Zahraničí

Nový Zéland: Policie udělila zbrojní průkazy 639 australským zločincům

Novozélandská policie udělila zbrojní průkazy celkem 639 australským občanům, kteří byli v Austrálii odsouzeni za spáchání trestných činů.

Australští zločinci se zbraněmi na Novém Zélandu

V souvislosti s masovou vraždou muslimů, kterou ve městě Christchurch spáchal australský imigrant, vyvstaly pochybnosti o tom, do jaké míry policie plní své povinnosti při vydávání zbrojních průkazů.

Konkrétně v případě pachatele útoku v Christchurch je již známo, že policie dostatečně neověřila věrohodnost osob, které pachateli poskytly nezbytná dobrozdání. Ve skutečnosti totiž tyto osoby pachatele nikdy nepotkaly, znaly jej pouze z online chatovací místnosti a obě poskytly dobrozdání o totožném znění. Sérii dalších pochybení při vydání zbrojního průkazu pachateli shrnuje článek Zbraňové zákony Nového Zélandu ve světle masakru v Christchurch 15.3.2019

Není známo, že by pachatel útoku v Christchurchi měl trestní záznam v Austrálii. Při šetření nicméně vyšlo najevo, že novozélandská policie nezjišťovala u australských žadatelů případnou kriminální minulost, pokud ji na příslušném formuláři sami neuvedli. Zajímavé přitom je, že novozélandské celní a imigrační orgány možnost získat kriminální záznamy australských žadatelů mají.

Dřívější zprávy hovořily o tom, že v důsledku “nedorazů” při výměně informací mezi Austrálií a Novým Zélandem zbrojní průkaz neoprávněně získalo 1132 Australanů. Toto číslo patrně zahrnuje také “návštěvnické” zbrojní průkazy, které jsou krátkodobě vydávány na základě držení zbrojního průkazu v zemi původu.

Zásadnější je číslo 639, což je počet austalanů se záznamem v australském trestním rejstříku, kteří jsou v současnosti držiteli zélandských zbrojních průkazů. 37 z nich spáchalo se zbraněmi na Novém Zélandu v posledních deseti letech trestné činy, a to včetně dvou vražd.

Policie problém bagatelizuje

Policejní velení odmítlo žádosti novinářů o rozhovor k tomuto problému. V oficiálním vyjádření se snaží rozsah problému bagatelizovat. Podle policie v řadě případů mohlo jít o málo závažné trestné činy, případně trestné činy, které se staly dávno v minulosti. Takové by žadatele nediskvalifikovaly z možnosti získat zbrojní průkaz. Konkrétní počty ale policie neuvádí.

Policejní prezident Chris Cahill doplnil, že zatímco v případě Austrálie mají úřady možnost snadno ověřit minulost žadatele (což hromadně udělaly po masové vraždě), u řady jiných zemí tomu tak vůbec není.

Zpráva o počtu australských zločinců se zélandskými zbrojními průkazy byla vydána ve chvíli, kdy vláda dokončovala přípravu dalšího zpřísnění zbraňové legislativy. Tato novelizace, letos již třetí, se má zaměřit především na nové restrikce při vydávání zbrojních průkazů, prověřování žadatelů a zpřísnění požadavků pro držení zbraní. Dřívější novely se soustředily na to, jaké typy zbraní budou konfiskovány.

Zdroj: RNZ

Shrnutí dosavadního vývoje na Novém Zélandu

 • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
 • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
 • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
 • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
 • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
 • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
 • Přestože zatím policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
 • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
 • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
 • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u žady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.
 • Na konci července vláda zveřejnila detaily ohledně návhu další novely zbraňové legislativy. Ta má mimo jiné zpřísnit podmínky držení zbraní, zavést registr a automatické upozornění policie v případě, že držitel vyhledá pomoc lékaře v souvislosti s duševními potížemi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *