Domácí

Blíží se likvidace českých střelnic pod záminkou změny bezpečnostních standardů?

V zemích, kde snahy o zavádění přímých restrikcí na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní selhávají, obvykle nastupuje nepřímý útok. Ten může mít různou podobu. V Evropské unii v současnosti běží proces zákazu olova ve střelivu. V USA levice debatuje zavedení likvidačně vysokého zdanění soukromého držení zbraní. Ve Švédsku došlo ke změně způsobu schvalování provozu střelnic, v jehož důsledku již musely desítky provozovatelů ukončit činnost. V některých částech země už ani žádné střelnice nezůstaly otevřené.

Švédské střelnice ještě nestačily zarůst dřevinami, a Česká agentura pro standardizaci zahájila proces přípravy revize normy ČSN 39 5401:1997 stanovící požadavky na střelnice z hlediska jejich bezpečnosti, hygieny prostředí, požární bezpečnosti a ekologie. Širší souvislosti přitom zavdávají dobrý důvod k obavám.

Dobře utajená revize

Byť k problematice civilního držení zbraní byla dle zadání vlády České republiky zřízena zvláštní expertní pracovní skupina, Česká agentura pro standardizaci přistoupila k “revizi” normy v podstatě v utajení. Nejenže agentura záměr neoznámila expertní pracovní skupině en bloc, ale zřejmě nebyl diskutován ani s jednotlivými členy. Vše vyplulo na povrch jen díky zveřejnění v “plánu úkolů” a v registru smluv, kde navíc byla smluvní dokumentace zřejmě publikována v rozporu se zákonem (tedy neplatně).

Obava z připravované revize je přitom na místě nejen s ohledem na švédskou zkušenost nebo snahu o naprostou netransparentnost. Jak uvádí Jan Skalický, předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, mezi jejímiž členy jsou i někteří provozovatelé střelnic:

Mezi provozovateli střelnic způsobila zděšení volba osoby, které bylo vytvoření návrhu normy svěřeno.

Agentura revizi normy zadala Ing. Miroslavu Maštálkovi jakožto zhotoviteli, který má dle smlouvy v registru smluv pro agenturu také zpracovávat “dokumenty evropských a mezinárodních technických komisí a subkomisí uvedených v příloze“. Žádná příloha v registru ale nebyla zveřejněna.

Podle Jakuba Smetánky, viceprezidenta Lexu, je Ing. Maštálka “balistik, který je v rámci dané problematiky zjevně ve střetu zájmů, protože aktivně vykonává činnost znalce v oboru balistiky. A nad to je mezi odbornou veřejností znám svými přemrštěnými až likvidačními požadavky.”

Zajímavé je, že dle smlouvy má zhotovitel návrh projednat se “všemi přihlášenými účastníky”. S ohledem na termín zahájení 15.11.2020 (termín ukončení 28.2.2021) by se dalo očekávat, že členové expertní skupiny budou o přípravě normy informováni, aby se vůbec mohli přihlásit, jak předpokládá smlouva.

Co do zástupců střelnic ale Jan Skalický uvedl: “AVPZS, přestože mimo jiné hájí zájmy provozovatelů střelnic jako svých členů a na tvorbě legislativy participuje více jak 20 let, nejenže nebyla k tvorbě nové ČSN přizvána ale nebyla ani o probíhajícím procesu nijak a nikým informována. To, že nyní o přípravě nové ČSN víme, není díky jejím tvůrcům, ale navzdory jim.

Situace není jiná ani v případě největšího spolku zastupujícího držitele zbraní Lex. Jakub Smetánka potvrdil, že je ohledně normy nikdo za standardizační agenturu nekontaktoval.

Kompetenční nevraživost?

Zatímco naprostá většina otázek týkajících se občanských práv v oblasti civilního držení zbraní spadá pod Ministerstvo vnitra, některé specifické okruhy se řeší jinde. Například na Ministerstvu zdravotnictví co se týče vymezení podmínek zdravotní způsobilosti. A Česká agentura pro standardizaci stanovující příslušnou normu jakožto příspěvková organizace spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V této chvíli není jasné, zda-li “partyzánskou” přípravu nové normy bez jakékoliv konzultace či oznámení expertní pracovní skupině zřízené z pokynu vlády standardizační agentura provádí z vlastního podnětu, nebo má zadání od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jakub Smetánka rozvádí: “Bohužel v tuto chvíli nemáme informace o tom, jak byla daná technická komise ustanovena, respektive jak probíhal proces výběru jejích členů. Stejně tak není znám důvod, proč je norma ČSN 39 5401 revidována. Pro jakoukoliv normotvorbu by měl existovat relevantní důvod (technologický pokrok, pokrytí opomenutých pasáží a podobně). Takový důvod ale naše organizace nikde nespatřuje. Je tedy otázkou, proč je norma revidována.

Jan Skalický doplnil: “S ohledem na to ČSN 39 5401 je normou kvalitní a od okamžiku jejího vydání nedošlo k žádnému přelomovému objevu v oblasti zbraní a střeliva není žádný praktický důvod ji nahrazovat. Osobně se domnívám že celý proces byl odstartován právě jako jakási iniciativa k vytvoření prostoru pro budoucí možnou správní i finanční perzekuci provozovatelů střelnic a lze právem očekávat, že návrh bude takový prostor pro perzekuci provozovatelů vytvářet. Je úkolem AVPZS zajistit, aby k vytvoření takového stavu nedošlo.

Ministerstvo vnitra se diví, proč by se měla norma měnit

Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního Ministerstva vnitra, pro zbrojnice.com uvedla: “Ministerstvu vnitra není znám důvod, proč nyní dochází k revizi citované ČSN normy.

Ministerstvo vnitra, byť je gestorem právní úpravy střelnic, revizi této normy neiniciovalo, ale ví o ní: “Konkrétní oslovený pracovník MV se zúčastnil úvodního jednání technické pracovní skupiny v únoru 2020. Následně s ním návrh jeho zpracovatel na podzim 2020 dvakrát neformálně telefonicky konzultoval a první text návrhu ČSN obdržel přímo tento pracovník k vyjádření spolu s ostatními členy technické komise e-mailem dne 11. listopadu 2020.” [zvýraznění doplněno]

Toto je poměrně zásadní informace, protože formální zahájení procesu mělo podle stránek České agentury pro standardizaci proběhnout až 15.11.2020 a smlouvy se zhotovitelem byly podepsány 16.9., resp. 14.10.2020.

U jedné ze dvou smluv mezi standardizační agenturou a zhotovitelem je jako předmět plnění v registru smluv nadto uvedeno “převzetí evropské normy překladem“. Jakážeto evropská norma vyžaduje zpracování nové ČSN normy znalcem v oblasti balistiky není jasné.

Ministerstvo vnitra se prostřednictvím Mileny Bačkovské snaží krotit obavy z nestandardního postupu standardizační agentury. Na otázku ohledně obav z možného uzavírání střelnic, jako to nyní po změně způsobu hodnocení bezpečnosti sledujeme ve Švédsku, Milena Bačkovská odpověděla: “V návaznosti na opakované apely obou komor Parlamentu ČR, jakož i v souladu s programovým prohlášením vlády bylo opakovaně deklarováno, že cílem přijímané novely zákona o zbraních ani souvisejících právních předpisů, není jakékoliv omezování práv legálních vlastníků zbraní. Ministerstvo vnitra s tímto přístupem plně souhlasí. To samozřejmě znamená, že cílem těchto předpisů nemůže být ani jakékoliv omezování počtu nebo provozu střelnic.”

Vyjádření standardizační agentury

Dne 23.11.2020 jsem požádal o poskytnutí podrobných informací k úkolu revize příslušné normy standardizační agenturu. Doposud jsem odpověď neobdržel. O jejím vyjádření, stejně jako o dalším vývoji, vás budu informovat.

Zdroj: původní zpráva zbronice.com


Zbraně v České republice

Současnost

Historie

Budoucí legislativa

Praktické

Rozhovory

5 Replies to “Blíží se likvidace českých střelnic pod záminkou změny bezpečnostních standardů?

  1. Protože nejde o zbraně. Jde o způsob uvažování. A ten do nově budované společnosti nepatří. Stejně jako cokoliv jiného, co by narušilo jednotvárnost stáda. Nejsem si jistý, jestli se to nazývá neomarxismus, nebo levicový modernismus.

  2. Tak teď jsem se dozvěděl, že zákaz olova prošel! Fakt mám čím dál větší pocit, že by bylo lepší z toho spolku pošahanců (EU)odejít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *