Zahraničí

Nový Zéland: Vláda vyhradila na kompenzace za konfiskované zbraně jen zlomek potřebných peněz

Vláda Nového Zélandu ve čtvrtek 30. května schválila uvolnění prostředků na kompenzace za zbraně, které budou legálním držitelům konfiskovány v souvislosti se změnami legislativy přijatými po teroristickém útoku v Christchurch. Podobně jako při všech předchozích krocích i tentokrát se stát míjí se svým cílem. Podle sdružení majitelů zbraní by spravedlivé kompenzace za zabavované zbraně měly mít přibližně desetinásobnou hodnotu. Australský příklad přitom poukazuje na významné nebezpečí plynoucí z snahy při konfiskacích ušetřit peníze.

Shrnutí dosavadního vývoje:

  • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
  • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
  • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
  • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
  • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky.
  • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
  • Přestože zatím policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
  • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.

Vyčlenění nedostatečných prostředků na konfiskace

Zélandská vláda nyní rozhodla o vyčlenění prostředků na kompenzace za konfiskované zbraně. Konkrétně má být za tímto účelem využito 166 mil. Z-dolarů ze státního rozpočtu, tedy přibližně 2,5 miliardy korun.

Vláda přiznává, že neví, kolik peněz bude ve skutečnosti potřebovat, proto rozhodnutí obsahuje možnost navýšení této rozpočtové položky.

Organizace držitelů zbraní (COLFO – ano ta, která vyzývala v průběhu přijímání zákazů ke klidu a trpělivosti) nicméně po zhodnocení rozsahu zákazu došla k závěru, že uváděná rozpočtová položka je výrazně podhodnocená.

Podle COLFO zákaz dopadne nejméně na 260.000 doposud legálně držených zbraní (z celkového počtu 1,5 mil). Jde přitom o kvalifikovaný odhad, neboť Nový Zéland nemá registr zbraní.

COLFO vypočetlo celkové náklady – pokud by měly být opravdu konfiskovány všechny zakázané zbraně – na přibližně 1 miliardu Z-dolarů (přibližně 15 miliard korun). Velká část zakázaných zbraní, zejména brokovnic, má navíc historickou hodnotu, což může náklady dále zvýšit.

Kompenzace mají jít z rozpočtu obrany

V této souvislosti je zajímavé zmínit, že nově vytvořená položka byla rezervována z rozpočtu pro národní obranu. Nový Zéland se tedy rozhodl oslabit nadvakrát – nejprve odzbrojením legálních civilních držitelů zbraní, a následně také uhrazením kompenzací a nákladů za zničení zabavovaných zbraní z peněz určených na obranu země.

K procesu přípravy konfiskací se vyjádřila také Austrálie, která s nimi má rozsáhlé zkušenosti popsané ve zvláštním článku. Austrálie zélandskou vládu přímo varovala proti snaze v rámci kompenzací ušetřit peníze. Držitelé by totiž stejně jako v Austrálii zbraně mohli raději zatajit nebo prodat na černém trhu.

Austrálie po zákazech legálních zbraní zažila výrazný nárůst vražednosti, přičemž místní černý trh se zbraněmi je dnes doslova pověstný.

Mluvčí policie přiznává, že rozpočet je výrazně podhodnocený

Zatímco ministr financí odkázal na to, že rozsah prostředků na kompenzace vychází z “odhadů, které jsme dostali”, mluvčí policie přiznal, že finální částka bude nejspíš kolem jedné miliardy Z-dolarů.

Zatím odevzdáno jen 530 zbraní

Dva měsíce po zavedení zákazu občané odevzdali jen 530 zbraní z celkového odhadovaného počtu 260.000.

Lhůta pro poskytnutí součinnosti s konfiskací končí v srpnu.

Soud odmítl návrh na zrušení konfiskační legislativy podaný politickou stranou Kiwi party

Mezitím politická strana “Kiwi party” (není zastoupena v parlamentu) podala u soudu návrh na zrušení konfiskační legislativy, přičemž se odvolává zejména na to, že způsob jejího přijímání byl v rozporu s ústavou. Soud návrh odmítl.

Zdroje: stuff.nz, stuff.nz, COLFO, NZ Herald

Komentář zbrojnice.com

Zélandská vláda a parlament předpřahli vůz před osla. Nejprve přijali rozhodnutí, že se “musí něco zakázat”, následně “něco zakázali”, pak toho zakázali o něco více, a teprve teď začínají řešit, co ten zákaz vlastně znamená a jaké bude mít dopady.

Vysoké očekávané náklady ukazují, že šlo o dobře vypočítané kroky. Pokud by tyto náklady vláda uváděla již od počátku, je zřejmé, že by se zákazem mohly nesouhlasit širší vrstvy daňových poplatníků a nejen dotčení legální držitelé. I nyní vláda veřejně podceňuje finanční dopady kompenzací.

Zatímco “řešení” bylo přijato okamžitě, šetření původní záminky, tedy útoku v Christchurchi, se teprve rozbíhá. Zvláštní komise se přitom už nyní nechala slyšet, že část šetření patrně zůstane neveřejná.


Zákazy a konfiskace legálních zbraní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *