Neprůstřelná vesta. Autor: SimmeD. Licence: CC BY-SA 4.0
Zahraničí

New York: Zbraňové restrikce dospěly do bodu zákazu neprůstřelných vest

New York patří ke státům s nejrestriktivnější zbraňovou legislativou v USA. Státní restrikce zde navíc často doplňují i další restrikce místních samospráv. Legální držení zbraní je zde regulováno velmi přísně a například povolení k nošení pro vlastní obranu jsou pro většinu občanů zcela nedostupná. Pokud se tedy běžný občan New Yorku cítil ohrožený, co do obrany se mohl spolehnout především na pasivní možnost v podobě neprůstřelné vesty. To ale nyní končí. Guvernérka New Yorku 6.6.2022 podepsala zákon, který zakazuje držení, prodej a koupi neprůstřelných vest civilisty.

Zbraňové restrikce, nože a neprůstřelné vesty

Nekonečné zavádění zbraňových restrikcí se logicky v určitou chvíli dostane do bodu, kdy již politikům toho mnoho dalšího zakázat nezbývá. V mezinárodním srovnání můžeme sledovat, že v takové chvíli je typické přijímání zákazů nožů. Příkladem je Británie, kde se i zákaz vybraných typů nožů ukázal být neefektivním, a veřejná debata se stočila k otázce zákazu ostrých nožů obecně.

V roce 2019 ostatně i Evropský parlament vyzýval k boji proti terorismu zákazem vybraných typů nožů. Tento návrh byl tak vzdálený českému kulturnímu prostředí, že tomu nemohl uvěřit dokonce ani profesionální parlamentní překladatel, a tedy jeho vyznění v českém překladu změkčil (viz také související Fact Check). Evropský parlament se zjevně inspiroval britským přístupem, možná i proto, že neznal “čínskou cestu” registrace kuchyňských nožů.

Obecně je méně známo, že ve většině USA panuje poměrně restriktivní legislativa ohledně nožů. New York i co do zákazů nožů hraje prim. Držení vystřelovacích nožů, kovových kloubových nožů a mečů schovaných v holi je zakázáno. De facto zákaz platí také pro dýky, jehlice, mačety, “nebezpečné nože” nebo břitvy (u nich je to vázáno na prokázání legitimního účelu, kterým není držení pro obranu).

Počet vražd páchaných nožem v New Yorku je přibližně na stejné úrovni jako v Londýně.

Návrhy zákazů neprůstřelných vest se ve veřejně debatě sporadicky objevovaly dříve. Známý je příklad Švédska, kde je nošení sebeobranných zbraní zakázáno. Zde v místech častých přestřelek a výbuchů granátů (např. Malmö) velmi narostla popularita neprůstřelných vest mezi civilisty. Návrhy zákazů vest ve Švédsku ale nikam nevedly, ostatně zde opakovaně odmítli implementovat i evropskou zbraňovou směrnici.

New Yorský zákaz neprůstřelných vest

Návrh zákazu držení, koupě a prodeje neprůstřelných vest civilistům byl do legislativního procesu uveden 24.5.2022, tedy deset dní po útoku aktivního vraha v Buffalu. Ten byl vybaven neprůstřelnou vestou. Dle statistik FBI neprůstřelnou vestu v minulosti použilo 5% aktivních vrahů.

Zákon proběhl legislativou velmi rychle a o méně jak dva týdny později ho podepsala guvernérka.

Výjimku ze zákazu mají “způsobilé profese”, například policisté, osoby sloužící v armádě či profese určené ministerstvem vnitra. Porušení zákazu může být trestáno až rokem odnětí svobody.

Další zbraňové restrikce

Vedle zákazu neprůstřelných vest New York přijal také další zbraňové restrikce:

Srovnání s Rakouskem

Zejména poslední výše uvedený bod si přímo říká o srovnání se současnou úrovní zbraňových restrikcí v Evropě.

New York se novelou vyžadující zbrojní oprávnění pro samonabíjecí pušky velmi podobá současné rakouské právní úpravě. Opakovací dlouhé zbraně jsou dostupné na základě pouhé bezpečnostní prověrky, zatímco samonabíjecí a krátké zbraně vyžadují zbrojní oprávnění.

Vedle toho má ale New York celou řadu dalších restrikcí, které v Rakousku nenalezneme. Například samonabíjecí pušky musí být v New Yorku upraveny způsobem, který odstraňuje celou řadu typických prvků, včetně například vyměnitelného zásobníku. Zatímco “vstupní požadavky” jsou v zásadě obdobné, typy dostupných zbraní jsou v New Yorku oproti Rakousku výrazně omezené.

Míra vražednosti v Rakousku je 0,7 na 100.000 obyvatel, v New Yorku 5,5. Typický americký argument o dostupnosti nelegálních zbraní v důsledku permisivní legislativy jinde v USA v tomto srovnání také nepadá na úrodnou půdu. V Rakousku totiž převažuje nelegální držení zbraní, navíc jde o zemi geograficky blízkou jejich hlavnímu evropskému zdroji, tj. Balkánu, a s rozsáhlou balkánskou diasporou. Míra imigrantské populace je na obou místech také v zásadě srovnatelná – Rakousko 25,4%, New York 22%.

Skoro by se chtělo říct, že zbraňová legislativa a dostupnost zbraní není důvodem vysoké míry vražedného násilí v New Yorku. Co myslíte, napomůže zákaz neprůstřelných vest tomu, aby se New York co do vražednosti přiblížil například Rakousku?


New York

3 Replies to “New York: Zbraňové restrikce dospěly do bodu zákazu neprůstřelných vest

  1. V celém USA jsou zákazy střelných zbraní odsouzené k nezdaru. Neexistuje tam institut trvalého bydliště a jedinou oporu má zákaz v zákoně, které říká, že se nesmí vyvézt zbraně přes hranice státu. To se jenom těžko kontroluje a vymáhá.

    1. Není to bohužel tak jednoduché. Samozřejmě, že zákazy nikdy nezamezí tomu, aby mezi lidmi nelegální zbraně byly; nejen v USA — byly i u nás za komunistů nebo za protektorátu, jsou a budou vždy a všude.

      Tato zrůdná legislativa však spolehlivě dokáže však zničit život řadě slušných lidí (srovnejte třeba z USA notorické případy jako Kena Ballewa, rodinu Weaverových, atd.), je přímým viníkem většiny masakrů, kde jen a jenom vinou zhovadilé legislativy není v okolí nikdo, kdo by „šíleného střelce“ zastavil včas; a dopad na společnost jako celek je snad ještě horší 🙁

  2. Týká se ten zákaz jen balistických vest, nebo i jiné balistické ochrany. Jako že bych místo vesty nosil třeba kabát, nebo tričko? No tohle je ad absordudní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *