Zahraničí

Kalifornie: Nižší federální soud shledal zákaz standardních zásobníků protiústavním [aktualizováno]

V pátek 29.3.2019 soudce federálního soudu pro jižní kalifornský obvod v případu Duncan v. Becerra shledal, že zákaz běžných typů zásobníků zavedený státem Kalifornie představuje porušení práva držet zbraně chráněného druhým dodatkem americké ústavy.

Soudce své rozhodnutí mimo jiné opřel o případy dvou žen, které se snažily ubránit útočníkům, což se jim nepovedlo po té, co jim došly náboje.


Související: USA: nejpřísnější legislativa v zemi nezastavila kalifornského vraha, mnozí se chtějí bránit sami


Zbraňová legislativa Kalifornie

Kalifornská legislativa je dlouhodobě považována za nejrestriktivnější v USA. V řadě ohledů jsou místní zbraňové zákony přísnější, než je evropská zbraňová směrnice. K známým omezením patří nedostupnost povolení pro nošení zbraně pro sebeobranu běžným občanům či řada různých omezení vztahujících se na samonabíjecí pušky.

Omezení kapacity zásobníků na 10 nábojů bylo zavedeno v roce 2000. Kdo vlastnil standardní zásobníky před zákazem, ten si je mohl ponechat. To se změnilo v roce 2016, kdy došlo k další úpravě, která zakázala držení standardních zásobníků bez ohledu na dobu jejich nabytí.

Předběžné rozhodnutí v roce 2017

Skupina žalobců se v návaznosti na přijetí úplného zákazu zásobníků schopných pojmout více než 10 nábojů obrátila na soud s tvrzením, že zákon je protiústavní.

Rozhodující soudce Roger Benitez již v roce 2017 vydal předběžné opatření, kterým pozastavil účinnost nové legislativy do chvíle finálního rozhodnutí. Proti tomu se odvolal nejvyšší státní zástupce Xavier Becerra, avšak federální odvolací soud pro devátý okruh platnost předběžného opatření potvrdil.

Právní základ

Žalobci se ve svém podání opírali zejména o precedent District of Columbia v. Heller, kterým Nejvyšší soud USA v roce 2008 zrušil zákaz držení krátkých zbraní platný ve Washingtonu D.C. V případu Heller šlo primárně o otázku možnosti vůbec vlastnit krátkou střelnou zbraň (a o související zákonný požadavek mít dlouhou zbraň doma uschovanou buďto rozebranou, nebo uzamčenou a nenabitou), přičemž soud jasně řekl, že druhý dodatek zaručuje právo držet zbraně pro osobní ochranu bez ohledu na jakékoliv spojení vlastníka s domobranou.

Nejzásadnější závěr případu Heller je ten, že druhý dodatek podle Nejvyššího soudu před zásahy státu chrání “zbraně obvykle držené zákonadbalými občany pro účely, které jsou v souladu se zákonem” (typically possessed by law-abiding citizens for lawful purposes). Žalobci tak tvrdili, a soud jim dal zapravdu, že držení standardních zásobníků představuje obvyklý stav, ze kterého je kalifornský zákaz odchylkou. Soudce pro účely rozhodnutí došel k závěru, že zásobníky je nutno považovat za zbraně ve smyslu druhého dodatku.

Další argument žalobců spočíval v ústavním zákazu konfiskace soukromého vlastnictví, kterému se Kalifornie neúspěšně bránila odkazem na to, že smí zabavovat nebezpečné předměty v rámci svých policejních pravomocí.

Rozhodující reálné případy

Kromě právní argumentace pro rozhodnutí soudu měly zásadní vliv také praktické případy. Kromě toho, že nelegálně ozbrojení zločinci si s omezeními zásobníků v posledních patnácti letech hlavu nelámali, soud poukázal na dva případy žen, které se pokoušely ubránit násilníkům. Neuspěly ve chvíli, kdy jim došly náboje.

Proti tomu soud postavil případ ženy, která se ubránila třem ozbrojeným násilníkům, kteří vnikli do jejího domu. Tato žena byla v pyžamu, v jedné ruce držela telefon, kterým se snažila dovolat policii, a z druhé pálila se zbraní se standardním zásobníkem po násilnících ve svém domě. Jednoho zastřelila, dva zahnala. Soudce Benitez k tomu uvedl:

Neměla žádnou možnost mít u sebe náhradní zásobník a taky by ani nemohla přebít, protože v levé ruce držela telefon, s nímž se po celou dobu snažila dovolat policii.

Přepadení a znásilnění se dějí denně, masové vraždy extrémně výjimečně

Je známým faktem, že Kalifornie s nejpřísnější zbraňovou legislativou je současně státem, v němž se odehrál nejvyšší počet masových vražd. Právě snahou omezit počet obětí masových vražd státní zástupce bránil zákaz standardních zásobníků.

Ani na tento argument soudce Benitez neslyšel:

Během jednoho roku v Kalifornii (2017) bylo 39 milionů obyvatel vystaveno 56.609 loupežím, 105.391 závažným napadením a 95.942 vloupáním do obydlí. Došlo také k 423 vraždám v obydlích obětí. Mezitím v roce 2017 nedošlo k žádné masové střelbě. Podle první studie týkající se četnosti užití zbraně k sebeobraně dojde v celé zemi ročně mezi 2,2 a 2,5 miliony užití zbraně v sebeobraně civilisty. Z toho počtu 340.000 až 400.000 obranných užití zbraně představuje situace, v nichž obránci byli přesvědčeni, že téměř jistě díky použití zbraně zachránili životy.

(…) Jak ukazují kriminální statistiky Kalifornie, potřeba chránit sebe a svou rodinu před zločinci v rámci domácnosti nepolevuje, ať se snažíme sebevíc. Bezpečnostní sbory nemohou ochránit každého.

S tímto jasným pohledem na věc pak už nezbývá než doufat, že se stejnému soudci na stůl v budoucnu dostane také žaloba na to, že je pro obyčejné občany v Kalifornii nemožné získat povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.


Související: Havaj: faktický zákaz nošení zbraní shledán protiústavním


Nyní žalobce čeká další kolo… nebo dvě?

Lze očekávat, že Kalifornie se proti rozhodnutí odvolá. Řízení by se pak přesunulo k federálnímu odvolacímu soudu pro devátý okruh. Ten je obecně považován za spíše protizbraňový, nicméně už loni výrazně překvapil, když shledal za protiústavní havajský zákaz nošení zbraní pro sebeobranu.

Řada Američanů – ať už na rozhodnutí mají jakýkoliv názor – doufá, že u devátého okruhu věc neskončí. K otázce omezení zásobníků již existuje vícero protichůdných rozhodnutí nižších soudů, jejichž judikatura by si zasloužila sjednocení zásahem Nejvyššího soudu. Problematice dlouhodobého odmítání přezkumu otázek civilního držení zbraní v USA se podrobně věnují články Soudce C. Thomas: nejméně oblíbené právo a Brett Kavanaugh – zastánce civilního držení zbraní kandidátem na soudce NS.

Zdroje: USA Today, NRA-ILA, Dancen v Becerra – rozsudek, Dancen v Becerra, Answering Brief For Appellees

Aktualizace 5.4.2019:

V souladu s očekáváními se stát Kalifornie proti rozhodnutí odvolal. Současně podal žádost o odklad vykonatelnosti rozhodnutí, dokud odvolací soud pro devátý okruh věc finálně nerozsoudí. Soudce Benitez žádosti vyhověl. Standardní zásobníky tak od 5.4.2019 od 17 hodin budou v Kalifornii opět nelegální. Zdroj: Order Staying in Part Judgment pending Appeal

Během šesti dní, kdy byly zásobníky v Kalifornii opět legální, zájem o ně výrazně převýšil nabídku. Kamenní ani online prodejci nestíhali vyřizovat objednávky. Co budou asi občané nyní dělat se statisíci (miliony?) zásobníků, které si v euforii po původním rozhodnutí legálně nakoupili?

Zdroj: ammoland

Aktualizace 15.8.2020

Odvolací soud rozhodnutí prvního stupně potvrdil.

Zdroj: USA Today


USA:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *