Zahraničí

Florida: Navzdory změně legislativy většina škol nadále zakazuje učitelům zapojení do ochrany studentů před aktivními vrahy

Jedním ze zásadních poznatků analýz útoků aktivních vrahů v amerických školách je fakt, že spoléhání na ochranu policie vede k disproporčně vysokým ztrátám na životech. Toto se obzvlášť projevilo při útoku na parklandskou střední školu Marjory Stoneman Douglas Highschool loni v únoru. Bezpečnostní složky nejprve ignoroaly celou řadu oznámení o pachateli, včetně konkrétních oznámení, že se chystá spáchat masakr ve škole, a následně při samotném útoku se policista přidělený k ochraně školy schoval na parkovišti před budovou – a podobně na schovávanou hráli také policisté, kteří byli vysláni útočníka zastavit.

Naopak několik bezpečnostních pracovníků a pedagogů parklandské školy se pokusilo pachateli postavit, avšak beze zbraní neuspěli. Někteří z nich přitom byli dříve vojáky a legálně mimo školu zbraně nosili. Legislativa tzv. “školní bezzbraňové zóny” jim ale pod hrozbou trestního stíhání zakazovala mít zbraň u sebe při práci. V návaznosti na doporučení vyšetřovací komise k útoku v Parklandu byly tyto obecné zákazy ve floridské legislativě zrušeny. Nejprve došlo ke zrušení zákazu pro “neučitelské” zaměstnance, a následně také pro učitele.

Poslední slovo ohledně umožnění nošení zbraní učitelům nyní mají okresní školské správy. Nyní se ukázalo, že v rozporu s doporučeními vyšetřovací komise většina školských rad půl roku po změně legislativy nadále všem zaměstnancům zakazuje při vyučování nosit zbraně.


Tento článek navazuje na: Florida: Senát schválil zákon rušící zákaz nošení zbraní pro učitele


Necelá polovina škol zrušila zákaz nošení zbraní pro nepedagogické zaměstnance

Legislativa Floridy doznala první změny v průběhu roku 2018, když v rámci balíku zákonů přijatých po útoku v Parklandu došlo k vytvoření programu “školních ochránců” (school guardians). Těmi může místní šerif určit konkrétní zaměstnance školy (nikoliv učitele), kteří následně budou moci být ozbrojeni. Program byl pojmenován po Aaron Feisovi, jednom z bezpečnostních pracovníků – učitelů tělocviku zavražděných při útoku v Parklandu.

Pro účast v programu museli zájemci dle dříve platných pravidel:

 • Mít státem vydané povolení ke skrytému nošení zbraně.
 • Absolvovat 132 hodinové obecné školení.
 • Absolvovat 80 hodinové školení zaměřené na zbraně.
 • Absolvovat 16 hodinový kurz střelby z pistole.
 • Absolvovat 8 hodinový nadstavbový kurz střelby dle vlastního výběru.
 • Absolvovat 8 hodinový kurz zásahu proti aktivnímu střelci.
 • Absolvovat 12 hodinové právní školení.
 • Absolvovat psychologickou prověrku.
 • Absolvovat úvodní a následně náhodné testy na drogy.
 • Absolvovat průběžná školení a zkoušky z oblasti střelby.
 • Absolvovat 12 hodinový program zaměřený na otázky diverzity.

Ze 74 školských okresů se do programu školních ochránců zapojilo pouze 36. Je tak zřejmé, že z útoku v Parklandu, při němž se neozbrojení bezpečnostní pracovníci marně snažili zastavit pachatele, zatímco se ozbrojený policista přidělený k ochraně školy schovával na parkovišti, si většina správců škol ponaučení neodnesla.

Pouze 11 školských okresů zrušilo zákaz pro pedagogické zaměstnance

Doporučení umožnit nošení zbraní také pedagogickým zaměstnancům bylo jedním z hlavních závěrů vyšetřovací komise k parklandské masové vraždě.

Tato změna zákona byla schválena v dubnu 2019. Poslední slovo ohledně umožnění nošení zbraní učitelům dostaly školské okresy a současně došlo k snížení nároků kladených na výcvik ozbrojených školních zaměstnanců: po schválení školskou radou, která může klást dodatečné podmínky, musí projít kurzem, který zahrnuje 12 hodinový certifikovaný trénink problematiky diverzity a 132 hodinový certifikovaný trénink se zbraní.

Nyní, půl roku po změně legislativy, pouze 11 ze 74 okresů využívá legislativní možnosti umožnit nošení zbraní vybraným učitelům. Jde především o okresy ve venkovských oblastech, přičemž v současnosti není známo, kolik učitelů už splnilo podmínky pro to, aby mohli být během vyučování ozbrojeni.

Největší městské okresy, včetně okresu Broward, jehož policisté se rozhodli vraždění studentů v Parklandu nečinně přihlížet z bezpečné vzdálenosti, nadále udržují zákaz nošení zbraní učiteli.

Jedním z důvodu odporu proti zrušení obecného zákazu nošení zbraní učiteli je patrně také dezinformační kampaň protizbraňových masmédií. Předseda senátního výboru pro vzdělávání Manny Diaz Jr. k tomu uvedl:

Myslím, že se blížíme chvíli, kdy lidé konečně začnou chápat, že to není o tom, aby paní Smithová ve školce kreslila křídou na tabuli s revolverem za pasem. Legislativa byla navržena způsobem, který umožňuje vybraným jednotlivcům v případě potřeby děti ochránit.

Obecné zabezpečení škol a další snahy o předcházení útokům

V současnosti je k ochraně 3.717 škol na Floridě přiděleno 3.170 strážců zákona. Typicky se jedná o policisty, jejichž hlavní náplní práce je chránit konkrétní školu. Nezbývá než doufat, že svou práci dělají lépe, než parklandský Scott Peterson, kterému byla první informace, že se pachatel chystá spáchat masovou vraždu v jeho škole postoupena s dvouletým předstihem (nijak na to nereagoval), a ve chvíli útoku se rozhodl schovat na parkovišti.

Do programu školních ochránců se do října 2019 zapojilo pouze 1.084 zaměstnanců škol. Nízké číslo patrně souvisí také s extrémně vysokými nároky, které na tyto zaměstnance legislativa kladla až do letošního dubna.

Dalším důvodem nízkého zapojení byl také fakt, že někteří šerifové odmítali poskytovat výcvik a schvalovat školní zaměstnance vyňaté ze zákazu nošení zbraní. Tento problém také odpadl až v dubnu, když v důsledku změny legislativy šerifové přišli o schvalovací pravomoc.

Mimo zrušení obecného zákazu nošení zbraní pro zaměstnance je na Floridě v současnosti zaváděna také řada technických opatření, organizačních změn a dalších kroků včetně snah o zlepšení péče o duševně narušené osoby, jak je detailně popsáno v dubnovém článku.

Zdroje: Sun Sentinel, Flagler.live, Florida Politics, Tallahasee Democrat


Zbraně a školy v USA:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *