např. dětský prak, který lze prodat i nezletilému. Za úmyslem zákonodárce v tomto případě byla spíše nekompetentnost než racionální úvahu, protože vyškrtnutím definice mechanických zbraní ( § 7, písmeno g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N) a jejich převedením do písmene i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.“ v podstatě zastavil/zkomplikoval lukostřelbu nejen jako sport, ale i jako rekreační aktivitu, vzhledem k textu schválené novely je vysoce pravděpodobné, že na tom nezmění nic ani stanovisko MV a bude nutná další novela

 24. Pokud jiz nekdo ma zbran, ktera patri do kategorie A-1, bude si moci podobnou koupit i pozdeji, nebo bude muset znova zadat o vyjimku? Protoze ty podminky pro nabyti A-1 v podstate vylucuji nabyti pro normalniho cloveka a noseni.

  Ochrana neni normalni ochrana zdravi a majetku ale “Ochrana života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách” cili chapu jen jako security apod?
  Sběratelská nebo muzejní činnost a Vzdělávací, kulturní, výzkumné nebo historické účely jsou pro noseni irelevantni.
  No a posledni bod “Sportovní střelba”, kdy je potreba prokazat, ze clovek poslednich 12mesicu v dobe koronavirovych lockdownu a zakazu treninku aktivne trenoval muze byt opet prinejmensim obtizne a opet vylucuje noseni.

  Cili co clovek ma, mu zustane, ale novou A-1 na noseni a ochranu vlastniho zdravi a majetku uz nebude mozne nabyt?

  1. Zdravím na základě mnoha zatím přečtených pojednání zde a na LEXu a dalších podobných zkusím odpovědět.
   Určitě musíte na každou novou zbraň požádát o výjimku. Stejně jako když kupujete novou zbraň kat. B.
   Obecně k důvodům je to stejné jako jsem psal výše u zásobníků. Vy uvedete jeden z těch důvodů co jste vypsal a nikdo dál nic zjišťovat nebude, dle všeho. Jde o to jen splnit povinnost “uvést důvod”. Jediné u čeho musíte něco dokládat je pro sport. Ale Vámi uvedený důvod je jen pro pořízení. Užívat tu zbraň můžete i jinak. Např. uvedete, že ji máte k Ochrana života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách a tu zbraň můžete užít i pro sport, pokud jsem vše správně pochopil co jsem četl. Je to zjednodušeně “proč pořizujete?”, není to “na co to budete užívat?”
   A vrátím se zpět k Vámi uvedenému důvodu “Ochrana života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách”. Výpůjčím si kus textu ze stránek z LEXu, kde se píše:
   „Citlivými prostorami“ se podle zákona myslí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle. Pro tento účel policie vydá výjimku držiteli zbrojního průkazu sk. B nebo E, či držiteli zbrojní licence sk. F, G, H nebo J.
   Pokud rozkliknu odkaz na “jiným právním předpisem” je zde uvedeno zjednodušeně, že obydlí je nedotknutelné, takže tento důvod je podle mě úplně v pohodě ze všech směrů. Snad panu Gawronovi nebude vadit odkaz na příslušný článek LEXu, kde je to podrobněji:

   https://gunlex.cz/zbrane-a-legislativa/legislativa/3793-novela-zakona-o-zbranich-ii-nova-kategorie-a-i-a-nadlimitni-zasobniky

   Snad jsem pomohl. Taky v tom občas tápu. Je to zmatek, ale lepší jak nemít nic jako jinde. Mějte se

 25. Omlouvám se, že se ptám tak napřímo. O jaké zásluhy hodné poděkování se jedná u Hamáčka? To nikdy nebyl moc obránce svobody, naopak tento rok se imho ukázal jako (s prominutím) totalitní hov*do opojené mocí.

  1. Jan Hamáček jakožto ministr vnitra dal v podstatě volnou ruku úředníkům odpovědným za přípravu paragrafového znění novely. Což zdaleka není samozřejmé a vzhledem k výsledku je to k nezaplacení.

   Nakonec nejenže nestál v cestě řešení naprosto nepřijatelného původního znění návrhu novely, ale zásadní pozměňovací návrh předložil pod svým jménem.

   Někdy méně znamená více a v tomto případě to platilo stonásob.

 26. Pěkný den,
  v prvé řadě děkuji za přehledné shrnutí změn.
  Dovolím si poznámku k dodatku o plynových zbraních- právě koukám do oficiální aplikace Sbírky zákonů, a nemůžu si pomoci, dle mého názoru je konečným výsledkem legislativního procesu původní verze článku, nikoliv ta opravená.
  Konkrétně:
  C-I: plynové zbraněs ráží vyšší než 6,35 mm, nejde–li o paintballové zbraně
  D: plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm.
  Kriterium výkonu tedy nebylo do zákona vráceno (nebo já ho tam nevidím).
  V návaznosti na kriterium výkonu si ještě dovolím poznámku k flobertkám – nově jsou kategorií C-I, což je skutečně restrikce, nicméně jestli se dobře orientuji, spadají sem všechny flobertky bez omezení výkonu, což je pro výkon nad 7,5 J naopak zásadní deregulace – “skoro skutečné” zbraně bez ZP jistě najdou své nadšené kupce i při nutnosti registrace…

  1. Dobrý den,
   novelu je třeba kombinovat s původním zněním zákona:
   § 6 [zbraně kategorie C] písm. c) zůstává v platnosti bez změn (novela jej nezrušila ani nezměnila): “plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní”
   § 6a [zbraně kategorie C-I] písm. e) ve znění novely: “plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně”
   § 7 [zbraně kategorie D] písm. c) ve znění novely: “plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm”
   Takže mě z toho vychází následující rozdělení:
   úsťová energie větší než 16 J bez ohledu na ráži = kategorie C
   úsťová energie do 16 J a ráže větší než 6,35 mm = kategorie C-I
   úsťová energie do 16 J a ráže do 6,35 mm = kategorie D

 27. Dobrý den,
  pokud se nepletu, nový zákon o zbraních měl přinést i změny ohledně zbrojních průkazů, mimo jiné jejich digitalizaci (nebyl by potřebný fyzický průkaz) a sloučení skupin na dvě (A+B+C a D+E.) Toto definitivně vypadlo? Děkuji.

  1. Nový zákon toto všechno snad přinese – až bude, tedy až nějakou dobu po sněmovních volbách.
   Toto je “jenom” novela zákona č. 119/2002 Sb.

 28. Dobry den.
  Chci se zeptat jak to bude se zbraněmi předělanými z automatických na poloautomatické.
  Mam takovou (sa 58) . Bude ji možné později prodat a nebo ji budu muset nechat znehodnotit?
  Děkuji za odpovědi

  1. Pokud Vaše zbraň nebylo dříve vedena v Centrálním registru zbraní jako plně automatická (kat. A), pak nejde o “předělanou”, nýbrž nově vyrobenou samonabíjecí a tedy zůstává v kategorii B.

   V opačném případě vizte bod 10 přechodných ustanovení: “Držitel zbrojního průkazu, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněným držitelem zbraně, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.”

 29. Dobrý den,

  ještě se mi nedaří v zákoně najít žádná přechodná ustanovení upravující vydaná platná povolení k nákupu zbraně. Znamená to tedy, že pokud mám například nákupku na pušku samonabíjecí (doposud kategorie B), tak od dnešního dne na ni můžu mít problém koupit některé zbraně?

  1. Jako čtenář zbrojnice.com jste jistě dostatečně poučen na to, abyste si např. pušku koupil jako B a zásobníky řešil na zásobníkovou výjimku.

   Jistě nicméně existují i méně se orientující osoby, které namísto toho B povolení vyhodí, pořídí si A-I povolení a zásobníky budou nabývat jen k této konkrétní A-I pušce.

 30. Zdravím všechny.
  Je někde popsán postup při novince v zákoně “předání zbraně státu k zničení” ?
  Děkuji za případné info.

 31. Dobrý večer, chtěl jsem si objednat nový zásobník do pistole cz75, přes e-shop a poslání přepravní službou! Prodejce mi ho odmítl poslat, prý jen osobní odběr! Jelikož pistolové zásobníky klasické nejsou evidovány,ani nemají ohlašovací povinost!
  Jsem nepochopil důvod ,proč ho neposlat?
  Nebo se mýlím a je nějaká zmněna?
  Děkuji za odpověd Nováček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *