Zahraničí

Nový Zéland: Po konfiskacích zbraní rekordně narostla kriminalita, premiérka prosazuje další vlnu restrikcí

Je to déle než rok, co na Novém Zélandu skončila policejní operace zaměřená na konfiskace doposud legálních zbraní, jejichž držení parlament zakázal po teroristickém útoku v Christchurchi. Konfiskace skončily naprostým fiaskem – policejní složky zajistily pouze 13 – 17% z odhadovaného počtu zbraní. Přibližně 200.000 doposud legálně držených zbraní v důsledku vládních restrikcí skončilo v ilegalitě. Zatímco dostupnost zbraní pro zákona dbalé občany byla zásadně omezena, země zažívá rekordní nárůst kriminálního násilí včetně pouličních přestřelek gangů.

Shrnutí dosavadního vývoje na Novém Zélandu

Útok a restrikce

 • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
 • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
 • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
 • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
 • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
 • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.

Konfiskace

 • Přestože policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
 • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání, zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
 • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
 • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u řady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.
 • V návaznosti na přeřazení samonabíjecích pušek do zakázaných se na Novém Zélandu staly populárními sety součástek umožňujících přestavbu na opakovací . Policie přitom není schopna říct, zda-li je tento postup cestou, jak se vyhnout možnému trestu až pěti let odnětí svobody za neodevzdání nově zakázaných zbraní.
 • Konečné výsledky konfiskací doposud legálních zbraní ukázaly, že se podařilo nuceně vykoupit pouze 13-17% nově zakázaných zbraní. Naprostá většina držitelů se zákazu odmítla podřídit a desítky až stovky tisíc zbraní skončily v ilegalitě.

Další vývoj

 • Na konci července 2019 vláda zveřejnila detaily ohledně návrhu další novely zbraňové legislativy. Ta má mimo jiné zpřísnit podmínky držení zbraní, zavést registr a automatické upozornění policie v případě, že držitel vyhledá pomoc lékaře v souvislosti s duševními potížemi. Narozdíl od předchozích změn nová legislativa nemá tak širokou podporu v parlamentu.
 • V červenci vyšlo najevo, že policie udělila zbrojní průkazy 639 australským zločincům.
 • Ukázalo se, že zločinci (ti bez zbrojních průkazů) zbraně nejen nesložili, ale v zemi na pozadí konfiskací legálních zbraní narůstá počet zločinů páchaných se střelnými zbraněmi a noži. Zástupci vedení policie se tak na přelomu října a listopadu sešli s 50 nejvlivnějšími bossy podsvětí a poprosili je, aby odevzdání zbraní ještě jednou zvážili.
 • V prosinci 2019 došlo k zásadnímu prolomení bezpečnosti systému registrace konfiskovaných zbraní. V důsledku nepovedené aktualizace aplikace SAP došlo k úniku informací o osobách, které odevzdaly zbraně, a to včetně konkretizace zbraní i částky, která za ně byla vyplacena.
 • V průběhu června 2020 místní média přinesla popis části dosud utajované závěrečné zprávy, podle nějž policie pachateli vydala zbrojní průkaz protizákonně. Podle místních novin policisté na vyřizování agendy neměli čas a pouze žádosti “posunovali vpřed” bez řádné kontroly splnění požadavků; někteří přitom upadali v pláč.
 • Vláda opakovaně prodloužila lhůtu pro zpracování závěrečné zprávy vyšetřovací komise k útoku v Christchurchi; následně se bránila jejímu zveřejnění. K publikaci přistoupila až po veřejném nátlaku muslimských organizací, které poukazovaly na spoluvinu místní policie. Ta pachateli vydala zbrojní průkaz, přestože nesplňoval zákonné požadavky, a v průběhu vraždění vůbec nezasáhla.

Nárůst zločinnosti je přirozeným následkem zavádění restrikcí na legální držení zbraní

Vývoj statistik zločinnosti na Novém Zélandu není nijak překvapivý. Při troše předvídavosti by místní politici mohli vysledovat obdobný trend v jiných zemích Commonwealthu. Například v blízké Austrálii po konfiskacích zbraní v roce 1997 došlo k výraznému nárůstu vražednosti po dobu sedmi let. Dlouhodobý trend poklesu kriminality následně v Austrálii zaostával například za trendem v České republice, kde obdobné restrikce nebyly zavedeny.

V Evropě zase výrazně vyčnívá Británie, kde před třiceti lety zakázali držení samonabíjecích pušek a před dvaceti krátkých zbraní. V současnosti se zde potýkají s takovou mírou kriminálního násilí, že je zvažováno i nasazení armády v ulicích.

Ne jinak se situace vyvinula v Kanadě, která svou vlnu konfiskací a restrikcí provedla v návaznosti na Nový Zéland.

Gangy nabírají členy desetkrát rychleji než policie

Přesun velkého množství zbraní do ilegality na Novém Zélandu doprovází výrazný nárůst počtu členů místních motorkářských gangů. Jelikož ti se k svému členství hrdě a viditelně hlásí mimo jiné skrz nášivky na oblečení, mají orgány zjednodušenou práci co se týče vedení jejich databáze.

Od roku 2017 se počet “registrovaných” gangsterů zvýšil o 2.264, zatímco počet policistů zaměřených na organizovaný zločin vzrostl pouze o 239 (oproti plánovaným 700). Nárůstu členství a brutality napomohla také Austrálie. Ta loni deportovala 501 Novozélanďanů, které podezřívala ze zapojení do činnosti gangů na svém území.

Podle policejní databáze mají motorkářské gangy v současnosti více než 7.000 členů. Vedle tradiční rivality současnou situaci ovlivňuje vysoký nárůst poptávky po pervitinu v zemi. Přesun doposud legálních zbraní na černý trh tak z pohledu podsvětí nemohl přijít v lepší chvíli.

V roce po konfiskacích počet zbraňových trestných činů řešených policií dosáhl více než dvojnásobku oproti období před deseti lety.

Odzbrojené občanstvo a bezbranní policisté

Držení (a chraňbůh nošení!) zbraní pro sebeobranu bylo na Novém Zélandu zakázáno dlouhodobě. Nová legislativa zajistila, že pro vlastní ochranu vhodné typy zbraní zde již nebudou dostupné ani po formálním uvedení důvodu sportu či lovu.

Při útoku v Christchurchi policie proti pachateli zasáhla po 36 minutách, přestože je policejní stanice od mešity vzdálena pouze dvě minuty jízdy. Jedním z důvodů byla bezbrannost policistů. Jak nasvědčuje nedávná přestřelka ve městě Napier, v tomto ohledu se nic nezměnilo.

Zde došlo na konci února k pouliční přestřelce mezi členy dvou soupeřících gangů. Číšníka pracujícího v blízkém baru střela zasáhla do břicha. Podle majitele baru se jednalo nejméně o pátou pouliční přestřelku v této části města za poslední měsíc.

V rámci reakce na tuto střelbu policie zvýšila svou přítomnost v okolí, a podle místních novin byli policisté dokonce po dobu několika dní ozbrojeni. Policejní mluvčí nicméně uklidňovala veřejnost, že “rozhodnutí nosit zbraně bude podrobeno každodennímu přezkumu“.

Gangsteři se zbrojními průkazy

Největší odpor proti restrikcím pochází od politické strany Act New Zealand. Ta v letošních volbách navýšila svůj počet poslanců z 1 na 10. Bývalý šéf policie Stuart Nash, kterému zbraňové spolky a muslimské organizace připisují odpovědnost za následky útoku v Christchurchi, se v nedávné debatě pokusil proti straně Act vymezit. Obvinil ji ze sabotování snah o zvýšení bezpečnosti prostřednictvím odporu proti zbraňovým konfiskacím.

Předseda Act ale na to reagoval obviněním policie z naprosté neschopnosti dohlížet nad současnou legislativou. Zatímco policie konfiskovala doposud legálně držené zbraně, počet osob vedených v seznamech členů organizovaného zločinu a majících současně zbrojní průkaz se zvýšil z 11 na 12.

Zda-li jde opravdu o policejní šlendrián nebo o “německý model”, kde se držení zbrojního průkazu stalo spolehlivým způsobem, jak v extremistických kruzích “odkopat” policejní informátory, můžeme jen odhadovat.

Jacinda Arden volá po dalších restrikcích

Vládě se doposud nepodařilo prosadit třetí vlnu restrikcí, které představila v červenci 2019. Poněkud předvídatelně se premiérka Arden rozhodla využít nárůstu násilné kriminality k obnovení volání po jejich urychleném schválení. Přitom si je vědoma současné situace:

Čelíme čím dál většímu problému užívání zbraní, zejména co se týče organizovaného zločinu. Já to vnímám tak, že to ukazuje správnost legislativy, kterou jsme zavedli. Odstranili jsme určité zbraně z oběhu. Ale to neznamená, že zde nebudou zbraně užívané gangy, nebo že jim nebudou dostupné. … Tyhle věci vyžadují čas, než se projeví výsledky.

Zdroje: KTW, NZ Herald, Stuff, Scoop, NZ Herald, RNZ, RNZ, RNZ, RNZ, Stuff, RNZ, RNZ, Guardian, Guardian

One Reply to “Nový Zéland: Po konfiskacích zbraní rekordně narostla kriminalita, premiérka prosazuje další vlnu restrikcí

 1. Takže na NZ to vypadá asi takto?:
  “My jsme policisté, na takové násilí jsme nebyli vycvičeni!”
  (Demolition man)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *