Zahraničí

Nový Zéland: Chybička se vloudila, z registru odevzdaných zbraní se stal návštěvní seznam pro zločince

Dobrý večer, píšeme vám v rámci programu amnestie a konfiskace zbraní. Možná jste již zaregistrovali, že včera novozélandská policie získala infromaci, že držitel obchodní licence s přístupem k online systému přihlašování zbraní byl dočasně schopen vidět informace o držitelích zbraní…” Email o tomto znění minulý týden obdržely desítky tisíc novozelándských držitelů zbrojních průkazů, kteří státu odevzdali své legální, avšak nově zakázané zbraně.

Shrnutí dosavadního vývoje na Novém Zélandu

 • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
 • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
 • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
 • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
 • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
 • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
 • Přestože zatím policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
 • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
 • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
 • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u řady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.
 • V návaznosti na přeřazení samonabíjecích pušek do zakázaných se na Novém Zélandu staly populárními sety součástek umožňujících přestavbu na opakovací . Policie přitom není schopna říct, zda-li je tento postup cestou, jak se vyhnout možnému trestu až pěti let odnětí svobody za neodevzdání nově zakázaných zbraní.
 • Na konci července vláda zveřejnila detaily ohledně návhu další novely zbraňové legislativy. Ta má mimo jiné zpřísnit podmínky držení zbraní, zavést registr a automatické upozornění policie v případě, že držitel vyhledá pomoc lékaře v souvislosti s duševními potížemi. Narozdíl od předchozích změn nová legislativa nemá tak širokou podporu v parlamentu.
 • V červenci vyšlo najevo, že policie udělila zbrojní průkazy 639 australským zločincům.
 • Ukázalo se, že zločinci (ti bez zbrojních průkazů) zbraně nejen nesložili, ale v zemi na pozadí konfiskací legálních zbraní narůstá počet zločinů páchaných se střelnými zbraněmi a noži. Zástupci vedení policie se tak na přelomu října a listopadu sešli s 50 nejvlivnějšími bossy podsvětí a poprosili je, aby odevzdání zbraní ještě jednou zvážili.

Nový online systém pro registraci konfiskovaných zbraní

Zavedení procesu konfiskací nově zakázanýchzbraní si na Novém Zélandu vyžádalo vytvoření online systému registrací. Doposud totiž Nový Zéland držení jednotlivých zbraní neregistroval (registr existuje pouze pro samotné držitele zbrojních průkazů). Výjimku představoval registr automatických zbraní, který však policie omylem vymazala během přesunu kompetencí mezi jednotlivými odděleními.

Konfiskace probíhají především hromadně na předem určených místech a časech, kdy typicky policie ve větších městech pronajme sportovní halu a zde přebírá odevzdávané zbraně. Kromě toho jsou do konfiskací zapojeni také vybraní obchodníci, kterým držitelé mohou taky odevzdat zbraně. Tento systém poběží do 20. prosince. Dle vyjádření vlády policie následně začne zákaz vynucovat prostřednictvím domovních prohlídek. Pro jejich hladký průběh se v současnosti snaží prosadit novelu legislativy, aby v případě prohlídek prováděných za účelem nalezení zbraní nepotřebovala předchozí soudní příkaz.

Po převzetí zbraně ji policista či obchodník zavede do nově vytvořeného online centrálního systému (včetně údajů o odevzdávající osobě) a následně poškodí v hydraulickém presu. Pokud zbraň odevzdává držitel zbrojního průkazu, pak může požádat o vyplacení tabulkového odškodného na svůj bankovní účet.

Aktualizace programu registru zbraní, která se tak úplně nepovedla

Novozélandská vláda se rozhodla postavit registr konfiskací na německém programovém systému SAP. Ten běžel po dobu pěti měsíců, aniž by v souvislosti s ním vznikly nějaké medializované problémy.

A v tom se inženýři německé společnosti rozhodli systém dále vylepšiti. Bez vědomí novozélandských úřadů provedli aktualizaci software, díky které se údaje v databázi staly veřejně přístupnými.

V závislosti na čase a zdroji se liší informace o míře datového úniku. Policie původně tvrdila, že přístup k údajům odevzdávajících osob získal pouze jediný obchodník. Ve skutečnosti to byl ovšem ten obchodník, který policii na problém jako první upozornil. Podle dostupných zpráv se policie následně řídila principem “za dobrotu na žebrotu” a na ohlašovatele úměrně velikosti skandálu zaklekla.

Organizace sdružující držitele zbraní COLFO následně potvrdila, že má informace od 15 obchodníků, kteří měli také plný přístup do databáze. Při vědomím o zakleknutém prvním oznamovateli již tito další raději zůstali v anonymitě.

Vláda pak připustila, že možnost plného přístupu do databáze získalo 66 obchodníkům zapojeným do konfiskací. Pozdější novinové zprávy zmiňují dokonce úplné prolomení systému, čímž se po nějakou dobu mohly údaje o držitelích stát dostupnými komukoliv.

Osoby, které odevzdaly své zbraně nyní musí počítat s tím, že mezi zločinci zřejmě kolují seznamy s jejich jménem, adresou, bankovním účtem, odevzdanými zbraněmi a patrně také částkou odškodného. Ti, kteří je neodevzdali, zase musí být připraveni na možné násilné domovní prohlídky, kterých už policie dokonce několik provedla za velkého zájmu médií.

“Chybička” systému po odhalení vedla k jeho úplnému odstavení, v důsledku čehož policie nyní před koncem lhůty na některých místech přestala přebírat zbraně. Jinde tak činí dále a vytváří pouze papírové seznamy.

Registr zbraní předmětem další navrhované novely

Vedle dalších změn legislativy vláda premiérky Arden v rámci příští novely legislativy navrhuje zavedení centrálního registru legálně držených zbraní.

Na rozdíl od změn legislativy provedených narychlo ve dnech a týdnech po útoku v Christchurchi se zdá, že nový návrh nemá příliš vysokou podporu v parlamentu. Lze předpokládat, že fiasko se zabezpečením registru konfiskací jeho šance na schválení nijak nezvýší. Dalším zákazům jistě také nepomůže aktivizace zbraňové veřejnosti, která půl roku po zavedení předchozí novely konečně začala ve větších počtech protestovat.

Držitelé odevzdávají především “typ zbraní používaných k zabíjení lidí

Ministr policie Stuart Nash prohlásil, že v průběhu konfiskací se doposud podařilo zabavit 43.000 zbraní (z celkových 260.000 – 300.000 zakázaných). Specifikoval přitom, že “většina sebraných zbraní patří k tomu typu, který je používán k zabíjení lidí“.

Většina veřejnosti si pod tímto kryptickým prohlášením asi představí “zlé černé samonabíjecí pušky”, které byly novelizací legislativy zakázány. Ve skutečnosti ale v Novozélandských statistikách vražednosti co do střelných zbraní převažují malorážky .22 LR a brokovnice.

V posledních 15 letech bylo na Novém Zélandu ročně násilně usmrceno průměrně 71 osob, z toho 11 střelnou zbraní (včetně započtení obětí útoku v Christchurchi). Nebezpečí násilného usmrcení je tak na Novém Zélandu nepatrně vyšší než u nás.

Zdroje: NZ Herald, Stuff, News Talk, Guardian, Stuff


Související:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *